* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
LINGUIST List logo Eastern Michigan University Wayne State University *
* People & Organizations * Jobs * Calls & Conferences * Publications * Language Resources * Text & Computer Tools * Teaching & Learning * Mailing Lists * Search *
* *
LINGUIST List 22.1393

Thu Mar 24 2011

Calls: General Linguistics/Belgium

Editor for this issue: Alison Zaharee <alisonlinguistlist.org>


New! Multi-tree Visit LL's Multitree project for over 1000 trees dynamically generated from scholarly hypotheses about language relationships:
            http://multitree.linguistlist.org/

LINGUIST is pleased to announce the launch of an exciting new feature: Easy Abstracts! Easy Abs is a free abstract submission and review facility designed to help conference organizers and reviewers accept and process abstracts online. Just go to: http://www.linguistlist.org/confcustom, and begin your conference customization process today! With Easy Abstracts, submission and review will be as easy as 1-2-3!
Directory
        1.     Astrid De Wit , Taaldag - Belgische Kring voor Linguïstiek

Message 1: Taaldag - Belgische Kring voor Linguïstiek
Date: 24-Mar-2011
From: Astrid De Wit <astrid.dewitua.ac.be>
Subject: Taaldag - Belgische Kring voor Linguïstiek
E-mail this message to a friend

Full Title: Taaldag - Belgische Kring voor Linguïstiek

Date: 07-May-2011 - 07-May-2011
Location: Antwerp, Belgium
Contact Person: Astrid De Wit
Meeting Email: < click here to access email >
Web Site: http://www.bkl-cbl.be/

Linguistic Field(s): General Linguistics

Call Deadline: 10-Apr-2011

Meeting Description:

De Belgische Kring voor Linguïstiek (BKL), een landelijke vereniging van taalkundigen en mensen die zich bezig houden met de studie van taal, viert dit jaar haar 75e verjaardag. Op 7 mei 2011 houdt zij haar jaarlijkse taaldag waarop alle taalkundigen die lid zijn (of lid worden) van de vereniging een lazing kunnen geven over gelijk welk taalkundig onderwerp (fundamenteel of toegepast onderzoek) in verschillende talen. Plenaire lezingen worden verzorgd door Johan van der Auwera, Guido Vanden Wyngaerd, Marc Wilmet en Marc Dominicy. Na afloop zal er nog een feestelijke 'Belgische' receptive plaatsvinden.

Call for Papers:

Nieuwe Deadline : 10 April 2011

Iedereen die lid is (of wordt) van de BKL (d.w.z. die een ledenfiche heeft ingevuld via de website en de contributie voor 2011 heeft betaald) kan op die taaldag van mei een lezing geven (20' +10' discussie) over gelijk welk taalkundig onderwerp, in het Nederlands, Frans, Engels of een andere taal naar keuze. Wel moeten we eraan toevoegen dat voor één keer, o.a. door de plenaire lezingen, het aantal plaatsen voor lezingen door leden enigszins beperkt zal zijn. Het komt er dus nog steeds op aan er vroeg genoeg bij te zijn om uw abstract in te dienen, ondanks de verschoven deadline. BKL-lidmaatschap kost slechts 20?? (of 40?? indien u tegelijk een het laatste nummer wenst van de Belgian Journal of Linguistics) en kan verkregen worden door de hiertoe bestemde fiche in te vullen op de BKL-website (http://www.bkl-cbl.be).

Abstracts voor de taaldag 2011 (400 à 600 woorden, eventuele referentielijst niet inbegrepen) dienen per email-attachment te worden verstuurd naar Astrid De Wit (Astrid.DeWitua.ac.be), met vermelding van naam/namen en affiliatie(s) van de auteur(s). Dit kan tot uiterlijk zondag 10 april 2011 (in plaats van woensdag 23 maart).

Mogen wij U vragen bij het opsturen van uw abstract te willen vermelden in uw mail of U op de taaldag wenst deel te nemen aan de lunch in de Universiteitsclub (mits een kleine persoonlijke bijdrage) en op te geven of U vlees of vegetarisch wenst te eten.

Ook leden (en niet-leden) die geen lezing geven maar de taaldag die voor iedereen gratis is) wensen bij te wonen en die aan de lunch wensen deel te nemen, dienen zich daarvoor in te schrijven bij Astrid De Wit.This Year the LINGUIST List hopes to raise $67,000. This money will go to help 
keep the List running by supporting all of our Student Editors for the coming year.

See below for donation instructions, and don't forget to check out Fund 
Drive 2011 site!

http://linguistlist.org/fund-drive/2011/

There are many ways to donate to LINGUIST!

You can donate right now using our secure credit card form at  
https://linguistlist.org/donation/donate/donate1.cfm

Alternatively you can also pledge right now and pay later. To do so, go to: 
https://linguistlist.org/donation/pledge/pledge1.cfm

For all information on donating and pledging, including information on how to 
donate by check, money order, or wire transfer, please visit: 
http://linguistlist.org/donation/

The LINGUIST List is under the umbrella of Eastern Michigan University and as 
such can receive donations through the EMU Foundation, which is a registered 
501(c) Non Profit organization. Our Federal Tax number is 38-6005986. These 
donations can be offset against your federal and sometimes your state tax return 
(U.S. tax payers only). For more information visit the IRS Web-Site, or contact 
your financial advisor.

Many companies also offer a gift matching program, such that they will match 
any gift you make to a non-profit organization. Normally this entails your 
contacting your human resources department and sending us a form that the 
EMU Foundation fills in and returns to your employer. This is generally a simple 
administrative procedure that doubles the value of your gift to LINGUIST, without 
costing you an extra penny. Please take a moment to check if your company 
operates such a program.

Thank you very much for your support of LINGUIST!

New! Multi-tree Visit LL's Multitree project for over 1000 trees dynamically generated from scholarly hypotheses about language relationships:
            http://multitree.linguistlist.org/

Read more issues|LINGUIST home page|Top of issuePage Updated: 24-Mar-2011

Supported in part by the National Science Foundation       About LINGUIST    |   Contact Us       ILIT Logo
While the LINGUIST List makes every effort to ensure the linguistic relevance of sites listed on its pages, it cannot vouch for their contents.