* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
LINGUIST List logo Eastern Michigan University Wayne State University *
* People & Organizations * Jobs * Calls & Conferences * Publications * Language Resources * Text & Computer Tools * Teaching & Learning * Mailing Lists * Search *
* *


LINGUIST List 25.524

Sat Feb 01 2014

Books: Formulations in institutionele interactie: Sliedrecht

Editor for this issue: Justin Petro <justinlinguistlist.org>

Date: 31-Jan-2014
From: Martine Paulissen <lotuu.nl>
Subject: Formulations in institutionele interactie: Sliedrecht
E-mail this message to a friend

Title: Formulations in institutionele interactie
Subtitle: de praktijk van 'samenvatten' in het politieverhoor, sollicitatiegesprek en journalistiek interview
Series Title: LOT Dissertation Series
Published: 2014
Publisher: Netherlands Graduate School of Linguistics / Landelijke (LOT)
                http://www.lotpublications.nl/

Book URL: http://bit.ly/1D1adh2

Author: Keun Young Sliedrecht
Paperback: ISBN: 9789460931246 Pages: Price: Europe EURO 23.81
Abstract:

Dit proefschrift maakt vanuit een conversatieanalytisch perspectief inzichtelijk hoe gespreksdeelnemers een algemeen gespreksverschijnsel als 'samenvatten' (formulations) in institutionele interactie vormgeven. De analyses van formulations in het politieverhoor, sollicitatiegesprek en journalistiek interview laten zien dat samenvattingen/formulations deel uitmaken van het proces waarin de professional (verhoorder, selecteur, journalist) samen met de leek (verdachte, sollicitant, geïnterviewde), het verhaal van de leek construeert binnen de specifieke institutionele kaders van deze gesprekssoorten. Daarnaast leg ik de verbinding tussen deze interactionele bevindingen en communicatieadviezen over 'samenvatten' aan verhoorders, selecteurs en journalisten. Bestaande trainingen en handboeken zijn voornamelijk gebaseerd op ervaringen van mensen uit het veld en niet op empirische observaties over wat er in institutionele interactie precies gebeurt. Dit onderzoek demonstreert dat de interactionele analyses bijdragen aan een interactiever en vollediger beeld van de rol van samenvattingen in deze institutionele gesprekken.

Linguistic Field(s): Discourse Analysis

Written In: Dutch (nld)

See this book announcement on our website:
http://linguistlist.org/pubs/books/get-book.cfm?BookID=69338


---------------------------------- Publishing Partner ----------------------------------
Cambridge University Press http://us.cambridge.org

----------------------------- Major Supporting Publishers -----------------------------
Akademie Verlag GmbH http://www.oldenbourg-verlag.de/akademie-verlag
Bloomsbury Linguistics (formerly Continuum Linguistics) http://www.bloomsbury.com
Brill http://www.brill.nl
Cambridge Scholars Publishing http://www.c-s-p.org
Cascadilla Press http://www.cascadilla.com/
Classiques Garnier http://www.classiques-garnier.com/
De Gruyter Mouton http://www.degruyter.com/
Edinburgh University Press http://www.euppublishing.com
Elsevier Ltd http://www.elsevier.com/
Equinox Publishing Ltd http://www.equinoxpub.com/
European Language Resources Association (ELRA) http://www.elra.info/
Georgetown University Press http://www.press.georgetown.edu/
John Benjamins http://www.benjamins.com/
Lincom GmbH http://www.lincom-shop.eu/
MIT Press http://mitpress.mit.edu/
Multilingual Matters http://www.multilingual-matters.com/
Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KG http://www.narr.de/
Oxford University Press http://www.oup.com/us
Palgrave Macmillan http://www.palgrave.com/
Peter Lang AG http://www.peterlang.com/
Rodopi http://www.rodopi.nl/
Routledge (Taylor and Francis) http://www.routledge.com/
Springer http://www.springer.com/
University of Toronto Press http://www.utpjournals.com/
Wiley-Blackwell http://www.wiley.com/

--------------------------- Other Supporting Publishers ---------------------------
Association of Editors of the Journal of Portuguese Linguistics http://www.fl.ul.pt/revistas/JPL/JPLweb.htm
International Pragmatics Assoc. http://ipra.ua.ac.be/
Linguistic Association of Finland http://www.ling.helsinki.fi/sky/
Morgan & Claypool Publishers http://www.morganclaypool.com/
Netherlands Graduate School of Linguistics / Landelijke (LOT) http://www.lotpublications.nl/
Seoul National University http://j-cs.org/index/index.php
SIL International Publications http://www.sil.org/resources/publications
Universitat Jaume I http://www.uji.es/CA/publ/
University of Nebraska Press http://www.nebraskapress.unl.edu/
Utrecht institute of Linguistics http://www-uilots.let.uu.nl/

Read more issues|LINGUIST home page|Top of issuePage Updated: 01-Feb-2014

Supported in part by the National Science Foundation       About LINGUIST    |   Contact Us       ILIT Logo
While the LINGUIST List makes every effort to ensure the linguistic relevance of sites listed on its pages, it cannot vouch for their contents.