* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
LINGUIST List logo Eastern Michigan University Wayne State University *
* People & Organizations * Jobs * Calls & Conferences * Publications * Language Resources * Text & Computer Tools * Teaching & Learning * Mailing Lists * Search *
* *
LINGUIST List 16.1425

Wed May 04 2005

Books: Historical Ling/Morphology, Dutch: Hüning

Editor for this issue: Megan Zdrojkowski <meganlinguistlist.org>


Links to the websites of all LINGUIST's supporting publishers are available at the end of this issue.
Directory
        1.    K. van den Heuvel, Woordensmederij: Hüning


Message 1: Woordensmederij: Hüning
Date: 02-May-2005
From: K. van den Heuvel <lotlet.uu.nl>
Subject: Woordensmederij: Hüning


Title: Woordensmederij
Series Title: LOT Dissertation Series 19 (Reprint of 1999)
Published: 2005
Publisher: Utrecht Institute of Linguistics / LOT Netherlands Graduate School of Linguistic
                http://www-uilots.let.uu.nl/

Book URL: http://www.lotpublications.nl/index3.html

Author: Matthias Hüning, Free University Berlin
Electronic: ISBN: 9076864519 Pages: 321 Price: U.S. $ free
Paperback: ISBN: 9076864519 Pages: 321 Price: Europe EURO 22.13
Abstract:

Woordensmederij is volgens de dikke Van Dale 'het maken van nieuwe woorden'
en dat is dan ook het onderwerp van dit boek: het beschrijft de
mogelijkheden van taalgebruikers om woorden te vormen op -erij. Het
probeert te achterhalen hoe deze mogelijkheden in het Nederlands ontstaan
zijn en hoe ze zich ontwikkeld hebben door de eeuwen heen. Deze studie is
dus in eerste instantie descriptief: ze wil een goed beeld geven van de
geschiedenis van het suffix -erij en zijn varianten (zoals -arij en
-derij). Daarbij komen allerlei verschijnselen aan bod die ook van belang
zijn voor morfologische verandering of taalverandering in het algemeen.
Ontlening, verschillende herinterpretatieprocessen, klankverandering,
allomorfie, metonymie en polysemie, analogie, productiviteit - deze en
andere onderwerpen worden uitvoerig behandeld in het licht van de
ontwikkeling van -erij. Ook de morfologische theorievorming zal van de
resultaten van het onderzoek kunnen profiteren.

Woordensmederij richt zich tot iedereen met belangstelling voor de
Nederlandse morfologie of voor de geschiedenis van het Nederlands.

Linguistic Field(s): Historical Linguistics
                            Morphology

Subject Language(s): Dutch (DUT)

Written In: Dutch (DUT )

See this book announcement on our website:
http://linguistlist.org/get-book.html?BookID=14695


-------------------------- Major Supporters --------------------------
Cambridge University Press http://us.cambridge.org
Cascadilla Press http://www.cascadilla.com/
Continuum International Publishing Group Ltd http://www.continuumbooks.com
Edinburgh University Press http://www.eup.ed.ac.uk/
Elsevier Ltd. http://www.elsevier.com/locate/linguistics
Equinox Publishing Ltd. http://www.equinoxpub.com/
Georgetown University Press http://www.press.georgetown.edu
Hodder Arnold http://www.hoddereducation.co.uk
John Benjamins http://www.benjamins.com/
Lawrence Erlbaum Associates http://www.erlbaum.com/
Lincom GmbH http://www.lincom-europa.com
MIT Press http://mitpress.mit.edu/
Mouton de Gruyter http://www.mouton-publishers.com
Oxford University Press http://www.oup.com/us
Rodopi http://www.rodopi.nl/
Routledge (Taylor and Francis) http://www.routledge.com/

---------------------- Other Supporting Publishers ----------------------
Graduate Linguistic Students' Assoc., Umass http://glsa.hypermart.net/
International Pragmatics Assoc. http://ipra-www.uia.ac.be/ipra/
Kingston Press Ltd http://www.kingstonpress.com/
MIT Working Papers in Linguistics http://web.mit.edu/mitwpl/
Multilingual Matters http://www.multilingual-matters.com/
Pacific Linguistics http://pacling.anu.edu.au/
Palgrave Macmillan http://www.palgrave.com
SIL International http://www.ethnologue.com/bookstore.asp
St. Jerome Publishing Ltd. http://www.stjerome.co.uk
Utrecht Institute of Linguistics / LOT Netherlands Graduate School of Linguistic http://www-uilots.let.uu.nl/

 


Respond to list|Read more issues|LINGUIST home page|Top of issue
Please report any bad links or misclassified data

LINGUIST Homepage | Read LINGUIST | Contact us

NSF Logo

While the LINGUIST List makes every effort to ensure the linguistic relevance of sites listed
on its pages, it cannot vouch for their contents.