* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
LINGUIST List logo Eastern Michigan University Wayne State University *
* People & Organizations * Jobs * Calls & Conferences * Publications * Language Resources * Text & Computer Tools * Teaching & Learning * Mailing Lists * Search *
* *
LINGUIST List 21.2352

Wed May 26 2010

Jobs: French; Discourse Analysis: Asst Prof, VU University Amsterdam

Editor for this issue: Christy Bird <christylinguistlist.org>


The LINGUIST List strongly encourages employers to use non-discriminatory standards in hiring policy. In particular we urge that employers do not discriminate on the grounds of race, ethnicity, nationality, age, religion, gender, or sexual orientation. However, we have no means of enforcing these standards.

Job seekers should pay special attention to language in ads regarding employment requirements and are encouraged to consult our international employment page at http://linguistlist.org/jobs/jobnet.html. This page has been set up so that people can report on the employment standards of various countries.

To post to LINGUIST, use our convenient web form at http://linguistlist.org/posttolinguist.cfm
Directory
        1.    Wilbert Spooren, French; Discourse Analysis: Assistant Professor, VU University Amsterdam, Netherlands

Message 1: French; Discourse Analysis: Assistant Professor, VU University Amsterdam, Netherlands
Date: 25-May-2010
From: Wilbert Spooren <w.spoorenlet.vu.nl>
Subject: French; Discourse Analysis: Assistant Professor, VU University Amsterdam, Netherlands
E-mail this message to a friend

University or Organization: VU University Amsterdam
Department: Language & Communication
Job Location: Amsterdam, Netherlands
Web Address: http://www.let.vu.nl
Job Rank: Assistant Professor

Specialty Areas: Discourse Analysis

Required Language(s): French (fra)

Description:

Universitair docent Taal & Communicatie (specialisatie Franse Taalkunde) v/m
Voor 0,7 fte (70 % van de werktijd)

Vac. nr. 1.2010.00118

[Herhaalde oproep]

De afdeling Taal & Communicatie van de Faculteit der Letteren zoekt op
korte termijn/per 1 augustus 2010 een universitair docent met als taak het
verzorgen van onderwijs, het verrichten van onderzoek en het uitvoeren van
bestuur- en beheerstaken op het terrein van taal en communicatie in het
algemeen en Franse taalkunde en taalvaardigheid in het bijzonder.

De gezochte functionaris is een specialist op het terrein van tekst en
discourse en voelt zich thuis in één of meer gebieden als de volgende:
- Interactie en discourse analyse (media en politiek discourse)
- Argumentatie in discourse
- Interculturele communicatie

Functie-inhoud
- Bij het onderwijs ligt de nadruk op het verzorgen van colleges op het
terrein van Franse taalkunde en Franse taalvaardigheid. De betrokken
opleidingen zijn op bachelorniveau Franse Taal- & Cultuurstudies en
Communicatie & Informatiewetenschappen (CIW), en op masterniveau Franse
Taal- & Cultuurstudies. Vast onderdeel in het onderwijs is de begeleiding
van scripties.
- Uw onderzoek dient aan te sluiten bij dat van de onderzoeksgroep
Language, Cognition and Communication, die een onderdeel vormt van het
interuniversitaire onderzoeksinstituut Camera (http://www.camera.vu.nl)
- Verder wordt van u verwacht dat u in staat bent managementtaken binnen
de afdeling uit te voeren.

Functie-eisen
- U hebt een (near)native beheersing van de Franse taal.
- U hebt een goede beheersing van het Nederlands en van het Engels.
- U bent gepromoveerd op het terrein van de Franse taalkunde.
- U hebt expertise op het terrein van de pragmatiek en de discourse
analyse, in het bijzonder op het terrein van media en politiek discourse,
en van inter/crossculturele communicatie.
- U hebt expertise op het terrein van de Franstalige linguïstische literatuur.
- U hebt gepubliceerd in nationale en internationale tijdschriften.
- U bent een enthousiasmerende, flexibele en ervaren docent(e).
- U bent in staat gebleken managementtaken efficiënt en zorgvuldig uit te
voeren.
- U beschikt over de basiskwalificatie Onderwijs (BKO) of bent bereid die
te behalen.

Bijzonderheden
De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van twee jaar.
Daarna bestaat de mogelijkheid van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde
tijd. Op http://www.werkenbijdevu.nl kunt u onze arbeidsvoorwaarden uitgebreid
terugvinden.

Salaris
Afhankelijk van opleiding en ervaring minimaal 3.195 Euro,- bruto per maand
en maximaal 4.374 Euro,- bruto per maand (salarisschaal 11) bij volledige
werktijd. Bij een aanstelling van 0,70 fte bedraagt het bruto salaris 70 %
van deze bedragen.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dr. D.M.F. Torck, UHD
Franse Taalkunde, tel. 020-5986450 (werk) en e-mail: dmf.torcklet.vu.nl.
Kandidaten uit het buitenland raden wij dringend aan om zich uitgebreid te
laten informeren over de aard van de werkzaamheden en de
levensomstandigheden in en om Amsterdam.

Sollicitatie
Schriftelijke sollicitaties onder vermelding van het vacaturenummer
1.2010.00118 linksboven op brief en envelop, vóór 7 juni a.s., te richten
aan de Vrije Universiteit, Faculteit der Letteren, t.a.v. dr. G. Nijsten,
directeur bedrijfsvoering, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam of per
e-mail vacaturelet.vu.nl (graag vacaturenummer vermelden in onderwerpregel).

Application Deadline: 07-Jun-2010

Email Address for Applications: vacaturelet.vu.nl
Web Address for Applications: http://www.vu.nl/nl/werken-bij-de-vu/vacatures/2010/1-2010-00118.asp
Contact Information:
Dr. Danièle Torck
Email: dmf.torcklet.vu.nl
Phone: 0031205986450
Fax: 0031205986500
Read more issues|LINGUIST home page|Top of issuePage Updated: 26-May-2010

Supported in part by the National Science Foundation       About LINGUIST    |   Contact Us       ILIT Logo
While the LINGUIST List makes every effort to ensure the linguistic relevance of sites listed on its pages, it cannot vouch for their contents.