Featured Linguist!

Jost Gippert: Our Featured Linguist!

"Buenos dias", "buenas noches" -- this was the first words in a foreign language I heard in my life, as a three-year old boy growing up in developing post-war Western Germany, where the first gastarbeiters had arrived from Spain. Fascinated by the strange sounds, I tried to get to know some more languages, the only opportunity being TV courses of English and French -- there was no foreign language education for pre-teen school children in Germany yet in those days. Read moreDonate Now | Visit the Fund Drive Homepage

Amount Raised:

$34413

Still Needed:

$40587

Can anyone overtake Syntax in the Subfield Challenge ?

Grad School Challenge Leader: University of Washington


Publishing Partner: Cambridge University Press CUP Extra Publisher Login
amazon logo
More Info


New from Oxford University Press!

ad

What is English? And Why Should We Care?

By: Tim William Machan

To find some answers Tim Machan explores the language's present and past, and looks ahead to its futures among the one and a half billion people who speak it. His search is fascinating and important, for definitions of English have influenced education and law in many countries and helped shape the identities of those who live in them.


New from Cambridge University Press!

ad

Medical Writing in Early Modern English

Edited by Irma Taavitsainen and Paivi Pahta

This volume provides a new perspective on the evolution of the special language of medicine, based on the electronic corpus of Early Modern English Medical Texts, containing over two million words of medical writing from 1500 to 1700.


Book Information

   

Title: Veranderingen in de Nederlandse aanspreekvormen van de dertiende t/m de twintigste eeuw
Written By: J.A.M. Vermaas
URL: http://www.lotpublications.nl/index3.html
Series Title: LOT Dissertation Series 60
Description:

De kleine woordjes u jij je, spreken mensen aan en zijn veelzeggend.

Dit proefschrift gaat over de kwalitatieve en kwantitatieve veranderingen
in de Nederlandse aanspreekvormen, van de dertiende t/m de twintigste eeuw,
en over de factoren die daarin
een rol spelen.

Na hoofdstuk 1 over de opzet van het promotie-onderzoek, waarin ook
theoretische over-wegingen en de context, gaan hoofdstuk 2 en 3 over de
geschiedenis van de Nederlandse aanspreekvormen. We zien bijvoorbeeld een
verband tussen het Latijnse onderscheid vos – tu, het Middelnederlandse
ghi – du en het huidige Nederlandse u – jij. Er wordt ook aan-dacht
besteed aan: de verdwijning van de Middelnederlandse du-vorm ten gunste van
gij in alle gevallen, de terugdringing van gij, het ontstaan van u en jij,
regionale en Vlaamse aan-spreekvormen. Behalve van primaire en secundaire
literatuur is er voor de moderne tijd gebruik gemaakt van interviews en
reclameteksten. Het vierde en laatste hoofdstuk is geheel gewijd aan een
landelijke enquête. Bij de resultaten hiervan worden drie generaties (oud,
midden, jong) globaal en in specifieke groepen met elkaar vergeleken, qua
religie, opleiding en geslacht. Hiermee wordt aangetoond hoe, kwantitatief
dan wel kwalitatief, het gebruik van u en jij/je is veranderd in voor
iedereen herkenbare relaties en situaties. Ook bij algemeen relationele
factoren als respect en zakelijkheid staan de vergelijkingen tussen drie
generaties centraal. Verklaringen voor de veranderingen zijn gebaseerd op
sociologische en geschiedkundige studies.

Een algemene conclusie uit zowel het literatuuronderzoek als de enquête is,
dat over het algemeen het u-gebruik is teruggedrongen ten gunste van
jij/je, maar dat er een onderscheid gemaakt moet worden tussen relaties,
situaties en algemeen relationele factoren.

Deze studie is van belang voor linguïsten en sociolinguïsten die inzicht
willen krijgen in de veranderingen in de Nederlandse aanspreekvormen.

Publication Year: 2005
Publisher: Netherlands Graduate School of Linguistics / Landelijke (LOT)
Review: Not available for review. If you would like to review a book on The LINGUIST List, please login to view the AFR list.
BibTex: View BibTex record
Linguistic Field(s): Historical Linguistics
Sociolinguistics
Subject Language(s): Dutch
Issue: All announcements sent out by The LINGUIST List are emailed to our subscribers and archived with the Library of Congress.
Click here to see the original emailed issue.

Versions:
Format: Electronic
ISBN: 9076864705
ISBN-13: N/A
Pages: 229
Prices: U.S. $ free
Europe EURO 20.46