* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
LINGUIST List logo Eastern Michigan University Wayne State University *
* People & Organizations * Jobs * Calls & Conferences * Publications * Language Resources * Text & Computer Tools * Teaching & Learning * Mailing Lists * Search *
* *
LINGUIST List 18.3101

Tue Oct 23 2007

Jobs: Dutch & Discourse Analysis: Asst Prof, VU University Amsterdam

Editor for this issue: Catherine Adams <catherinlinguistlist.org>


The LINGUIST List strongly encourages employers to use non-discriminatory standards in hiring policy. In particular we urge that employers do not discriminate on the grounds of race, ethnicity, nationality, age, religion, gender, or sexual orientation. However, we have no means of enforcing these standards.

Job seekers should pay special attention to language in ads regarding employment requirements and are encouraged to consult our international employment page at http://linguistlist.org/jobs/jobnet.html. This page has been set up so that people can report on the employment standards of various countries.

To post to LINGUIST, use our convenient web form at http://linguistlist.org/posttolinguist.html
Directory
        1.    Wilbert Spooren, Dutch & Discourse Analysis: Asst Prof, VU University Amsterdam, The Netherlands


Message 1: Dutch & Discourse Analysis: Asst Prof, VU University Amsterdam, The Netherlands
Date: 19-Oct-2007
From: Wilbert Spooren <w.spoorenlet.vu.nl>
Subject: Dutch & Discourse Analysis: Asst Prof, VU University Amsterdam, The Netherlands
E-mail this message to a friend

University or Organization: VU University Amsterdam
Department: Language & Communication
Web Address: http://www.let.vu.nl

Job Rank: Assistant Professor

Specialty Areas: Discourse Analysis; Effective Communication

Required Language(s): Dutch (nld)

Description:

De leerstoelgroep Taal & Communicatie van de Faculteit der Letteren van de
Vrije Universiteit Amsterdam zoekt een universitair docent met als taak het
verzorgen van onderwijs en het verrichten van onderzoek op het terrein van
taal en communicatie. De leerstoelgroep richt zich op onderwijs en
onderzoek op het terrein van de taalbeheersing, waarbij de groep
taalbeheersing opvat als de verbinding tussen taalkunde en
communicatiewetenschap. Het onderwijs en het onderzoek van de
leerstoelgroep Taal & Communicatie kenmerken zich door de analyse van
specifiek talige aspecten van schriftelijk en mondeling taalgebruik in
conventionele en nieuwe media en door de empirische toetsing van
voorstellen voor optimalisering van taalgebruik.

Taak
In het onderwijs ligt de nadruk op het verzorgen van colleges aan studenten
van de opleidingen Nederlandse Taal- en Cultuurstudies en Communicatie- &
Informatiewetenschappen, zowel op Ba- als op Ma-niveau. Ook wordt u geacht
stages en scripties te begeleiden.
In de leerstoelgroep wordt onderzoek gedaan naar de effectiviteit en
optimalisering van communicatie in met name institutionele contexten.
Binnen dit kader richt uw onderzoek zich op de rol van taal in communicatie
in institutionele genres en in conventionele en nieuwe media. Bij voorkeur
is dat onderzoek gericht op gebieden als journalistiek of
gezondheidscommunicatie.


Bijzonderheden
- Dit is een voltijdspositie, maar een deeltijdaanstelling is bespreekbaar.
- De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van een jaar,
startend op 1 januari 2008. Bij gebleken geschiktheid volgt een
arbeidsovereenkomst voor vier jaar.

Zie voor meer details: www.vu.nl/vacatures - Vacatures: wetenschappelijk -
Faculteit der Letteren

Application Deadline: 08-Nov-2007

Email Address for Applications: vacaturelet.vu.nl
Contact Information:
Prof. Wilbert Spooren
Email: w.spoorenlet.vu.nl
Phone: +31.20.5986572
Fax: +31.20.5986500


Read more issues|LINGUIST home page|Top of issue
Please report any bad links or misclassified data

LINGUIST Homepage | Read LINGUIST | Contact us

NSF Logo

While the LINGUIST List makes every effort to ensure the linguistic relevance of sites listed
on its pages, it cannot vouch for their contents.