Publishing Partner: Cambridge University Press CUP Extra Publisher Login
amazon logo
More Info

Personal Directory Information


Name: J.A.M.  Vermaas
Institution: Universiteit Leiden
Selected Publications:
Announced on LINGUIST :  Veranderingen in de Nederlandse aanspreekvormen van de dertiende t/m de twintigste eeuwAdd to Linguist Directory Update your entry