LINGUIST List 12.131

Sat Jan 20 2001

Jobs: Name Creator at Skriptor AB, Stockholm, Sweden

Editor for this issue: Michael Appleby <michaellinguistlist.org>


Directory

  1. Olof Lindquist, Name Creator at Skriptor AB, Stockholm, Sweden

Message 1: Name Creator at Skriptor AB, Stockholm, Sweden

Date: 19 Jan 2001 10:16:01 -0000
From: Olof Lindquist <olof.lindquistskriptor.com>
Subject: Name Creator at Skriptor AB, Stockholm, Sweden


Rank of Job: 
Areas Required: Name creator
Other Desired Areas: 
University or Organization: Skriptor AB
Department: Naming
State or Province: Stockholm
Country: Sweden
Final Date of Application: 1 June 2001
Contact: Olof Lindquist olof.lindquistskriptor.com

Address for Applications:
Box 150 55
Stockholm 104 65
Sweden

Namnskapare

Skriptor �r ledande i Norden inom omr�dena 'brand name creation' och
'trademark research'. Vi �r specialiserade p� att skapa och unders�ka
nya produkt- och f�retagsnamn och vi genomf�r ett hundratal st�rre
eller mindre namngivningsprojekt per �r. Vi s�ker nu ytterligare
medarbetare till v�r namngivningsavdelning i Stockholm, med
huvudsaklig uppgift att skapa namnf�rslag och delta i
namngivningsprojekt som helhet.

Jobbet kr�ver kreativitet och nyfikenhet men ocks� systematik och stort
t�lamod.

Ingen tidigare erfarenhet inom omr�det kr�vs, d�remot intresse f�r
spr�k, goda kunskaper i flera spr�k och helst spr�kstudier p�
universitet. G�rna ett annat modersm�l, tex engelska.

Om du �r intresserad, skriv till oss och ber�tta om din utbildning och
�vriga bakgrund.

Skriptor AB
Att: Olof Lindquist
Box 15055
SE-104 65 Stockholm

e-mail: namingskriptor.com
Mail to author|Respond to list|Read more issues|LINGUIST home page|Top of issue