Publishing Partner: Cambridge University Press CUP Extra Publisher Login
amazon logo
More Info

Personal Directory Information


Name: Riikka  Ullakonoja
Institution: University of Jyväskylä
Email: click here to access email
State and/or Country: Finland   
Linguistic Field(s): Applied Linguistics
Phonetics
Language Acquisition
Subject Language(s): Finnish
Russian
Selected Publications: V. Silva & R. Ullakonoja (Eds.). (2009). Phonetics of Russian and Finnish. General Description of Phonetic Systems. Experimental Studies on Spontaneous and Read-aloud Speech. Frankfurt am Main: Peter Lang.

Silva, V. & Ullakonoja, R. (2009). Introduction: Russian and Finnish in Contact. In V. Silva & R. Ullakonoja (Eds.), Phonetics of Russian and Finnish. General Description of Phonetic Systems. Experimental Studies on Spontaneous and Read-aloud Speech. Frankfurt am Main: Peter Lang. 15-20.

Ullakonoja, R. (2008). Pausing as an Indicator of Fluency in the Russian of Finnish Learners. In B. A., M. Sandra & R. César (Eds.), Proceedings of the Speech Prosody 2008 Conference Campinas, Brazil: Editora RG/CNPq. 339-342.

Ullakonoja, R. & Dufva, H. (2008). Perception of L2 Fluency in Study Abroad Context. Academic Exchange Quarterly, 12 (3), 62-66.

Kärkkäinen, H., Ullakonoja, R. & Silva, V. (2007). Acoustic Correlates of Word Stress and Accent in Russian - Analysis of Finnish FL Learners of Russian. In R. Potapova (Eds.), SPECOM 2007 Proceedings. 12th International Conference on Speech and Computer. Moscow: Moscow State Linguistic University. 233 - 238.

Ullakonoja, R. (2007). Uusi perusteos suomen kielen fonetiikasta. Virittäjä, 2007 (3), 456-459.

Ullakonoja, R. (2007). Comparison of Pitch Range in Finnish (L1) and Russian (L2). In J. Trouvain & W. Barry (Eds.), Proceedings of the 16th International Congress of Phonetic Sciences, 6-10 August 2007, Saarbrücken, Germany Saarbrücken: Universität des Saarlandes. 1701-1704.

Ullakonoja, R., Kärkkäinen, H. & Silva, V. (2007). Havaintoja venäjän kielen lukupuhunnan sävelkulun ja spontaanin puheen jaksottelun oppimisesta. In O. Salo, T. Nikula & P. Kalaja (Eds.), Kieli oppimisessa - Language in Learning. AFinLAn vuosikirja 2007. Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen julkaisuja (65). Jyväskylä: Soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLa. 215-231.

Kärkkäinen, H., Silva, V. & Ullakonoja, R. (2006). Havaintoja perustaajuudesta spontaanin puheen jaksottelussa suomessa ja venäjässä. In R. Aulanko, L. Wahlberg & M. Vainio (Eds.), Fonetiikan päivät 2006 Helsingin yliopiston Puhetieteiden laitoksen julkaisuja (53). Helsinki: Hakapaino Oy. 84-92.

Kärkkäinen, H., Silva, V., Ullakonoja, R. & Anttila, H. (2006). Delenie na intonatsionnye edinitsy i realizatsiya aktsentnoj vydelennosti v finskoj spontannoj rechi. In L. Bondarko (Eds.), Materialy XXXV mezhdunarodnoj filologicheskoj konferentsii Sektsiya fonetiki (20). Sankt-Peterburg: Filologicheskij fakul'tet Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo universiteta. 3-15.

Silva, V. & Ullakonoja, R. (2004). Tavun kestoon vaikuttavia tekijöitä venäjän spontaanissa puheessa ja lukupuhunnassa. In T. Seppänen, K. Suomi & J. Toivanen (Eds.), Fonetiikan päivät 2004 Oulu: MediaTeam Oulu, Oulun yliopisto. 14-16.

Ullakonoja, R. (2004). Karjalan paikallisten asukkaiden suhtautuminen suomalaisiin matkailijoihin (Sortavala ja Petroskoi). In A. Peltonen (Eds.), 'Näin naapurissa' Matkailun Venäjän-foorumin ja matkailualan verkostoyliopiston kenttätutkimuksen tuloksia Karjalan tasavallassa Muuttuva Matkailu (2-4/2004). Joensuu: Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos, Matkailualan tietokeskus, Joensuun yliopisto. 60-69.
Courses Taught: Russian Grammar
Russian Phonetics
Russian Written Communication
Russian LexiconAdd to Linguist Directory Update your entry