* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
LINGUIST List logo Eastern Michigan University Wayne State University *
* People & Organizations * Jobs * Calls & Conferences * Publications * Language Resources * Text & Computer Tools * Teaching & Learning * Mailing Lists * Search *
* *
LINGUIST List 18.2699

Mon Sep 17 2007

Books: Syntax/Pragmatics/General Ling: Jansen

Editor for this issue: Hannah Morales <hannahlinguistlist.org>


Links to the websites of all LINGUIST's supporting publishers are available at the end of this issue.
Directory
        1.    Rianne Giethoorn, Woordvolgorde in het Esperanto: Jansen


Message 1: Woordvolgorde in het Esperanto: Jansen
Date: 17-Sep-2007
From: Rianne Giethoorn <lotlet.uu.nl>
Subject: Woordvolgorde in het Esperanto: Jansen
E-mail this message to a friend

Title: Woordvolgorde in het Esperanto
Subtitle: Normen, taalgebruik en universalia
Series Title: LOT Dissertation Series
Published: 2007
Publisher: Netherlands Graduate School of Linguistics / Landelijke - LOT
                http://www.lotpublications.nl/

Author: Wim Jansen
Paperback: ISBN: 9789078328360 Pages: 283 Price: Europe EURO 25.20
Abstract:

In 1887 publiceerde Zamenhof het ontwerp van een taal die bedoeld was als
eerste vreemde taal voor de communicatie tussen alle mensen met
verschillende moedertalen: Esperanto. Zijn grammaticaregels, in 1905
definitief vastgelegd, besloegen niet meer dan een paar pagina's. Regels voor
de woordvolgorde ontbraken daarin totaal. Zamenhofs aanpak was
praktischer. Niet voorschriften, maar voorbeelden moesten de taalgebruiker
leiden: brieven, tijdschriftartikelen, originele en vertaalde literatuur. Zijn
kennis van een tiental, vooral Indo-Europese talen heeft op de zich
ontwikkelende zinsbouw van het Esperanto uiteraard een stempel gedrukt.
Schrijvers en sprekers vanuit tientallen verschillende talige achtergronden
hebben de afgelopen eeuw verder vorm gegeven aan de taal, een proces dat
tot op de dag van vandaag voortduurt. Zij konden en kunnen hierbij
profiteren van de lage acceptatiedrempel in de grammatica, waarin iets pas
echt 'fout' is wanneer er sprake is van een vergrijp tegen het beperkte setje
regels uit 1905.

Deze studie laat zien dat het huidige Esperanto gekenmerkt wordt door een
autonome zinsbouw, die weliswaar van een aantal syntactisch gedefinieerde
basispatronen uitgaat, maar die de taalgebruikers veel speelruimte biedt om
daarvan af te wijken. Zulke afwijkende patronen blijken zeer systematisch
aangestuurd te worden door factoren van pragmatische aard (de beoogde
boodschap van de uiting) en door onderlinge verschillen in complexiteit van
de zinsdelen, dit alles conform een aantal universalia van natuurlijke taal
waaraan deze processen getoetst zijn.

Linguistic Field(s): Pragmatics
                            Syntax
                            General Linguistics
                            Language Description

Subject Language(s): Esperanto (epo)

Written In: Dutch (nld )

See this book announcement on our website:
http://linguistlist.org/get-book.html?BookID=31221


-------------------------- Major Supporters --------------------------
Blackwell Publishing http://www.blackwellpublishing.com
Cambridge University Press http://us.cambridge.org
Cascadilla Press http://www.cascadilla.com/
Continuum International Publishing Group Ltd http://www.continuumbooks.com
Edinburgh University Press http://www.eup.ed.ac.uk/
Equinox Publishing Ltd. http://www.equinoxpub.com/
European Language Resources Association http://www.elda.org/sommaire.php
Georgetown University Press http://www.press.georgetown.edu
Hodder Arnold http://www.hoddereducation.co.uk
John Benjamins http://www.benjamins.com/
Lawrence Erlbaum Associates http://www.erlbaum.com/
Lincom GmbH http://www.lincom.at
MIT Press http://mitpress.mit.edu/
Mouton de Gruyter http://www.mouton-publishers.com
Multilingual Matters http://www.multilingual-matters.com/
Oxford University Press http://www.oup.com/us
Palgrave Macmillan http://www.palgrave.com
Rodopi http://www.rodopi.nl/
Routledge (Taylor and Francis) http://www.routledge.com/
Springer http://www.springer.com

---------------------- Other Supporting Publishers ----------------------
Anthropological Linguistics http://www.indiana.edu/~anthling/
CSLI Publications http://cslipublications.stanford.edu/
Graduate Linguistic Students' Assoc. Umass http://glsa.hypermart.net/
International Pragmatics Assoc. http://www.ipra.be
Kingston Press Ltd http://www.kingstonpress.com/
Linguistic Assoc. of Finland http://www.ling.helsinki.fi/sky/
MIT Working Papers in Linguistics http://web.mit.edu/mitwpl/
Netherlands Graduate School of Linguistics / Landelijke http://www.lotpublications.nl/
Pacific Linguistics http://pacling.anu.edu.au/
SIL International http://www.ethnologue.com/bookstore.asp
St. Jerome Publishing Ltd. http://www.stjerome.co.uk
Utrecht institute of Linguistics http://www-uilots.let.uu.nl/

 


Read more issues|LINGUIST home page|Top of issue
Please report any bad links or misclassified data

LINGUIST Homepage | Read LINGUIST | Contact us

NSF Logo

While the LINGUIST List makes every effort to ensure the linguistic relevance of sites listed
on its pages, it cannot vouch for their contents.