Publishing Partner: Cambridge University Press CUP Extra Publisher Login
amazon logo
More Info


E-mail this page

Conference InformationFull Title: Język-Komunikacja-Translacja

      
Short Title: JKT
Location: Kielce, Poland
Start Date: 11-May-2017 - 12-May-2017
Contact: Magdalena Hądzlik-Dudka
Meeting Email: click here to access email
Meeting URL: https://www.facebook.com/events/1358778624185528/
Meeting Description: Studencko-doktorancka konferencja poświęcona zagadnieniom związanym z językoznawstwem, kulkturoznawstwem, literaturoznawstwem i translacją.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Planowane jest wydanie tomu pokonferencyjnego o charakterze międzynarodowym. Językami konferencji są: polski, angielski, niemiecki i rosyjski.
Linguistic Subfield: Translation
Subject Language: Polish
LL Issue: 28.24


Back
Calls and Conferences main page