* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
LINGUIST List logo Eastern Michigan University Wayne State University *
* People & Organizations * Jobs * Calls & Conferences * Publications * Language Resources * Text & Computer Tools * Teaching & Learning * Mailing Lists * Search *
* *
LINGUIST List 16.3341

Mon Nov 21 2005

Books: Lexicography/Morphology, Dutch: Koornwinder

Editor for this issue: Megan Zdrojkowski <meganlinguistlist.org>


Links to the websites of all LINGUIST's supporting publishers are available at the end of this issue.
Directory
        1.    K. van den Heuvel, Morfologische aspecten van het ideale woordenboek: Koornwinder


Message 1: Morfologische aspecten van het ideale woordenboek: Koornwinder
Date: 16-Nov-2005
From: K. van den Heuvel <lotlet.uu.nl>
Subject: Morfologische aspecten van het ideale woordenboek: Koornwinder


Title: Morfologische aspecten van het ideale woordenboek
Subtitle: Een theoretische en empirische studie naar de lexicale samenhang van het Nederlands ten behoeve van een morfologische kennisbank
Series Title: LOT Dissertation Series 116
Published: 2005
Publisher: Utrecht Institute of Linguistics / LOT Netherlands Graduate School of Linguistic
                http://www-uilots.let.uu.nl/

Book URL: http://www.lotpublications.nl/index3.html

Author: Oele Koornwinder, Utrecht Institute of Linguistics
Electronic: ISBN: 9076864837 Pages: 319 Price: U.S. $ free
Paperback: ISBN: 9076864837 Pages: 319 Price: Europe EURO 26.99
Abstract:

De centrale stelling van deze studie is dat morfologische structuur een
cognitief hulpmiddel is om maximale samenhang aan te brengen in een
lexicaal netwerk van kenniseenheden. Hiertoe wordt een analysemethode
geïntroduceerd die zich laat omschrijven als Lexicale Kennisrepresentatie
door Inductieve Naamgeving (L-KRING). Deze L-KRING-theorie is gemotiveerd
door een reeks criteria te geven voor een ideaal model van het lexicon en
na te gaan in hoeverre de bestaande lexicontheorie├źn aan deze criteria voldoen.

Vervolgens wordt uiteengezet hoe de beschikbare kennis over de Nederlandse
woordbouw integraal kan worden verantwoord met behulp van een op
paradigmatische distributiepatronen gebaseerde classificatiemethode. De op
deze wijze verkregen inzichten vormen de basis voor een formele
beschrijving van de L-KRING-theorie. Deze theorie wordt empirisch
onderbouwd door de resultaten te behandelen van een grootschalig
lexicografisch onderzoek naar de morfologische structuur van het
Nederlands. Voor dit doel is een Morfologische Gegevensbank van het
Nederlands opgezet (MGBN). Hierbij zijn alle woorden uit de Grote Van Dale
langs semi-automatische weg van morfologische structuur voorzien.
Uit de computationele analyse van deze gegevensbank blijkt dat de
Nederlandse woordenschat een sterke samenhang vertoont: de 250.000
woorden uit de Grote Van Dale zijn namelijk uit 80.000 verschillende
basislexemen opgebouwd, die zelf weer uit ca. 20.000 wortels, 300 prefixen
en 700 suffixen bestaan. De MGBN biedt voor al deze morfemen gedetailleerde
informatie over hun combinatiemogelijkheden. Het is daarom een
interessante hulpbron voor taalkundig onderzoek en taaltechnologische
toepassingen.

key-words: lexicology, lexicography, computational morphology, network
model, mental lexicon, automatic knowledge acquisition, knowledge
representation system

Linguistic Field(s): Computational Linguistics
                            Lexicography
                            Morphology

Subject Language(s): Dutch (nld)

Written In: Dutch (nld )

See this book announcement on our website:
http://linguistlist.org/get-book.html?BookID=17283


-------------------------- Major Supporters --------------------------
Blackwell Publishing http://www.blackwellpublishing.com
Cambridge University Press http://us.cambridge.org
Cascadilla Press http://www.cascadilla.com/
Continuum International Publishing Group Ltd http://www.continuumbooks.com
Edinburgh University Press http://www.eup.ed.ac.uk/
Elsevier Ltd. http://www.elsevier.com/linguistics
Equinox Publishing Ltd. http://www.equinoxpub.com/
Georgetown University Press http://www.press.georgetown.edu
Hodder Arnold http://www.hoddereducation.co.uk
John Benjamins http://www.benjamins.com/
Lawrence Erlbaum Associates http://www.erlbaum.com/
Lincom GmbH http://www.lincom.at
MIT Press http://mitpress.mit.edu/
Mouton de Gruyter http://www.mouton-publishers.com
Oxford University Press http://www.oup.com/us
Rodopi http://www.rodopi.nl/
Routledge (Taylor and Francis) http://www.routledge.com/
Springer http://www.springeronline.com

---------------------- Other Supporting Publishers ----------------------
Anthropological Linguistics http://www.indiana.edu/~anthling/
CSLI Publications http://cslipublications.stanford.edu/
Graduate Linguistic Students' Assoc. Umass http://glsa.hypermart.net/
International Pragmatics Assoc. http://ipra-www.uia.ac.be/ipra/
Kingston Press Ltd http://www.kingstonpress.com/
MIT Working Papers in Linguistics http://web.mit.edu/mitwpl/
Multilingual Matters http://www.multilingual-matters.com/
Pacific Linguistics http://pacling.anu.edu.au/
Palgrave Macmillan http://www.palgrave.com
SIL International http://www.ethnologue.com/bookstore.asp
St. Jerome Publishing Ltd. http://www.stjerome.co.uk
Utrecht Institute of Linguistics / LOT Netherlands Graduate School of Linguistic http://www-uilots.let.uu.nl/

 


Respond to list|Read more issues|LINGUIST home page|Top of issue
Please report any bad links or misclassified data

LINGUIST Homepage | Read LINGUIST | Contact us

NSF Logo

While the LINGUIST List makes every effort to ensure the linguistic relevance of sites listed
on its pages, it cannot vouch for their contents.