LINGUIST List 13.1350

Tue May 14 2002

TOC: Translation Journal: Quaderns

Editor for this issue: Dina Kapetangianni <dinalinguistlist.org>


Directory

  1. Albert Branchadell, New issue of Quaderns

Message 1: New issue of Quaderns

Date: Sat, 04 May 2002 20:17:10 +0200
From: Albert Branchadell <Albert.Branchadelluab.es>
Subject: New issue of Quaderns

New issue

Quaderns. Revista de Traducci� 7 (2002). ISSN 1138-5790

Quaderns is a multilingual Translation journal published by the Translation
Studies Department of the Autonomous University of Barcelona.

Information: d.traducciouab.es
Sales: spuab.es

�NDEX

Dossier. Modalitats hist�riques de la traducci� liter�ria

Expondre, traslladar i reescriure cl�ssics llatins en la literatura
catalana del segle XV. Josep Pujol (Universitat Aut�noma de Barcelona)

El debate entre Leonardo Bruni y Alonso de Cartagena: las razones de
una pol�mica. Mar�a Morr�s (Universitat Pompeu Fabra)

Algunes imitacions i traduccions d'Ausi�s March al segle XVI. Llu�s
Cabr� (Universitat Aut�noma de Barcelona)

Verso y traducci�n en el Siglo de Oro. Jos� Mar�a Mic� (Universitat
Pompeu Fabra)

Translation and Cultural Appropriation: Dante, Paolo and Francesca in
British Romanticism. Diego Saglia (Universit� degli Studi di Parma)

Els Dickens de Josep Carner i els seus cr�tics. Marcel Ort�n (Universitat
Pompeu Fabra)

Articles

Compet�ncia traductora i ensenyament de lleng�es estrangeres. Maribel
Andreu; Laura Berenguer; Pilar Orero; Odile Ripoll (Universitat
Aut�noma de Barcelona)

El paper de la traducci� en la consolidaci� de la percepci� social del
gallec com a Abstandsprache. Robert Neal Baxter (Universidade de Vigo)

Experi�ncies

"La versemblan�a per sobre de tot". Una conversa amb Xavier
P�mies. Ramon Farr�s (Universitat Aut�noma de Barcelona)
Mail to author|Respond to list|Read more issues|LINGUIST home page|Top of issue