LINGUIST List 12.1285

Thu May 10 2001

Jobs: AsstProf of Business Communication, Nederland

Editor for this issue: Heather Taylor-Loring <heatherlinguistlist.org>


Directory

  1. Carel Jansen, Business Communication: Associate Professor at University of Nijmegen, Gelderland Nederland

Message 1: Business Communication: Associate Professor at University of Nijmegen, Gelderland Nederland

Date: 8 May 2001 15:43:21 -0000
From: Carel Jansen <c.jansenlet.kun.nl>
Subject: Business Communication: Associate Professor at University of Nijmegen, Gelderland Nederland


Rank of Job: Associate Professor
Areas Required: Business Communication
Other Desired Areas: Foreign Languages
University or Organization: University of Nijmegen
Department: Business Communication
State or Province: Gelderland
Country: Nederland
Final Date of Application: May, 24 2001
Contact: Carel Jansen c.jansenlet.kun.nl

Address for Applications:
Faculteit der Letteren, Afdeling PZ, Postbus 9103
Nijmegen
Gelderland 6500 HD
Nederland

Associate professorship in Business Communication, with a particular
focus on the use of foreign languages in organisational contexts

Important requirement: fluency in Dutch

Information -in Dutch- can be found on: http://www.let.kun.nl/ciw-bc
(under 'nieuws')

Job description (in Dutch):

Als universitair hoofddocent moderne vreemde talen maakt u deel uit
van de afdeling Bedrijfscommunicatie Letteren. Naast uw doceertaak in
��n van de moderne vreemde talen die een plaats hebben in de opleiding
CIW-Bedrijfscommunicatie (Engels, Spaans, Frans, Duits) verricht u
onderzoek naar communicatie in een organisatorische context. U vervult
bovendien een co�rdinerende rol ten behoeve van de
vreemde-talensectoren binnen de afdeling en in de ontwikkeling van
computerondersteund onderwijs op het gebied van de
Bedrijfscommunicatie. U bent op actieve wijze betrokken bij de
curriculumontwikkeling.

U bent gepromoveerd op het terrein van het vreemde-taalonderzoek dan
wel dat van talige cultuurverschillen in communicatie. Daarnaast
beschikt u over een reeks van internationale publicaties en heeft u
een ruime ervaring met het geven van onderwijs in minimaal ��n van de
genoemde talen. Bestuurlijke activiteiten aan een universiteit, bij
voorkeur in Nederland, maken eveneens deel uit van uw ervaring. Een
actieve beheersing van het Nederlands en Engels is een belangrijke
voorwaarde voor de vervulling van deze functie. Ervaring met het
verwerven van opdrachten uit de tweede en derde geldstroom strekt tot
aanbeveling.

Het betreft een aanstelling van 1.0 fte met uitzicht op een vast
dienstverband. De proeftijd is ��n jaar. Een dienstverband van 0.8 fte
is bespreekbaar. Het salaris is afhankelijk van ervaring, en bedraagt
maximaal fl 10.903 bruto (schaal 14) per maand bij een fulltime
aanstelling.

Voor meer informatie kunt u v��r 24 mei contact opnemen met de
voorzitter van de sollicitatiecommissie, prof. dr. C. Jansen (telefoon
(024)-3612205, e-mail c.jansenlet.kun.nl).

Uw schriftelijke sollicitatie met curriculum vitae en publicatielijst
kunt u v��r 26 mei richten aan de Katholieke Universiteit Nijmegen,
Faculteit der Letteren, afdeling Personeelszaken, Postbus 9103, 6500
HD Nijmegen, met vermelding van vacaturenummer 04.56.01 op brief en
envelop. Mailen kan ook: k.v.mullemlet.kun.nl
Mail to author|Respond to list|Read more issues|LINGUIST home page|Top of issue