Publishing Partner: Cambridge University Press CUP Extra Publisher Login
amazon logo
More Info

Personal Directory Information


Name: Monica  Vasileanu
Institution: Romanian Academy, Institute of Linguistics
Email: click here to access email
State and/or Country: Romania   
Linguistic Field(s): Historical Linguistics
Subject Language(s): Latin
Romanian
Language Family(ies): Indo-European
Selected Publications: 2014: „Some Ancient Strategies of Impoliteness: C. Valerius Catullus’ Epigrams”, în Halichias, Ana-Cristina, Theodor Georgescu (coord.), Sapientia et scientia. In honorem Luciae Wald, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2013, p. 335-343.

2012: „On the Accuracy of Quotations in Early Modern Scientific Writing. Demetrius Cantemir and Antonius Bonfinius” in International Journalof Cross-Cultural Studies and Environmental Communication, volume 1, issue 2, p. 95-103.

2011: „Everyday Language – A Source of Historical Terminology”, în Ionescu-Ruxăndoiu, Liliana (coord.), 2011, Limbaj şi discurs. Cercetări teoretice şi aplicative, Iaşi, Editura PIM, p. 420-428.

2011: „Un procedeu caracteristic scrierilor ştiinţifice: glosarea”, în Ionescu-Ruxăndoiu, Liliana (coord.), 2011, Limbaj şi discurs. Cercetări teoretice şi aplicative, Iaşi, Editura PIM, p. 319-335.

2011: „Teorie şi practică în scrierile lui Dimitrie Cantemir. Din nou despre Scara numerilor şi cuvintelor streine tâlcuitoare”, in Zafiu, Rodica, Camelia Uşurelu, Helga Bogdan Oprea (coord.), Limba română: ipostaze ale variaţiei lingvistice – Actele Colocviului Catedrei de limba română (3 – 4 decembrie 2010), p. 431-439.

2009: With Anabella-Gloria Niculescu-Gorpin: “Dicţionarul – prieten sau duşman?”, in Saramandu, Nicolae, Manuela Nevaci, Carmen-Ioana Radu (coord.), Lucrările celui de-al doilea Simpozion internaţional de Lingvistică, Bucureşti, 28-29 noiembrie 2008, Ed. Universităţii Bucureşti, p. 295-304.

2009: Despre statutul de conjunct al cliticului o , în Gabriela Pană Dindelegan (coord.), Actele celui de-al 8-lea colocviu al Catedrei de Limba română, Universitatea Bucureşti, 5-6 decembrie, p. 171-176.

2009: Locuţiunile pronominale alocutive – uzul în limba română actuală, in Gabriela Pană Dindelegan (coord.), Dinamica limbii române actuale, aspecte gramaticale şi discursive, Bucureşti, Editura Academiei Române, p. 195-204.
Courses Taught: Romanian Language for Non-Native Speakers
Reviewer of: Research Methodologies in Translation Studies (LL Issue 27.1502)
On Language Diversity and Relationship from Bibliander to Adelung (LL Issue 25.2349)
The Routledge Handbook of Historical Linguistics (LL Issue 26.2506)
Le Texte dans le texte (LL Issue 25.401)Add to Linguist Directory Update your entry