Publishing Partner: Cambridge University Press CUP Extra Publisher Login
amazon logo
More Info


E-mail this page

Conference InformationFull Title: Anéla/VIOT Juniorendag

      
Location: Groningen, Netherlands
Start Date: 08-Mar-2013 - 08-Mar-2013
Contact: Juniorendag Commissie
Meeting Email: click here to access email
Meeting Description: Op vrijdag 8 maart 2013 wordt de jaarlijkse Juniorendag van Anéla en VIOT georganiseerd in Groningen. Studenten, net afgestudeerden en promovendi kunnen op de Juniorendag hun scriptie- of promotieonderzoek op het gebied van toegepaste taalkunde (taalgebruik, taalverwerving, taalonderwijs, taalbeheersing of communicatie) in een informele sfeer presenteren tijdens een lezing of een posterpresentatie. Daarnaast wordt op deze dag de jaarlijkse Anéla-VIOT Scriptieprijs uitgereikt voor de beste scriptie binnen het vakgebied.

On Friday, March 8, 2013, Anéla and VIOT (the Dutch and Flemish associations for applied linguistics and discourse studies) organize their annual junior research day (Juniorendag) in Groningen. At the Juniorendag, graduate students, junior researchers and PhD candidates in the field of applied linguistics (language use, language acquisition, education, discourse, or communication) get the opportunity to present their work. In addition, the annual Anéla-VIOT Scriptieprijs is awarded to the best BA- or MA-thesis in the field of applied linguistics.
Linguistic Subfield: Applied Linguistics
LL Issue: 23.4689


Back
Calls and Conferences main page