Publishing Partner: Cambridge University Press CUP Extra Publisher Login
amazon logo
More Info

Personal Directory Information


Name: Camilla  Wide
Institution: University of Turku
Email: click here to access email
Homepage: http://users.utu.fi/camawi/
State and/or Country: Finland   
Linguistic Field(s): Discourse Analysis
Specialty: Spoken Icelandic, Finland Swedish dialects
Subject Language(s): Swedish
Language Family(ies): East Scandinavian
West Scandinavian
Selected Publications: Books:

2003. Perfect in dialogue: Form and functional potential of the vera búinn að + inf. construction in contemporary Icelandic. Scandinavian languages, University of Helsinki. (PhD diss.)

2009. Konstruktioner i finlandssvensk syntax. Skriftspråk, samtal och dialekter. Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland. (Ed. together with B. Lyngfelt)

2009. Språket i historien - historien i språket. Folkmålsstudier 47. (Ed. together with (& H. Lehti-Eklund, G. Harling-Kranck, S. Tiisala & M. Lamberg)

Articles, selection:

2000. sko - en mångfunktionell diskurspartikel i isländskt ungdomsspråk. I U-B. Kotsinas, A-B. Stenström & E-M. Drange (eds.) Ungdom, språk och identitet: Rapport fra et nettverksmøte (Nord 1999:30), 101-121. Köpenhamn: Nordiska ministerrådet.

2001. Communication, grammar and grammaticalization: Aspects on the grammaticalization of the construction vera búinn að + infinitive in contemporary Icelandic. SKY Journal of Linguistics 13:2000:269-290.

2001. Perfekt med explicit dåtidsbestämning. In L. Jönsson, V. Adelswärd, A. Cederberg, P.A. Pettersson & C. Kelly (red.), Svenskans beskrivning 24, 153-166. Linköping: Linköping Electronic Press. (Together with J. Lindström)

2002. Reflexiva partikelverb och liknande konstruktioner i sverigesvenska och finlandssvenska. In M. Sundman & A-M. Londen (eds.), Svenskans beskrivning 25, 108-119. Scandinavian philology, University of Turku. (Together with Ulrika Kvist Darnell)

2003. Grammatiken i praktiken - ett exempel från modern isländska. Folkmålsstudier 42:145-168.

2005. Tracing the origins of a set of discourse particles. Swedish particles of the type ‘you know’. Journal of historical pragmatics 6:2: 211-236. (Together wit J. Lindström)

2006. Strukturer med demonstrativa pronomen i finlandssvenska dialekter. I A-M. Ivars, M. Reuter, P. Westerberg & U. Ådahl-Sundgren (eds.), Vårt bästa arv. Festskrift till Marika Tandefelt den 21 december 2006, 316-328. Helsingfors: Svenska handelshögskolan.

2007. Finlandsvensk syntax - introduktion. Språkbruk 1/2007:4-5.

2008. Bruket av demonstrativa pronomen och bestämd form i östnyländska samtal och intervjuer. In J. Lindström (ed.), Språk och interaktion 1, 107-149. University of Helsinki: Scandinavian Languages.

2009. Interactional Construction Grammar: Contextual features of determination in dialectal Swedish. In: A. Bergs & G. Diewald (eds.), Context and Constructions, 111-142. Amsterdam: Benjamins.

2009. den här och den där. In K.M. Berg, K. Borg, E. Ingman, M. Sandelin & A-M. Åberg (eds.), En färd i språket. Festskrift till Marketta Sundman på 60-årsdagen den 12 mars 2009, 171-189. University of Turku: Scandinavian philology.

2009. Bestämd artikel i finlandssvenska dialekter. In C. Wide & B. Lyngfelt (eds.), Konstruktioner i finlandssvensk syntax. Skriftspråk, samtal och dialekter, 247-294.
Announced on LINGUIST :  Address Practice As Social Action
Courses Taught: Grammar
Spoken language
Language history
Language teaching
Translation
Methodology
Dissertation Abstract: Perfect in Dialogue: Form and functional potential of the vera búinn að + inf. construction in contemporary Icelandic
Dissertation Director * of: A Sequential Analysis of 'nú' and 'núna' in Icelandic Conversation
(Helga Hilmisdottir, Author)
Academic Paper Abstract: Call for papers: NJL Special Issue on the Nordic Languages and Linguistic TypologyAdd to Linguist Directory Update your entry