* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
LINGUIST List logo Eastern Michigan University Wayne State University *
* People & Organizations * Jobs * Calls & Conferences * Publications * Language Resources * Text & Computer Tools * Teaching & Learning * Mailing Lists * Search *
* *


LINGUIST List 23.4689

Thu Nov 08 2012

Calls: Applied Linguistics/Netherlands

Editor for this issue: Alison Zaharee <alisonlinguistlist.org>

Date: 08-Nov-2012
From: Maaike van Naerssen <m.j.van.naerssenhum.leidenuniv.nl>
Subject: Anéla/VIOT Juniorendag
E-mail this message to a friend

Full Title: Anéla/VIOT Juniorendag

Date: 08-Mar-2013 - 08-Mar-2013
Location: Groningen, Netherlands
Contact Person: Juniorendag Commissie
Meeting Email: < click here to access email >

Linguistic Field(s): Applied Linguistics

Call Deadline: 21-Dec-2012

Meeting Description:

Op vrijdag 8 maart 2013 wordt de jaarlijkse Juniorendag van Anéla en VIOT georganiseerd in Groningen. Studenten, net afgestudeerden en promovendi kunnen op de Juniorendag hun scriptie- of promotieonderzoek op het gebied van toegepaste taalkunde (taalgebruik, taalverwerving, taalonderwijs, taalbeheersing of communicatie) in een informele sfeer presenteren tijdens een lezing of een posterpresentatie. Daarnaast wordt op deze dag de jaarlijkse Anéla-VIOT Scriptieprijs uitgereikt voor de beste scriptie binnen het vakgebied.

On Friday, March 8, 2013, Anéla and VIOT (the Dutch and Flemish associations for applied linguistics and discourse studies) organize their annual junior research day (Juniorendag) in Groningen. At the Juniorendag, graduate students, junior researchers and PhD candidates in the field of applied linguistics (language use, language acquisition, education, discourse, or communication) get the opportunity to present their work. In addition, the annual Anéla-VIOT Scriptieprijs is awarded to the best BA- or MA-thesis in the field of applied linguistics.

Call for Papers:

Meld je nu aan voor een presentatie tijdens de Juniorendag. Dien vóór 21 december 2012, 17.00 uur een samenvatting (max. 200 woorden) van je onderzoek in via http://linguistlist.org/confcustom/juniorendag2013. Vergeet niet alle persoonlijke informatie (naam, universiteit, adres) uit het bestand te verwijderen en aan te geven of je voorkeur hebt voor een mondelinge presentatie of een posterpresentatie. Voor eind januari laten we weten of je aanmelding is geaccepteerd.

Voor verdere vragen kun je een e-mail sturen naar juniorendag2013gmail.com.

If you want to present a paper or a poster at the Juniorendag, please upload your abstract, in Dutch or English, on http://linguistlist.org/confcustom/juniorendag2013 before December 21, 2012, 17.00. Abstracts should not exceed 200 words, and they should not include any personal information (name, university/institute, address). Please indicate whether you prefer a poster presentation or an oral lecture. You will receive a notification of acceptance before the end of January.

For further information contact us at juniorendag2013gmail.com.Read more issues|LINGUIST home page|Top of issuePage Updated: 08-Nov-2012

Supported in part by the National Science Foundation       About LINGUIST    |   Contact Us       ILIT Logo
While the LINGUIST List makes every effort to ensure the linguistic relevance of sites listed on its pages, it cannot vouch for their contents.