* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
LINGUIST List logo Eastern Michigan University Wayne State University *
* People & Organizations * Jobs * Calls & Conferences * Publications * Language Resources * Text & Computer Tools * Teaching & Learning * Mailing Lists * Search *
* *


LINGUIST List 23.2272

Fri May 11 2012

Confs: Cognitive Science, General Linguistics/Poland

Editor for this issue: Xiyan Wang <xiyanlinguistlist.org>


New! Multi-tree Visit LL's Multitree project for over 1000 trees dynamically generated from scholarly hypotheses about language relationships:
            http://multitree.linguistlist.org/

LINGUIST is pleased to announce an exciting service: Easy Abstracts! Easy Abs is a free abstract submission and review facility designed to help conference organizers and reviewers accept and process abstracts online. Just go to: http://www.linguistlist.org/confcustom, and begin your conference customization process today! With Easy Abstracts, submission and review will be as easy as 1-2-3!
Date: 11-May-2012
From: Jakub Kozakoszczak <jkozakoszczakgmail.com>
Subject: V Studenckie Forum Badań nad Językiem
E-mail this message to a friend

V Studenckie Forum Badań nad Językiem
Short Title: V SFBJ


Date: 12-May-2012 - 13-May-2012
Location: Warsaw, Poland
Contact: Agnieszka Dębska
Contact Email: < click here to access email >
Meeting URL: http://www.psychologia.pl/forum_badan_nad_jezykiem/

Linguistic Field(s): Cognitive Science; General Linguistics

Meeting Description:

Interdyscyplinarne Koło Badań nad Językiem oraz Ośrodek Badań Filozoficznych mają zaszczyt zaprosić do udziału w konferencji V Studenckie Forum Badań nad Językiem, która odbędzie się w dniach 12-13 maja 2012 w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego.

Forum powstało z myślą o słuchaczach studiów doktoranckich, magisterskich i licencjackich. Celem konferencji jest konfrontacja różnych metodologii, problematyk badawczych oraz wyników badań. Pragniemy umożliwić spotkanie przedstawicielom rozmaitych dyscyplin naukowych zajmujących się językiem - kognitywistyki, językoznawstwa, psychologii, filozofii, kulturoznawstwa, socjologii. Chcielibyśmy, aby młodzi badacze mogli przedstawić swoje prace, posłuchać wybitnych specjalistów oraz wziąć udział w interdyscyplinarnej dyskusji na temat języka.

http://www.psychologia.pl/forum_badan_nad_jezykiem/program.htmlRead more issues|LINGUIST home page|Top of issuePage Updated: 11-May-2012

Supported in part by the National Science Foundation       About LINGUIST    |   Contact Us       ILIT Logo
While the LINGUIST List makes every effort to ensure the linguistic relevance of sites listed on its pages, it cannot vouch for their contents.