* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
LINGUIST List logo Eastern Michigan University Wayne State University *
* People & Organizations * Jobs * Calls & Conferences * Publications * Language Resources * Text & Computer Tools * Teaching & Learning * Mailing Lists * Search *
* *
LINGUIST List 19.721

Tue Mar 04 2008

Books: General Linguistics: Lindström

Editor for this issue: Hannah Morales <hannahlinguistlist.org>


Links to the websites of all LINGUIST's supporting publishers are available at the end of this issue.
Directory
        1.    Lovisa Boberg, Tur och ordning: Lindström


Message 1: Tur och ordning: Lindström
Date: 04-Mar-2008
From: Lovisa Boberg <Lovisa.Bobergnorstedtsakademiska.se>
Subject: Tur och ordning: Lindström
E-mail this message to a friend

Title: Tur och ordning
Published: 2008
Publisher: Norstedts Akademiska Förlag
                http://www.norstedtsforlagsgrupp.se/templates/Akademiska/Book.aspx?id=3D4=

Book URL: http://www.norstedtsforlagsgrupp.se/templates/Akademiska/Book.aspx?id=47310

Author: Jan Lindström
Paperback: ISBN: 9172275256 9789172275256 Pages: 254 Price: Europe EURO 25.00
Abstract:

Den här boken presenterar ett nytt sätt att beskriva och analysera talat
språk, dess strukturer och funktioner i social interaktion. Resultatet är
en samtalsgrammatik, den första i sitt slag på svenska. En samtalsgrammatik
ger inte regler för hur korrekta satser och meningar bildas. I stället
beskriver den hur talarna använder grammatiken för att nå kommunikativa
mål, och hur grammatiken utformas för att man ska nå dessa mål. Boken
bygger på den samlade kunskapen om svensk grammatik och de nyaste rönen
inom samtalsforskning. Diskussionen belyses genomgående med hjälp av
autentiska exempel.

Tur och ordning vänder sig till alla som är intresserade av språk och
interaktion. Till speciell nytta är den för lärare och studenter med
inriktning på språk, kommunikation och sociala vetenskaper.

Jan Lindström är docent i nordiska språk vid Helsingfors universitet. Han
är en av de ledande talspråksforskarna i Norden med speciell inriktning på
grammatik, samtalsanalys och interaktionell lingvistik.

Linguistic Field(s): General Linguistics

Subject Language(s): Swedish (swe)

Written In: Swedish (swe )

See this book announcement on our website:
http://linguistlist.org/get-book.html?BookID=34179
Read more issues|LINGUIST home page|Top of issue

-------------------------- Major Supporters --------------------------
Brill http://www.brill.nl
Cambridge University Press http://us.cambridge.org
Continuum International Publishing Group Ltd http://www.continuumbooks.com
Edinburgh University Press http://www.eup.ed.ac.uk/
Elsevier Ltd http://www.elsevier.com/linguistics
Georgetown University Press http://www.press.georgetown.edu
John Benjamins http://www.benjamins.com/
Lincom GmbH http://www.lincom.eu
MIT Press http://mitpress.mit.edu/
Mouton de Gruyter http://www.mouton-publishers.com
Multilingual Matters http://www.multilingual-matters.com/
Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KG http://www.narr.de/
Oxford University Press http://www.oup.com/us
Peter Lang AG http://www.peterlang.com
Rodopi http://www.rodopi.nl/
Routledge (Taylor and Francis) http://www.routledge.com/
Springer http://www.springer.com
Wiley-Blackwell http://www.blackwellpublishing.com

---------------------- Other Supporting Publishers ----------------------
Association of Editors of the Journal of Portuguese Linguistics http://www.fl.ul.pt/revistas/JPL/JPLweb.htm
Cascadilla Press http://www.cascadilla.com/
Graduate Linguistic Students' Assoc. Umass http://glsa.hypermart.net/
International Pragmatics Assoc. http://www.ipra.be
Linguistic Association of Finland http://www.ling.helsinki.fi/sky/
Netherlands Graduate School of Linguistics / Landelijke - LOT http://www.lotpublications.nl/
SIL International http://www.ethnologue.com/bookstore.asp
St. Jerome Publishing Ltd http://www.stjerome.co.uk
Utrecht institute of Linguistics http://www-uilots.let.uu.nl/
Please report any bad links or misclassified data

LINGUIST Homepage | Read LINGUIST | Contact us

NSF Logo

While the LINGUIST List makes every effort to ensure the linguistic relevance of sites listed
on its pages, it cannot vouch for their contents.