LINGUIST List 8.261

Sun Feb 23 1997

Jobs: German Linguistics, Chinese Lecturer

Editor for this issue: T. Daniel Seely <seelylinguistlist.org>


Directory

  1. hans.smessaert, German Linguistics K.U.Leuven (Belgium)
  2. by way of victoriagarnet, Chinese Lecturer position

Message 1: German Linguistics K.U.Leuven (Belgium)

Date: Thu, 20 Feb 97 14:34:38 CET
From: hans.smessaert <hans.smessaertarts.kuleuven.ac.be>
Subject: German Linguistics K.U.Leuven (Belgium)

The Linguistics Department of the Katholieke Universiteit Leuven
(Belgium) has a job-offering for a full-time position in German
Linguistics. Tasks include the teaching of courses in German
Linguistics (7 hours a week) and scientific research in the
field of German Linguistics. Candidates should be bilingual
(German/Dutch).
(http://www.kuleuven.ac.be/vacaturesZAP.htm)

Aan het Departement Linguistiek van de Katholieke Universiteit
Leuven (Belgie) is een voltijds ambt in het academisch personeel
vacant. De opdracht omvat o.a. 7 jaaruur colleges Duitse
taalkunde en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de
Duitse taalkunde. De te benoemen docent moet tweetalig
(Duits/Nederlands) zijn.
(http://www.kuleuven.ac.be/vacaturesZAP.htm)

Im Fachbereich Linguistik der Philosophischen Fakultaet der
Katholische Universitaet Leuven (Belgien) ist ein Lehrstuhl fuer
neuere deutsche Sprachwissenschaft zu besetzen. Der mit ihm
verbundene Lehrauftrag umfasst 7 Wochenstunden. Zweisprachigkeit
(Deutsch/Niederlaendisch) ist eine Voraussetzung.
(http://www.kuleuven.ac.be/vacaturesZAP.htm)

De kandidaten dienen houder te zijn van een diploma van doctor
op proefschrift en te beschikken over de nodige kwalificaties
voor een onderwijs- en/of onderzoeksopdracht in het betrokken
domein.

De toewijzing van opdrachten en de daaraan verbonden benoeming
of aanstelling worden, behoudens uitzondering, van kracht op
1 oktober 1997.

Om zich kandidaat te stellen moet men de daartoe bestemde A3-
formulieren gebruiken (twee getypte exemplaren per kenmerk) en
deze per aangetekende brief, of door overhandiging, voor
14 maart 1997 overmaken aan de 
 Dienst Academisch personeel
 Krakenstraat 3
 B-3000 Leuven (Belgie)
 tel. (016)32.40.88.
De verplichte sollicitatieformulieren kunnen afgeladen worden
vanuit de rubriek kandidaatstelling op het internetadres 
http://www.kuleuven.ac.be/vacaturesZAP.htm of bekomen worden op
de dienst Academisch personeel of bij de contactpersoon per
faculteit : 
 Prof. N. Delbecque
 departementsvoorzitter Departement Linguistiek
 Faculteit Letteren, Katholieke Universiteit Leuven
 Blijde-Inkomststraat 21
 B-3000 Leuven (Belgie)
 tel. (016)32.47.69
 fax (016)32.47.67.
 e-mail : Nicole.Delbecquearts.kuleuven.ac.be

De te benoemen kandidaat wordt belast :

- met de volgende onderwijsopdracht :

18/1014 
F486 Duitse taalkunde : Descriptieve taalkunde
 01.00, 2-jaarlijks, 1e en 2e lic. taal- en letterkunde : 
 germaanse talen

18/2005 Profielvacature Duitse taalkunde

F485 Duitse taalkunde : Theoretische taalkunde
 01.00 2 jaarlijks, lic. taal- en letterkunde : germaanse talen
F487 Duitse taalkunde : Toegepaste taalkunde
 01.00 2-jaarlijks, lic. taal- en letterkunde : germaanse talen
 aggregatie voor het onderwijs in de germaanse talen
 aanvullende opleiding zakelijke taalbeheersing
V448 Duitse taalkunde I
 02.00, 1e kan. taal- en letterkunde : germaanse talen (kulak)
V449 Duitse taalbeheersing I
 01.00, 1e kan. taal- en letterkunde : germaanse talen (kulak)
V458 Duitse taalkunde II
 02.00, 2e kan. taal- en letterkunde : germaanse talen (kulak)
V459 Duitse taalbeheersing II
 01.00, 2e kan. taal- en letterkunde : germaanse talen (kulak)

- met wetenschappelijk onderzoek in een van de onderzoekscentra
van het departement en met de begeleiding van licentiaats- en
doctoraatsverhandelingen op het gebied van de Duitse taalkunde.

Van de kandidaat wordt verder een actieve inzet in de
bestuurlijke raden en structuren van het departement en de
faculteit verwacht. Ook dienstverlening t.o.v. de subfaculteit
Letteren te Kortrijk behoort tot zijn/haar opdracht.

Afhankelijk van de kwalificaties van de kandidaat kan de
benoeming gebeuren in een van de graden van het zelfstandig
academisch personeel.
Mail to author|Respond to list|Read more issues|LINGUIST home page|Top of issue

Message 2: Chinese Lecturer position

Date: Thu, 20 Feb 1997 16:50:49 +0000
From: by way of victoriagarnet <cecilchuviolet.berkeley.edu>
Subject: Chinese Lecturer position

 Chinese Lecturer Position
 1997-98

The Department of East Asian Languages at the University of California
at Berkeley, has an opening for a part-time (50%) Lecturer in Chinese
for the 1997-98 academic year with the possibility of renewal. The
minimum annual full-time salary rate is $31,008; salary commensurate
with experience. Possible increase in percentage of appointment
depending on need and budget. The lecturer will have responsibilities
in the first and second year Chinese language program. Duties include
teaching, compiling teaching materials, training teaching assistants
and other administrative duties. Applicants must have native or
near-native fluency in standard Chinese and a good command of English
is preferred. Training in language pedagogy and a M.A. degree is
required.

Send Application letter with curriculum vitae and names of three
references by March 15, 1997 to: H. Samuel Cheung, Chair, Department
of East Asian Languages, 104 Durant Hall, University of California at
Berkeley, Berkeley, CA 94720-2230. The university of California is an
Affirmative Action, equal opportunity employer.


Cecilia Chu
Chinese Language Program Coordinator
Department of East Asian Languages
University of California
Berkeley, CA 94720 (510)642-7364 (O) (510) 642-6031 (Fax)
Mail to author|Respond to list|Read more issues|LINGUIST home page|Top of issue