Publishing Partner: Cambridge University Press CUP Extra Publisher Login

POLSKA-L
Polska Lista LingwistycznaFull Description: In Polish:

Głównym celem niniejszej listy jest rozpowszechnianie informacji o wydarzeniach lingwistycznych w Polsce: o konferencjach, warsztatach, otwartych seminariach i referatach organizowanych przez poszczególne wydziały szkół wyższych, instytuty PAN, KJ PAN, oddziały Towarzystwa Kultury Języka, o publicznych obronach lingwistycznych prac doktorskich, o nowych publikacjach lingwistycznych itp. Mile widziane są także doniesienia o nowych polskich publikacjach językoznawczych.
Home Page: http://tnij.org/pling
Archive URL: http://chopin.ipipan.waw.pl/mailman/private/ling/
Subscription Email Address: click here to access email
Subscription URL: http://chopin.ipipan.waw.pl/mailman/listinfo/ling
List Email Address: click here to access email
Subject Language(s): Polish
Additional Information: Discussion List
Unmoderated List
Medium Volume
Subscription - Closed
Attachment - No
Digest - Daily