Publishing Partner: Cambridge University Press CUP Extra Publisher Login
amazon logo
More Info


E-mail this page

Conference InformationFull Title: I Jornada d’Estudi d’Implantació de la Normativa
      
Location: Barcelona, Spain
Start Date: 06-Jun-2013 - 06-Jun-2013
Contact: Avalnorm Avalnorm
Meeting Email: click here to access email
Meeting Description: L’objectiu de celebrar una jornada d’estudi d’implantació de la normativa neix de la constatació recollida per diversos autors (Payrató 1988; Boix, Payrató i Vila 1997; Marí 2000; Marí i Mestres, 2002; Bassols i Paloma (2002), Brunat et al. 2006 i 2009, entre d’altres) sobre la necessitat de fer un seguiment de l’aplicació de les propostes normatives, i recollir, així, el testimoni de les Jornades per a la Cooperació en l’Estandardització Lingüística, organitzades per l’Institut d’Estudis Catalans els anys 1999 i 2000. En aquest sentit, la jornada que plantegem vol servir com a punt de trobada entre els àmbits acadèmic i professional per tal de plantejar els punts més conflictius en què la normativa i l’ús s’allunyen, fer un estat de la qüestió de com s’ha fet el seguiment de la implantació de la normativa i valorar la possibilitat de crear un observatori de la normativa catalana.

Universitat Pompeu Fabra, 6 de juny de 2013
Campus Poblenou (Roc Boronat, 138). Aula 52.023

Preinscripcions: del 2 d’abril al 3 de maig

La jornada és d’accés restringit i cal inscripció prèvia amb aquest formulari:

https://docs.google.com/forms/d/1snWZf9-_KYKP1RIJApMFgwtsukX8nlSk8xfUZsqsHlE/viewform

Data de confirmació de la inscripció: 17 de maig
Linguistic Subfield: Applied Linguistics
LL Issue: 24.1479


Back
Calls and Conferences main page