Publishing Partner: Cambridge University Press CUP Extra Publisher Login

The LINGUIST List is dedicated to providing information on language and language analysis, and to providing the discipline of linguistics with the infrastructure necessary to function in the digital world. LINGUIST is a free resource, run by linguistics students and faculty, and supported by your donations. Please support LINGUIST List during the 2017 Fund Drive.

Personal Directory Information


Name: Lucja  Biel
Institution: University of Warsaw
Email: click here to access email
Homepage: http://www.ils.uw.edu.pl/946.html
State and/or Country: Poland   
Linguistic Field(s): Text/Corpus Linguistics
Translation
Specialty: Legal Translation Terminology/L/Corpus-Based Translation Studies
Subject Language(s): English
Polish
Selected Publications: Łucja Biel (2014) Lost in the Eurofog: The Textual Fit of Translated Law. Frankfurt am Mein: Peter Lang.

'The textual fit of translated EU law: a corpus-based study of deontic modality', The Translator 20(2), 2014, http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13556509.2014.909675#.VGFClPmG-So

“Phraseology in Legal Translation: a Corpus-based Analysis of Textual Mapping in EU Law.” The Ashgate Handbook of Legal Translation. eds. Le Cheng, King Kui Sin and Anne Wagner. Ashgate (2014)

Ł.Biel and Jan Engberg, 'Research models and methods in legal translation', Linguistica Antverpiensia, New Series – Themes in Translation Studies 12/2013, s. 1-11, https://lans-tts.uantwerpen.be/index.php/LANS-TTS/article/view/316/220.

„Integracyjne podejście funkcjonalne w dydaktyce przekładu prawniczego,” Między Oryginałem a Przekładem 21/2013: Tłumaczenie specjalistyczne, s. 11-27
DOI: 10.12797/MOaP.19.2013.20.02

„Tekst prawny jako hipertekst – o intertekstualności tłumaczeń prawnych na przykładzie międzynarodowych instrumentów z zakresu handlu ludźmi,” Comparative Legilinguistics. International Journal for Legal Communication, 13/2013, 127-143.

„EU translation as an institutional translation: an advanced course with focus on information mining competence,” [w:] Łukasz Bogucki i Mikołaj Deckert (red.), 2012, Teaching Translation and Interpreting. Advances and Perspectives. Newcastle: Cambridge Scholars Press, 23-37.

„Kompetencja w zakresie świadczenia usług tłumaczeniowych a uczenie się przez projekt,” [w:] Maria Piotrowska, A. Czesak, A. Gomola i S. Tyupa (red.), 2012, Kompetencje tłumacza. Tom poświęcony Profesor dr hab. Elżbiecie Muskat-Tabakowskiej. Kraków: Tertium, 97-105.

„Areas of similarity and difference in legal phraseology: collocations of key terms in UK and Polish company law,” [w:] Antonio Pamies, José Manuel Pazos Bretaña i Lucía Luque Nadal (red.), 2012, Phraseology and Discourse: Cross-Linguistic and Corpus-based Approaches. Baltmannsweiler: Schneider Verlag, 225–233.

„Jakość przekładu prawnego i prawniczego w świetle normy europejskiej PN-EN 15038 oraz hipotezy uniwersaliów translatorycznych,” Rocznik Przekładoznawczy 6, 2011, 13-28.

„Integrating professional realism in legal translation classroom: translation competence and translator competence,” Meta. Translators’ Journal 56:1, 2011, 162-178.

„Training translators or translation service providers? EN 15038:2006 standard of translation services and its training implications,” The Journal of Specialised Translation 16, 2011, 61-76.

„Corpus-Based Studies of Legal Language for Translation Purposes: Methodological and Practical Potential,” [w:] Carmen Heine i Jan Engberg (red.), 2010, Reconceptualizing LSP. Online proceedings of the XVII European LSP Symposium 2009. Aarhus.

„The textual fit of legal translations: focus on collocations in translator training,” [w:] Bogucki, Łukasz (red.) (2010) Teaching Translation and Interpreting: Challenges and Practices. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 25-39.

„Organization of background knowledge structures in legal language and related translation problems,” Comparative Legilinguistics. International Journal for Legal Communication 1/2009, 176-189.

„Legal terminology in translation practice: dictionaries, googling or discussion forums?” SKASE Journal of Translation and Interpretation 3:1, 2008, 22-38.
Announced on LINGUIST :  Lost in the Eurofog: The Textual Fit of Translated Law
Courses Taught: Legal Translation
EU Translation
Certified Translation
Specialised Languages
Introduction to Specialised Translation, MA Seminar Corpus-Based Translation StudiesAdd to Linguist Directory Update your entry