Publishing Partner: Cambridge University Press CUP Extra Publisher Login
amazon logo
More Info

Personal Directory Information


Name: Zsófia  Tálasi
Institution: Universiteit Leiden
Selected Publications:
Announced on LINGUIST :  Het Nederlandse prefix ge- in historisch perspectief: 'Ge-+werkwoordstam'-afleidingen in grammatica's, woordenboeken en tekstenAdd to Linguist Directory Update your entry