* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
LINGUIST List logo Eastern Michigan University Wayne State University *
* People & Organizations * Jobs * Calls & Conferences * Publications * Language Resources * Text & Computer Tools * Teaching & Learning * Mailing Lists * Search *
* *


LINGUIST List 25.1758

Wed Apr 16 2014

TOC: Virittäjä 118/1 (2014)

Editor for this issue: Sara Couture <saralinguistlist.org>

Date: 15-Apr-2014
From: Armi Sinerkari <armi.sinerkarihelsinki.fi>
Subject: Virittäjä Vol. 118, No. 1 (2014)
E-mail this message to a friend

Publisher: Society for the Study of Finnish
http://kotikielenseura.fi/

Journal Title: Virittäjä
Volume Number: 118
Issue Number: 1
Issue Date: 2014


Main Text:

Virittäjä Volume 118 (2014)
Journal of the Kotikielen Seura (Society for the Study of Finnish)
ISSN 0042-6806

Price: 61 EUR abroad, 54 EUR in Finland

Each issue comprises 160 pages containing articles, review articles, book reviews and a discussion section in Finnish. The abstracts of articles are given also in English.

TOC: Vol. 118, Issue 1

Artikkelit/Articles

The job application as genre
Sanni Koskela

Eiku – the particle of repair?
Markku Haakana & Laura Visapää

Kuinka and miten ‘how’ clause constructions in Finnish matriculation essays
Riitta Juvonen

Lektiot/Lectures

Sanojen sähköiset suhteet
Jarmo Jantunen

Genre ja eetos. Diskursiivisia imagonrakennuskeinoja poliitikkojen blogeissa
Lotta Lehti

"Otti oikean sukunimen." Vuosina 1850–1921 otettujen sukunimien taustat
Pirjo Mikkonen

Suomen eksistentiaalilause toisen kielen oppimisen polulla
Mikko Kajander

Havaintoja ja keskustelua/Observations and Discussion

Merkityksen muuttavia virheitä Agricolan teksteissä
Simo Heininen

Kielitieteen kentiltä/Linguistic Fields

Klaus Mäkelä – Virittäjän kunnialukija
Anne Mäntynen

Kirjallisuutta/Literature

Imitatiivi kuvana
Kaija Kuiri

Kuopion, Oulun ja Turun etunimistöä Ruotsin vallan ajalta
Sirkka Liisa Paikkala

Tutkimus koodinvaihdon konstruktioista suomi–viro-keskustelussa
Renate Pajusalu

Ensimmäinen historiikki Uusfilologisen Yhdistyksen toiminnasta
Fred Karlsson

Näkökulmia suomen sanoihin
Kari Hiltula

Metonyymiset merkitykset sanakirjoissa
Nina Kamppi

Hiipuvien kielten ilmiöitä
Ossi Kokko


Linguistic Field(s): Discourse Analysis
                            Ling & Literature
                            Pragmatics
                            Syntax
                            Text/Corpus Linguistics

Subject Language(s): Finnish (fin)

Read more issues|LINGUIST home page|Top of issuePage Updated: 16-Apr-2014

Supported in part by the National Science Foundation       About LINGUIST    |   Contact Us       ILIT Logo
While the LINGUIST List makes every effort to ensure the linguistic relevance of sites listed on its pages, it cannot vouch for their contents.