Publishing Partner: Cambridge University Press CUP Extra Publisher Login
amazon logo
More Info

Personal Directory Information


Name: Monica  Vasileanu
Institution: Romanian Academy, Institute of Linguistics
Email: click here to access email
State and/or Country: Romania   
Linguistic Field(s): Historical Linguistics
Subject Language(s): Latin
Romanian
Language Family(ies): Indo-European
Selected Publications: 2014: „Some Ancient Strategies of Impoliteness: C. Valerius Catullus’ Epigrams”, în Halichias, Ana-Cristina, Theodor Georgescu (coord.), Sapientia et scientia. In honorem Luciae Wald, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2013, p. 335-343.

2012: „On the Accuracy of Quotations in Early Modern Scientific Writing. Demetrius Cantemir and Antonius Bonfinius” in International Journalof Cross-Cultural Studies and Environmental Communication, volume 1, issue 2, p. 95-103.

2011: „Everyday Language – A Source of Historical Terminology”, în Ionescu-Ruxăndoiu, Liliana (coord.), 2011, Limbaj şi discurs. Cercetări teoretice şi aplicative, Iaşi, Editura PIM, p. 420-428.

2011: „Un procedeu caracteristic scrierilor ştiinţifice: glosarea”, în Ionescu-Ruxăndoiu, Liliana (coord.), 2011, Limbaj şi discurs. Cercetări teoretice şi aplicative, Iaşi, Editura PIM, p. 319-335.

2011: „Teorie şi practică în scrierile lui Dimitrie Cantemir. Din nou despre Scara numerilor şi cuvintelor streine tâlcuitoare”, in Zafiu, Rodica, Camelia Uşurelu, Helga Bogdan Oprea (coord.), Limba română: ipostaze ale variaţiei lingvistice – Actele Colocviului Catedrei de limba română (3 – 4 decembrie 2010), p. 431-439.

2009: With Anabella-Gloria Niculescu-Gorpin: “Dicţionarul – prieten sau duşman?”, in Saramandu, Nicolae, Manuela Nevaci, Carmen-Ioana Radu (coord.), Lucrările celui de-al doilea Simpozion internaţional de Lingvistică, Bucureşti, 28-29 noiembrie 2008, Ed. Universităţii Bucureşti, p. 295-304.

2009: Despre statutul de conjunct al cliticului o , în Gabriela Pană Dindelegan (coord.), Actele celui de-al 8-lea colocviu al Catedrei de Limba română, Universitatea Bucureşti, 5-6 decembrie, p. 171-176.

2009: Locuţiunile pronominale alocutive – uzul în limba română actuală, in Gabriela Pană Dindelegan (coord.), Dinamica limbii române actuale, aspecte gramaticale şi discursive, Bucureşti, Editura Academiei Române, p. 195-204.
Courses Taught: Romanian Language for Non-Native Speakers
Reviewer of: On Language Diversity and Relationship from Bibliander to Adelung (LL Issue 25.2349)
Le Texte dans le texte (LL Issue 25.401)Add to Linguist Directory Update your entry