Publishing Partner: Cambridge University Press CUP Extra Publisher Login

The LINGUIST List is dedicated to providing information on language and language analysis, and to providing the discipline of linguistics with the infrastructure necessary to function in the digital world. LINGUIST is a free resource, run by linguistics students and faculty, and supported by your donations. Please support LINGUIST List during the 2017 Fund Drive.

Personal Directory Information


Name: Camilla  Wide
Institution: University of Turku
Email: click here to access email
Homepage: http://users.utu.fi/camawi/
State and/or Country: Finland   
Linguistic Field(s): Discourse Analysis
Specialty: Spoken Icelandic, Finland Swedish dialects
Subject Language(s): Swedish
Language Family(ies): East Scandinavian
West Scandinavian
Selected Publications: Books:

2003. Perfect in dialogue: Form and functional potential of the vera búinn að + inf. construction in contemporary Icelandic. Scandinavian languages, University of Helsinki. (PhD diss.)

2009. Konstruktioner i finlandssvensk syntax. Skriftspråk, samtal och dialekter. Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland. (Ed. together with B. Lyngfelt)

2009. Språket i historien - historien i språket. Folkmålsstudier 47. (Ed. together with (& H. Lehti-Eklund, G. Harling-Kranck, S. Tiisala & M. Lamberg)

Articles, selection:

2000. sko - en mångfunktionell diskurspartikel i isländskt ungdomsspråk. I U-B. Kotsinas, A-B. Stenström & E-M. Drange (eds.) Ungdom, språk och identitet: Rapport fra et nettverksmøte (Nord 1999:30), 101-121. Köpenhamn: Nordiska ministerrådet.

2001. Communication, grammar and grammaticalization: Aspects on the grammaticalization of the construction vera búinn að + infinitive in contemporary Icelandic. SKY Journal of Linguistics 13:2000:269-290.

2001. Perfekt med explicit dåtidsbestämning. In L. Jönsson, V. Adelswärd, A. Cederberg, P.A. Pettersson & C. Kelly (red.), Svenskans beskrivning 24, 153-166. Linköping: Linköping Electronic Press. (Together with J. Lindström)

2002. Reflexiva partikelverb och liknande konstruktioner i sverigesvenska och finlandssvenska. In M. Sundman & A-M. Londen (eds.), Svenskans beskrivning 25, 108-119. Scandinavian philology, University of Turku. (Together with Ulrika Kvist Darnell)

2003. Grammatiken i praktiken - ett exempel från modern isländska. Folkmålsstudier 42:145-168.

2005. Tracing the origins of a set of discourse particles. Swedish particles of the type ‘you know’. Journal of historical pragmatics 6:2: 211-236. (Together wit J. Lindström)

2006. Strukturer med demonstrativa pronomen i finlandssvenska dialekter. I A-M. Ivars, M. Reuter, P. Westerberg & U. Ådahl-Sundgren (eds.), Vårt bästa arv. Festskrift till Marika Tandefelt den 21 december 2006, 316-328. Helsingfors: Svenska handelshögskolan.

2007. Finlandsvensk syntax - introduktion. Språkbruk 1/2007:4-5.

2008. Bruket av demonstrativa pronomen och bestämd form i östnyländska samtal och intervjuer. In J. Lindström (ed.), Språk och interaktion 1, 107-149. University of Helsinki: Scandinavian Languages.

2009. Interactional Construction Grammar: Contextual features of determination in dialectal Swedish. In: A. Bergs & G. Diewald (eds.), Context and Constructions, 111-142. Amsterdam: Benjamins.

2009. den här och den där. In K.M. Berg, K. Borg, E. Ingman, M. Sandelin & A-M. Åberg (eds.), En färd i språket. Festskrift till Marketta Sundman på 60-årsdagen den 12 mars 2009, 171-189. University of Turku: Scandinavian philology.

2009. Bestämd artikel i finlandssvenska dialekter. In C. Wide & B. Lyngfelt (eds.), Konstruktioner i finlandssvensk syntax. Skriftspråk, samtal och dialekter, 247-294.
Announced on LINGUIST :  Address Practice As Social Action
Courses Taught: Grammar
Spoken language
Language history
Language teaching
Translation
Methodology
Dissertation Abstract: Perfect in Dialogue: Form and functional potential of the vera búinn að + inf. construction in contemporary Icelandic
Dissertation Director * of: A Sequential Analysis of 'nú' and 'núna' in Icelandic Conversation
(Helga Hilmisdottir, Author)
Academic Paper Abstract: Call for papers: NJL Special Issue on the Nordic Languages and Linguistic TypologyAdd to Linguist Directory Update your entry