* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
LINGUIST List logo Eastern Michigan University Wayne State University *
* People & Organizations * Jobs * Calls & Conferences * Publications * Language Resources * Text & Computer Tools * Teaching & Learning * Mailing Lists * Search *
* *
LINGUIST List 22.398

Sun Jan 23 2011

Confs: Sociolinguistics, Catalan/Spain

Editor for this issue: Di Wdzenczny <dilinguistlist.org>


LINGUIST is pleased to announce the launch of an exciting new feature: Easy Abstracts! Easy Abs is a free abstract submission and review facility designed to help conference organizers and reviewers accept and process abstracts online. Just go to: http://www.linguistlist.org/confcustom, and begin your conference customization process today! With Easy Abstracts, submission and review will be as easy as 1-2-3!
Directory
        1.     Natxo Sorolla Vidal , I Jornades

Message 1: I Jornades
Date: 20-Jan-2011
From: Natxo Sorolla Vidal <nsorollaiec.cat>
Subject: I Jornades
E-mail this message to a friend

I Jornades

Date: 27-Jan-2011 - 28-Jan-2011
Location: Barcelona, Spain
Contact: Xarxa CRUSCAT Institut d'Estudis Catalans
Contact Email: cruscatgmail.com
Meeting URL: http://blocs.iec.cat/cruscat/jornades-de-la-xarxa-
cruscat/jornades-2011

Linguistic Field(s): Sociolinguistics

Subject Language(s): Catalan-Valencian-Balear (cat)

Meeting Description:

La comunitat lingüística catalana compta amb una important tradició de
recerca sociolingüística. L'esmentada tradició ha anat prenent forma a partir
d'una amalgama d'aportacions que li han arribat des de vèrtexs disciplinaris
diversos, de manera que avui dia disposem d'una disciplina calidoscòpica
que encara un horitzó d'excel•lència. Amb aquesta primera trobada
d'investigadors, la Xarxa CRUSCAT de l'IEC iniciauna activitat que té com a
objectiu nuclear visualitzar en el seu conjunt la recerca en curs o acabada
de realitzar. Aquesta posada en comú permetrà avançar en el coneixement
intern de les temàtiques que s'hi aborden i, alhora, projectar-les
internacionalment.

Baixeu-vos el programa en format pdf
http://www.demolinguistica.cat/web/DOCS_CRUSCAT/activitats/Jornada%2
0CRUSCAT%202011.pdf
Visiteu el web de les Jornades
http://blocs.iec.cat/cruscat/jornades-de-la-xarxa-cruscat/jornades-2011/

Lloc i dates
Dijous 27 i divendres 28 de gener de 2011
Barcelona, Institut d'Estudis Catalans (Carme, 47), sala Pere i Joan
Coromines

Inscripció
Per tal d'assistir a les Jornades, cal que us hi inscriviu. Feu-nos arribar un
correu electrònic cruscatgmail.com amb el vostre nom, cognoms, NIF i
institució.

Web i seguiment en temps real
Podeu consultar el programa i les actualitzacions al web
http://blocs.iec.cat/cruscat/jornades-de-la-xarxa-cruscat/jornades-2011/.
Les sessions es podran seguir en línia els dies 27 i 28 de gener des del
web de l'IEC http://www.iec.cat/videos/directe.asp.

Organització
L'organització de les Jornades va a càrrec de la Xarxa CRUSCAT de
l'Institut d'Estudis Catalans http://www.demolinguistica.cat
La Xarxa CRUSCAT és una xarxa científica que depèn de l'Institut d'Estudis
Catalans i aplega diversos centres i grups de recerca que treballen sobre la
situació i l'evolució del català. El principal objecte d'estudi són els usos,
els coneixements i les representacions de la llengua. Les tasques que la
Xarxa CRUSCAT duu a terme són:
- Aplegar la informació existent i analitzar-la críticament.
- Destriar els factors crucials de l'evolució de la comunitat lingüística
catalana.
- Generar sinergies entre els especialistes en estudis de l'ús.

Programa

27 de gener de 2011 (dijous)

09:30 Presentació de les Jornades. Mariàngela Vilallonga (Vicepresidenta
de l'Institut d'Estudis Catalans) i Miquel Àngel Pradilla (Director de la Xarxa
CRUSCAT - IEC)

10:00 Conferència inaugural. Henrique Monteagudo (Universidade de
Santiago de Compostela) «Sociolingüística galega: problemas e pescudas»

11:00 Pausa - Cafè

Transmissió lingüística

11:30 «Evolució i transmissió dels grups lingüístics (EVOTRANLING)», E.
Boix i F. Bernat (UB)

11:45 «La transmissió familiar del català al País Valencià. Estudi qualitatiu
de la interrupció i la revernacularització», A. Mas (UA)

Economia i llengua

12:00 «ELAN.cat: Són prou multilingües les empreses catalanes?», I. Marí
(UOC)

12:15 «Llengua i recerca: Els usos lingüístics al Parc Científic de
Barcelona», V. Bretxa (CUSC-UB)

12:30 «Llengua catalana i ingressos: algunes evidències empíriques», A. Di
Paolo (UAB)

Psicologia lingüística

12:45 «La inseguretat lingüística en l'ús del català entre els joves del País
Valencià», J. M. Baldaquí (UA, IIFV)

13:00 «Llengua, identitat i ideologia política», M. Strubell (UOC)

13:15 «Nouvinguts a Catalunya: llengües, actituds i identitats», À.
Huguet(UdL)

13:30 Discussió

14:00 Final de les presentacions del matí de dijous

Demolingüística: resultats

16:00 «Els mapes demolingüístics de la Xarxa CRUSCAT», N. Sorolla
(Xarxa CRUSCAT-IEC)

16:15 «Explotació de l'EULP08, Enquesta sobre els usos lingüístics de la
població de Catalunya del 2008», J. Solé (DGPL-Generalitat de Catalunya)

16:30 «Resultats demolingüístics del Pànel de la Fundació Bofill», A. Fabà
(Consorci per a la Normalització Lingüística)

16:45 «Usos lingüístics a les universitats de Sistema Universitari Públic
Valencià», A. Aparici (UJI); R. Castelló (UV-EG)

17:00 «Coneixement i usos lingüístics de la població d'Andorra 2009», Joan
Micó (CRES - Institut d'Estudis Andorrans)

17:15 «La situació i perspectives d'evolució en el sistema sociolingüístic
valencià. L'enquesta 2010 de la Generalitat Valenciana sobre coneixement i
ús del valencià», X. Sanjuan

17:30 Discussió

18:00 Pausa - Cafè

Demolingüística: prospectiva

18:30 «Més model i més models: per una sociolingüística més prospectiva»,
E. Querol (UOC)

18:45 «Model sistèmic de l'evolució de l'ús del català a Andorra», M.
Nicolau; C. Bastida (Grup de Recerca en Llengua Catalana - UdA)

19:00 «Predicció del català dins i fora del seu territori», R. Casesnoves
(IULA-UPF)

19:15 «Prospectiva de l'ús de la llengua pròpia a Catalunya. Simulació amb
dades de l'EULP08», F. Salvador (UB)

19:30 Discussió

20:00 Final de les presentacions del primer dia

28 de gener de 2011 (divendres)

Joventut i llengua

09:30 «Llengua i joves. Usos i percepcions lingüístics de la joventut
catalana», J. Pujolar (UOC)

Joventut i immigració

09:45 «La integració lingüística de la segona generació de la immigració a
Catalunya», A. Alarcón (URV)

10:00 «Les trajectòries lingüístiques dels joves d'origen estranger a
Catalunya» F. X. Vila (Xarxa CRUSCAT-IEC, CUSC-UB)

Immigració i llengua

10:15 «Els japonesos a Catalunya i la llengua catalana: comunitat, llengües
i ideologies» M. Fukuda (CUSC-UB, UAB)

10:30 Discussió

11:00 Pausa - Cafè

Comunitats lingüístiques

11:30 «Enclavaments lingüístics», J. Argenter

11:45 «Les comunitats lingüístiques mitjanes: comparació entre diverses
comunitats semblants a la catalana», A. Bastardas (CUSC-UB)

Paisatge lingüístic

12:00 «L'estudi del paisatge lingüístic a tres carrers de Barcelona: patrons
de visibilitat lingüistica a l'espai públic», L. Comajoan (UVic, CUSC-UB,
Xarxa CRUSCAT-IEC)

Illes Balears
12:15 «Darreres recerques sociolingüístiques a les Illes Balears», J. Melià
(GRESIB-UIB)

Dret i politologia lingüística

12:30 «Iusling.cat: Jurisprudència del Tribunal Constitucional i del Tribunal
Suprem en matèria de llengua», A. Pou (Xarxa CRUSCAT-IEC, UB)

12:45 «La incidència del dret de la UE en les llengües que són oficial en
una part del territori d'un estat membre», A. Milian (UAB)

13:00 «Recerques en curs en l'àmbit de la ciència política», A. Branchadell
(UAB)

13:15 Discussió

13:45 Final de les presentacions del matí de divendres

Variacionisme
16:00 «Retornar al passat per entendre el present: estudis de variació
sociolingüística catalana en temps real», M. T. Turell (Grup UVAL-IULA,
UPF)

Sociolingüística educativa

16:15 «Projecte RESOL: Resocialització i llengües», F. X. Vila (CUSC-UB)

16:30 «Aprendre a triar. L'adquisició de les normes d'ús i alternança de
codis en l'educació infantil», C. de Rosselló (CUSC-UB)

16:45 «Continuïtat/discontinuïtat lingüística i èxit escolar», J. Oller(UdG)

17:00 «Processos de construcció de les actituds i ideologies lingüístiques:
El cas dels joves llatinoamericans i els joves xinesos a Catalunya», M.
Trenchs (UPF)

17:15 Discussió

17:45 Cloenda

18:15 Final de les Jornades

Aneu al web de les Jornades:
http://blocs.iec.cat/cruscat/jornades-de-la-xarxa-cruscat/jornades-2011/.
Read more issues|LINGUIST home page|Top of issuePage Updated: 23-Jan-2011

Supported in part by the National Science Foundation       About LINGUIST    |   Contact Us       ILIT Logo
While the LINGUIST List makes every effort to ensure the linguistic relevance of sites listed on its pages, it cannot vouch for their contents.