* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
LINGUIST List logo Eastern Michigan University Wayne State University *
* People & Organizations * Jobs * Calls & Conferences * Publications * Language Resources * Text & Computer Tools * Teaching & Learning * Mailing Lists * Search *
* *
LINGUIST List 20.1213

Thu Apr 02 2009

Jobs: Text & Discourse: Assoc Prof, VU University Amsterdam

Editor for this issue: Luiza Newlin Lukowicz <luizalinguistlist.org>


The LINGUIST List strongly encourages employers to use non-discriminatory standards in hiring policy. In particular we urge that employers do not discriminate on the grounds of race, ethnicity, nationality, age, religion, gender, or sexual orientation. However, we have no means of enforcing these standards.

Job seekers should pay special attention to language in ads regarding employment requirements and are encouraged to consult our international employment page at http://linguistlist.org/jobs/jobnet.html. This page has been set up so that people can report on the employment standards of various countries.

To post to LINGUIST, use our convenient web form at http://linguistlist.org/posttolinguist.html
Directory
        1.    Wilbert Spooren, Text & Discourse: Assoc Prof, VU University Amsterdam, Netherlands

Message 1: Text & Discourse: Assoc Prof, VU University Amsterdam, Netherlands
Date: 01-Apr-2009
From: Wilbert Spooren <w.spoorenlet.vu.nl>
Subject: Text & Discourse: Assoc Prof, VU University Amsterdam, Netherlands
E-mail this message to a friend

University or Organization: VU University Amsterdam
Department: Language & Communication
Job Location: Amsterdam, Netherlands
Web Address: http://www.vu.nl/vacatures
Job Rank: Associate Professor

Specialty Areas: Discourse Analysis; Text & Discourse


Description:

De afdeling Taal & Communicatie van de Faculteit der Letteren zoekt op
korte termijn een universitair hoofddocent (voor 100 % van de werktijd) met
als taak het verzorgen van onderwijs, het verrichten van onderzoek en het
uitvoeren van managementtaken op het terrein van taal en communicatie
binnen institutionele contexten. Het profiel van de kandidaat ligt niet
vast. Wel is duidelijk dat de UHD zowel een brede belangstelling voor
onderzoek en onderwijs op het gebied van taal en communicatie moet hebben
als een eigen specialisme binnen dat gebied. De gezochte functionaris is
een specialist op het terrein van tekst en discourse en voelt zich thuis in
één of meer gebieden als de volgende:
- institutionele communicatie
- persuasieve teksten
- de talige kenmerken van institutionele genres
- effectiviteit van communicatie

U zult taken uitvoeren op het gebied van onderwijs, onderzoek en
management. Bij het onderwijs ligt de nadruk op het ontwikkelen, verzorgen
en verbeteren van colleges op het terrein van taalgebruik in institutionele
contexten. Dit onderwijs verzorgt u op bachelorniveau en op masterniveau.
Uw onderzoek dient aan te sluiten bij het onderzoek van de leerstoel naar
taal in institutionele contexten. U zult de coördinatie krijgen van
verschillende onderzoeksprojecten. Kandidaten met een aantoonbare expertise
op het terrein van journalistieke teksten (b.v. w.b. kenmerken en
effectiviteit van journalistieke genres) hebben daarbij de voorkeur. Verder
wordt van u verwacht dat u in staat bent managementtaken binnen de
leerstoel en de faculteit uit te voeren en zgn. 2e en 3e geldstromen aan te
trekken.

U bent gepromoveerd op het terrein van de taalkunde, taalbeheersing,
communicatiewetenschap of een verwante discipline; u heeft expertise op het
terrein van taalgebruik in institutionele contexten; u bent initiatiefrijk,
onder meer blijkend uit het organiseren van symposia en het aantrekken van
2e en 3e geldstromen; u heeft gepubliceerd in nationale en internationale
tijdschriften; u bent een enthousiasmerende, flexibele en ervaren docent,
met zowel een breed didactisch repertoire als een eigen specialisme; u
beschikt aantoonbaar over leidinggevende capaciteiten en bent in staat
gebleken managementtaken efficiënt en zorgvuldig uit te voeren.

De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van twee jaar.
Daarna bestaat de mogelijkheid van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde
tijd. Een uitgebreide versie van deze advertentie en van onze
arbeidsvoorwaarden vindt u op www.vu.nl/vacatures. Het salaris bedraagt
afhankelijk van opleiding en ervaring maximaal 5.390,- Euro bruto per maand
(salarisschaal 13) bij volledige werktijd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer prof. dr. W.
Spooren, hoogleraar Taal & Communicatie, tel. +31.20.5986572 (werk) of tel.
+31.73.6135676, e-mail: w.spoorenlet.vu.nl. Uw sollicitatie kunt u (met
cv) richten aan onderstaand adres (vacaturenummer 1.2009.00085 vermelden in
de e-mailheader).

Application Deadline: 20-Apr-2009

Email Address for Applications: vacaturelet.vu.nl
Contact Information:
Prof. Wilbert Spooren
Email: w.spoorenlet.vu.nl
Phone: 0031205986572
Fax: 0031205986500
This Year the LINGUIST List hopes to raise $60,000. This money will go to help 
keep the List running by supporting all of our Student Editors for the coming year.

See below for donation instructions, and don't forget to check out our Fund Drive 
2009 LINGUIST List Restaurant and join us for a delightful treat!

http://linguistlist.org/fund-drive/2009/

There are many ways to donate to LINGUIST!

You can donate right now using our secure credit card form at  
https://linguistlist.org/donation/donate/donate1.cfm

Alternatively you can also pledge right now and pay later. To do so, go to:
https://linguistlist.org/donation/pledge/pledge1.cfm

For all information on donating and pledging, including information on how to 
donate by check, money order, or wire transfer, please visit:
http://linguistlist.org/donate.html

The LINGUIST List is under the umbrella of Eastern Michigan University and as such 
can receive donations through the EMU Foundation, which is a registered 501(c) Non 
Profit organization. Our Federal Tax number is 38-6005986. These donations can be 
offset against your federal and sometimes your state tax return (U.S. tax payers 
only). For more information visit the IRS Web-Site, or contact your financial advisor.

Many companies also offer a gift matching program, such that they will match any 
gift you make to a non-profit organization. Normally this entails your contacting 
your human resources department and sending us a form that the EMU Foundation fills 
in and returns to your employer. This is generally a simple administrative procedure 
that doubles the value of your gift to LINGUIST, without costing you an extra penny. 
Please take a moment to check if your company operates such a program.

Thank you very much for your support of LINGUIST!
-----------------------------------------------------------------------------------------

Read more issues|LINGUIST home page|Top of issue
Please report any bad links or misclassified data

LINGUIST Homepage | Read LINGUIST | Contact us

NSF Logo

While the LINGUIST List makes every effort to ensure the linguistic relevance of sites listed
on its pages, it cannot vouch for their contents.