* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
LINGUIST List logo Eastern Michigan University Wayne State University *
* People & Organizations * Jobs * Calls & Conferences * Publications * Language Resources * Text & Computer Tools * Teaching & Learning * Mailing Lists * Search *
* *


LINGUIST List 25.521

Sat Feb 01 2014

Books: Ongekend 18e-eeuws Nederlands: Simons

Editor for this issue: Justin Petro <justinlinguistlist.org>

Date: 31-Jan-2014
From: Martine Paulissen <lotuu.nl>
Subject: Ongekend 18e-eeuws Nederlands: Simons
E-mail this message to a friend

Title: Ongekend 18e-eeuws Nederlands
Subtitle: Taalvariatie in persoonlijke brieven
Series Title: LOT Dissertation Series
Published: 2013
Publisher: Netherlands Graduate School of Linguistics / Landelijke (LOT)
                http://www.lotpublications.nl/

Book URL: http://bit.ly/1IJzFxO

Author: Tanja Simons
Paperback: ISBN: 9789460931253 Pages: Price: Europe EURO 24.86
Abstract:

Hoe schreven ‘gewone’ Nederlanders in de late achttiende eeuw? Daarover is nog niet veel bekend. Onze kennis is voornamelijk gebaseerd op gedrukte teksten die voor het merendeel geschreven zijn door een klein deel van de (mannelijke) bevolking afkomstig uit de elite. Dit proefschrift met een sociolinguïstische invalshoek, zorgt voor een completer beeld van laat-achttiende-eeuws taalgebruik. Daartoe wordt gebruikt gemaakt van oorlogsbuit: een grote hoeveelheid door de Engelsen gekaapte brieven, die vandaag de dag bewaard worden in The National Archives (Kew, Londen). Voor het onderzoek zijn persoonlijke brieven geselecteerd, geschreven tussen 1776 en 1784 door Nederlanders uit alle rangen en standen. Deze studie naar taalvariatie in de late achttiende eeuw kan gezien worden als een eerste verkenning van dit waardevolle materiaal. De verschijnselen die aan bod komen, zijn dan ook divers van aard: het gebruik van aanspreekvormen, negatie, wederkerigheid en wederkerendheid, de apocope van de sjwa, de apocope van de slot-n, het diminutiefsuffix en de genitief. De verschillende casestudies tonen onmiskenbaar aan dat geschreven taal in de late achttiende eeuw gevarieerder was dan eerder onderzoek op basis van gedrukte werken doet vermoeden. Het sociolinguïstisch perspectief blijkt vruchtbaar te zijn: voor het merendeel van de verschijnselen wordt sociale variatie aangetroffen en daarbij zijn vooral gender en sociale klasse invloedrijke factoren. Deze dissertatie is van belang voor onderzoekers die werkzaam zijn binnen het vakgebied van de historische sociolinguïstiek en voor iedereen die geïnteresseerd is in achttiende-eeuws Nederlands.

Linguistic Field(s): Historical Linguistics
                            Sociolinguistics

Subject Language(s): Dutch (nld)

Written In: Dutch (nld)

See this book announcement on our website:
http://linguistlist.org/pubs/books/get-book.cfm?BookID=69336


---------------------------------- Publishing Partner ----------------------------------
Cambridge University Press http://us.cambridge.org

----------------------------- Major Supporting Publishers -----------------------------
Akademie Verlag GmbH http://www.oldenbourg-verlag.de/akademie-verlag
Bloomsbury Linguistics (formerly Continuum Linguistics) http://www.bloomsbury.com
Brill http://www.brill.nl
Cambridge Scholars Publishing http://www.c-s-p.org
Cascadilla Press http://www.cascadilla.com/
Classiques Garnier http://www.classiques-garnier.com/
De Gruyter Mouton http://www.degruyter.com/
Edinburgh University Press http://www.euppublishing.com
Elsevier Ltd http://www.elsevier.com/
Equinox Publishing Ltd http://www.equinoxpub.com/
European Language Resources Association (ELRA) http://www.elra.info/
Georgetown University Press http://www.press.georgetown.edu/
John Benjamins http://www.benjamins.com/
Lincom GmbH http://www.lincom-shop.eu/
MIT Press http://mitpress.mit.edu/
Multilingual Matters http://www.multilingual-matters.com/
Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KG http://www.narr.de/
Oxford University Press http://www.oup.com/us
Palgrave Macmillan http://www.palgrave.com/
Peter Lang AG http://www.peterlang.com/
Rodopi http://www.rodopi.nl/
Routledge (Taylor and Francis) http://www.routledge.com/
Springer http://www.springer.com/
University of Toronto Press http://www.utpjournals.com/
Wiley-Blackwell http://www.wiley.com/

--------------------------- Other Supporting Publishers ---------------------------
Association of Editors of the Journal of Portuguese Linguistics http://www.fl.ul.pt/revistas/JPL/JPLweb.htm
International Pragmatics Assoc. http://ipra.ua.ac.be/
Linguistic Association of Finland http://www.ling.helsinki.fi/sky/
Morgan & Claypool Publishers http://www.morganclaypool.com/
Netherlands Graduate School of Linguistics / Landelijke (LOT) http://www.lotpublications.nl/
Seoul National University http://j-cs.org/index/index.php
SIL International Publications http://www.sil.org/resources/publications
Universitat Jaume I http://www.uji.es/CA/publ/
University of Nebraska Press http://www.nebraskapress.unl.edu/
Utrecht institute of Linguistics http://www-uilots.let.uu.nl/

Read more issues|LINGUIST home page|Top of issuePage Updated: 01-Feb-2014

Supported in part by the National Science Foundation       About LINGUIST    |   Contact Us       ILIT Logo
While the LINGUIST List makes every effort to ensure the linguistic relevance of sites listed on its pages, it cannot vouch for their contents.