* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
LINGUIST List logo Eastern Michigan University Wayne State University *
* People & Organizations * Jobs * Calls & Conferences * Publications * Language Resources * Text & Computer Tools * Teaching & Learning * Mailing Lists * Search *
* *
LINGUIST List 21.3857

Sat Oct 02 2010

Calls: Applied Ling/Netherlands

Editor for this issue: Di Wdzenczny <dilinguistlist.org>


LINGUIST is pleased to announce the launch of an exciting new feature: Easy Abstracts! Easy Abs is a free abstract submission and review facility designed to help conference organizers and reviewers accept and process abstracts online. Just go to: http://www.linguistlist.org/confcustom, and begin your conference customization process today! With Easy Abstracts, submission and review will be as easy as 1-2-3!
Directory
        1.    Rimke Groenewold, Juniorendag 2011

Message 1: Juniorendag 2011
Date: 01-Oct-2010
From: Rimke Groenewold <r.groenewoldrug.nl>
Subject: Juniorendag 2011
E-mail this message to a friend

Full Title: Juniorendag 2011

Date: 05-Feb-2011 - 05-Feb-2011
Location: Utrecht, Utrecht, Netherlands
Contact Person: Anéla Viot
Meeting Email: juniorendag2011gmail.com
Web Site: http://www.anela.nl/

Linguistic Field(s): Applied Linguistics

Call Deadline: 15-Nov-2010

Meeting Description:

On Saturday, February 5th 2011, Anéla, the Dutch Society for Applied
Linguistics, and Viot, the Dutch and Flemish Interuniversity Association for
Speech Communication, organize their yearly junior study day
(Juniorendag) in Utrecht.

During the Juniorendag, graduate students, junior researchers and PhD
students in the field of applied linguistics (language use, language
acquisition, education, discourse, or communication) get the opportunity to
present their work.

Call For Papers

(English version below)

Op zaterdag 5 februari 2011 wordt de jaarlijkse Juniorenstudiedag van
Anéla en Viot georganiseerd tijdens de Grote Taaldag in Utrecht. Op de
Grote Taaldag zijn de Anéla/Viot Juniorendag, de AvT TINdag en het
Taalgala samengebracht. Studenten, net afgestudeerden en promovendi
kunnen hier hun scriptie- of promotieonderzoek op het gebied van
toegepaste taalkunde (taalgebruik, taalverwerving, taalonderwijs,
taalbeheersing of bedrijfscommunicatie) in een informele sfeer presenteren
tijdens een lezing of een posterpresentatie. Daarnaast wordt op deze dag
de jaarlijkse Anéla-VIOT Scriptieprijs uitgereikt voor de beste scriptie binnen
het vakgebied.

Meld je nu aan voor een presentatie tijdens de Juniorendag. Dien vóór 15
november 2010 een samenvatting van je onderzoek van maximaal 200
woorden in via http://linguistlist.org/confcustom/anelaj2010.

Vergeet niet alle persoonlijke informatie (naam, universiteit, adres) uit het
bestand te verwijderen en aan te geven of je voorkeur hebt voor een
mondelinge presentatie of een posterpresentatie. Je hoort uiterlijk 17
december 2010 of je aanmelding is geaccepteerd.

Meer informatie over de Juniorendag 2011 en de geschakelde activiteiten
van de Grote Taaldag kun je vinden op de Anéla-website: www.anela.nl.
Voor verdere vragen kun je een e-mail sturen naar
juniorendag2011gmail.com.

On Saturday, February 5th 2011, Anéla, the Dutch Society for Applied
Linguistics, and Viot, the Dutch and Flemish Interuniversity Association for
Speech Communication, organize their yearly junior study day
(Juniorendag) in Utrecht. This year, it will be held in the context of the 'Big
Language Day' (Grote Taaldag), which combines three already existing
events - the Juniorendag, the AvT-TINday, and the Taalgala.

During the Juniorendag, graduate students, junior researchers and PhD
students in the field of applied linguistics (language use, language
acquisition, education, discourse, or communication) get the opportunity to
present their work. In addition, the yearly Anéla-VIOT Scriptieprijs will be
awarded to the best BA- or MA-thesis in the area of applied linguistics.

If you would like to present a paper or a poster on the Juniorendag, please
upload your abstract, in Dutch or English, on
http://linguistlist.org/confcustom/anelaj2010 before November 15 th, 2010.

Abstracts should not exceed 200 words, and they should not include any
personal information (name, university/institute, address). Please state your
preference for a poster presentation or oral lecture. You will receive a
notification of acceptance before December 17th, 2010.

Further information on the Juniorendag is available on the Anéla-website
www.anela.nl or via juniorendag2011gmail.com.
Read more issues|LINGUIST home page|Top of issuePage Updated: 02-Oct-2010

Supported in part by the National Science Foundation       About LINGUIST    |   Contact Us       ILIT Logo
While the LINGUIST List makes every effort to ensure the linguistic relevance of sites listed on its pages, it cannot vouch for their contents.