* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
LINGUIST List logo Eastern Michigan University Wayne State University *
* People & Organizations * Jobs * Calls & Conferences * Publications * Language Resources * Text & Computer Tools * Teaching & Learning * Mailing Lists * Search *
* *
LINGUIST List 20.3161

Fri Sep 18 2009

Books: Historical Ling/Morphology: Tálasi

Editor for this issue: Hannah Morales <hannahlinguistlist.org>


Links to the websites of all LINGUIST's supporting publishers are available at the end of this issue.
Directory
        1.    Mariëtte Bonenkamp, Het Nederlandse prefix ge- in historisch perspectief: Tálasi

Message 1: Het Nederlandse prefix ge- in historisch perspectief: Tálasi
Date: 15-Sep-2009
From: Mariëtte Bonenkamp <lotuu.nl>
Subject: Het Nederlandse prefix ge- in historisch perspectief: Tálasi
E-mail this message to a friend

Title: Het Nederlandse prefix ge- in historisch perspectief:
'Ge-+werkwoordstam'-afleidingen in grammatica's, woordenboeken en teksten
Series Title: LOT Dissertation Series
Published: 2009
Publisher: Netherlands Graduate School of Linguistics / Landelijke - LOT
                http://www.lotpublications.nl/

Author: Zsófia Tálasi
Paperback: ISBN: 9789078328827 Pages: Price: ----
Abstract:

Het Nederlandse prefix ge- in historisch perspectief biedt allereerst een
algemeen overzicht van de ontwikkeling van de woordvormingspatronen met ge-
en schenkt daarbij speciale aandacht aan het participiale ge-. De kern van
het boek bestaat uit een uitvoerige analyse van de
ge-+werkwoordstam-afleidingen van het type geblaf. De diachronie van deze
in het hedendaags Nederlands zeer productieve ge-afleidingen werd tot op
heden nauwelijks onderzocht. Het onderzoek richt zich op de ontwikkeling
van dit type ge-afleiding in de periode tussen 1200 en 1900. Daarbij wordt
gebruik gemaakt van drie verschillende bronnen: contemporaine grammatica's,
woordenboeken en een voor dit doel samengesteld digitaal tekstcorpus. Die
gevarieerde benadering levert een duidelijk beeld van de ontwikkeling van
deze ge-afleiding in de geschiedenis van het Nederlands en van de factoren
die daarin een belangrijke rol hebben gespeeld.

Dit boek is bedoeld voor een ieder met belangstelling voor morfologie,
historische taalkunde of de geschiedenis van het Nederlands.

Linguistic Field(s): Historical Linguistics
                            Morphology

Subject Language(s): Dutch (nld)

Written In: Dutch (nld )

See this book announcement on our website:
http://linguistlist.org/get-book.html?BookID=43562


Read more issues|LINGUIST home page|Top of issue

-------------- Major Supporters --------------
Brill http://www.brill.nl
Cambridge Scholars Publishing http://www.c-s-p.org
Cambridge University Press http://us.cambridge.org
Cascadilla Press http://www.cascadilla.com/
Continuum International Publishing Group Ltd http://www.continuumbooks.com
Edinburgh University Press http://www.eup.ed.ac.uk/
Elsevier Ltd http://www.elsevier.com/linguistics
Emerald Group Publishing Limited http://www.emeraldinsight.com/
Equinox Publishing Ltd http://www.equinoxpub.com/
European Language Resources Association - ELRA http://www.elra.info.
Georgetown University Press http://www.press.georgetown.edu
Hodder Education http://www.hoddereducation.co.uk
John Benjamins http://www.benjamins.com/
Lincom GmbH http://www.lincom.eu
MIT Press http://mitpress.mit.edu/
Mouton de Gruyter http://www.mouton-publishers.com
Multilingual Matters http://www.multilingual-matters.com/
Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KG http://www.narr.de/
Oxford University Press http://www.oup.com/us
Palgrave Macmillan http://www.palgrave.com
Peter Lang AG http://www.peterlang.com
Rodopi http://www.rodopi.nl/
Routledge (Taylor and Francis) http://www.routledge.com/
Springer http://www.springer.com
University of Toronto Press http://www.utpjournals.com/
Wiley-Blackwell http://www.wiley.com

------------- Other Supporting Publishers -------------
Association of Editors of the Journal of Portuguese Linguistics http://www.fl.ul.pt/revistas/JPL/JPLweb.htm
Graduate Linguistic Students' Association, Umass http://glsa.hypermart.net/
International Pragmatics Assoc. http://www.ipra.be
Langues et Linguistique http://y.ennaji.free.fr/fr/
Linguistic Association of Finland http://www.ling.helsinki.fi/sky/
Netherlands Graduate School of Linguistics / Landelijke - LOT http://www.lotpublications.nl/
Pacific Linguistics http://pacling.anu.edu.au/
SIL International http://www.ethnologue.com/bookstore.asp
St. Jerome Publishing Ltd http://www.stjerome.co.uk
Utrecht institute of Linguistics http://www-uilots.let.uu.nl/
Please report any bad links or misclassified data

LINGUIST Homepage | Read LINGUIST | Contact us

NSF Logo

While the LINGUIST List makes every effort to ensure the linguistic relevance of sites listed
on its pages, it cannot vouch for their contents.