* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
LINGUIST List logo Eastern Michigan University Wayne State University *
* People & Organizations * Jobs * Calls & Conferences * Publications * Language Resources * Text & Computer Tools * Teaching & Learning * Mailing Lists * Search *
* *
LINGUIST List 19.546

Sun Feb 17 2008

Confs: Sociolinguistics/Spain

Editor for this issue: Stephanie Morse <morselinguistlist.org>


To post to LINGUIST, use our convenient web form at http://linguistlist.org/LL/posttolinguist.html.
Directory
        1.    Francesc González i Planas, Primeres Jornades sobre Llengües Minoritàries


Message 1: Primeres Jornades sobre Llengües Minoritàries
Date: 16-Feb-2008
From: Francesc González i Planas <francescromaniaminor.net>
Subject: Primeres Jornades sobre Llengües Minoritàries
E-mail this message to a friend

Primeres Jornades sobre Llengües Minoritàries
Short Title: ODELLEUM

Date: 27-Feb-2008 - 28-Feb-2008
Location: Girona, Spain
Contact: Daniela Ibba
Contact Email: infoodelleum.cat
Meeting URL:
http://www.odelleum.cat/index/showPage/programa-de-les-primeres-jornades-sobre-llengues-minoritaries


Linguistic Field(s): Sociolinguistics

Meeting Description:

The ODELLEUM (Observatori de les Llengües d'Europa i de la Mediterrània)
organizes the First Symposium on Minority Languages at the University of Girona
(Catalonia, Spain), focusing on the codification (i.e. the process of
standardizing and developing a norm for a language).

Dimecres, 27 de febrer de 2008

9.30
Inauguració de les Primeres Jornades sobre Llengües Minoritàries

10.00
Dr. Francho Nagore (Instituto de Estudios Altoaragoneses / Universidad de
Zaragoza): ''Algunas notas sobre la codificación y la normativización del
aragonés.''

11.00
Pausa cafè.

11.30
Dr. Jordi Suïls (Universitat de Lleida): ''Qüestions en curs de sociolingüística
aranesa: normativització i difusió social de l'occità.''

12.30
Dr. José Antonio Saura Rami (Universidad de Zaragoza / Sociedat de Lingüistica
Aragonesa): ''Enta una codificacion ortogràfica i gramatical del benasqués.''

16.00
Visita guiada al Barri Vell de la ciutat.

18.00
Taula rodona: ''Llengües pirinenques i codificació: situació actual i
perspectives de futur.'' Moderador: Dr. Xavier Lamuela Garcia (Universitat de
Girona).

Dijous, 28 de febrer de 2008

10.00
Dr. Roberto Bolognesi (Università di Amsterdam): ''Sa LSC e su connotu. Sa
relata intra de sa Limba Sarda Comuna e is ateras bariedades de su sardu.''

11.00
Pausa cafè.

11.30
Dr. Diego Corraine (Ufìtziu de sa Limba Sarda, Tortolì): ''Lingua sarda e
informazione: ambiti d'uso e risorse linguistiche.''

12.30
Dr. Leo Toller (Istituto Culturale Mòcheno): ''Nèt lai klòffen: il mòcheno dal
maso al giornale.''

17.00
Taula rodona: ''Codificar una llengua regional a la Itàlia contemporània.''
Moderador: Sr. Filippo Melis (Universitat de Girona).

19.00
Clausura del congrés.

Altres activitats d'interès: Presentació de pòsters, exposició de revistes i
llibres en llengües minoritàries.


Read more issues|LINGUIST home page|Top of issue
Please report any bad links or misclassified data

LINGUIST Homepage | Read LINGUIST | Contact us

NSF Logo

While the LINGUIST List makes every effort to ensure the linguistic relevance of sites listed
on its pages, it cannot vouch for their contents.