* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
LINGUIST List logo Eastern Michigan University Wayne State University *
* People & Organizations * Jobs * Calls & Conferences * Publications * Language Resources * Text & Computer Tools * Teaching & Learning * Mailing Lists * Search *
* *


LINGUIST List 24.4292

Wed Oct 30 2013

Calls: Anéla/VIOT Juniorendag

Editor for this issue: Bryn Hauk <brynlinguistlist.org>

Date: 30-Oct-2013
From: Maaike van Naerssen <juniorendag2014gmail.com>
Subject: Applied Linguistics, Language Acquisition/Netherlands
E-mail this message to a friend

Full Title: Anéla/VIOT Juniorendag

Date: 07-Mar-2014 - 07-Mar-2014
Location: Leiden, Netherlands
Contact Person: Maaike van Naerssen
Meeting Email: < click here to access email >
Web Site: http://www.anela.nl/activiteiten/juniorendag/

Linguistic Field(s): Applied Linguistics; Language Acquisition

Call Deadline: 06-Jan-2014

Meeting Description:

Vrijdag 7 maart 2014 vindt de jaarlijkse Juniorendag van Anéla en VIOT plaats aan de Universiteit Leiden. Tijdens de juniorendag kunnen studenten, net afgestudeerden en promovendi op het gebied van toegepaste taalkunde en taalbeheersing (o.a. taalgebruik, taalverwerving, taalonderwijs, communicatie) hun onderzoek presenteren.

On Friday March 7, 2014, Anéla (the Dutch Society for Applied Linguistics) and VIOT (the Dutch and Flemish Interuniversity Association for Speech Communication) organize their yearly junior study day (Juniorendag) at Leiden University. During the Juniorendag, graduate students, junior researchers and PhD students in the field of applied linguistics (language use, language acquisition, education, discourse, communication) get the opportunity to present their work.

Call for Papers:

Op vrijdag 7 maart 2014 wordt de jaarlijkse Juniorendag van Anéla en VIOT georganiseerd in Leiden. Studenten, net afgestudeerden en promovendi kunnen op de Juniorendag hun scriptie- of promotieonderzoek op het gebied van toegepaste taalkunde en taalbeheersing(o.a. taalgebruik, taalverwerving, taalonderwijs, communicatie) in een informele sfeer presenteren tijdens een lezing of een posterpresentatie. Daarnaast wordt op deze dag de jaarlijkse Anéla-VIOT Scriptieprijs uitgereikt voor de beste scriptie binnen het vakgebied.

Meld je nu aan voor een presentatie tijdens de Juniorendag. Dien vóór 6 januari 2014, 17.00 uur een samenvatting (max. 200 woorden) van je onderzoek in via http://www.anela.nl/activiteiten/juniorendag/abstract-indienen/. Vergeet niet alle persoonlijke informatie (naam, universiteit, adres) uit het bestand te verwijderen en aan te geven of je voorkeur hebt voor een mondelinge presentatie of een posterpresentatie. Voor eind januari laten we weten of je aanmelding is geaccepteerd.

Voor verdere vragen kun je een e-mail sturen naar juniorendag2014gmail.com.

On Friday, March 7, 2014, Anéla and VIOT (the Dutch and Flemish associations for applied linguistics and discourse studies) organize their annual junior research day (Juniorendag) in Leiden. At the Juniorendag, graduate students, junior researchers and PhD candidates in the field of applied linguistics (language use, language acquisition, education, discourse, communication) get the opportunity to present their work. In addition, the annual Anéla-VIOT Scriptieprijs is awarded to the best BA- or MA-thesis in the field of applied linguistics.

If you want to present a paper or poster at the Juniorendag, please upload your abstract, in Dutch or English, on http://www.anela.nl/activiteiten/juniorendag/abstract-indienen/ before January 6, 2014, 17.00. Abstracts should not exceed 200 words, and they should not include any personal information (name, university/institute, address). Please indicate whether you prefer a poster presentation or an oral lecture. Before the end of January we will let you know whether your abstract has been accepted.

For further information contact us at juniorendag2014gmail.com.Read more issues|LINGUIST home page|Top of issuePage Updated: 30-Oct-2013

Supported in part by the National Science Foundation       About LINGUIST    |   Contact Us       ILIT Logo
While the LINGUIST List makes every effort to ensure the linguistic relevance of sites listed on its pages, it cannot vouch for their contents.