Publishing Partner: Cambridge University Press CUP Extra Wiley-Blackwell Publisher Login
amazon logo
More Info


New from Oxford University Press!

ad

Latin: A Linguistic Introduction

By Renato Oniga and Norma Shifano

Applies the principles of contemporary linguistics to the study of Latin and provides clear explanations of grammatical rules alongside diagrams to illustrate complex structures.


New from Cambridge University Press!

ad

The Ancient Language, and the Dialect of Cornwall, with an Enlarged Glossary of Cornish Provincial Words

By Frederick W.P. Jago

Containing around 3,700 dialect words from both Cornish and English,, this glossary was published in 1882 by Frederick W. P. Jago (1817–92) in an effort to describe and preserve the dialect as it too declined and it is an invaluable record of a disappearing dialect and way of life.


New from Brill!

ad

Linguistic Bibliography for the Year 2013

The Linguistic Bibliography is by far the most comprehensive bibliographic reference work in the field. This volume contains up-to-date and extensive indexes of names, languages, and subjects.


Book Information

   
Sun Image

Title: Woordvolgorde in het Esperanto
Subtitle: Normen, taalgebruik en universalia
Written By: Wim Jansen
Series Title: LOT Dissertation Series
Description:

In 1887 publiceerde Zamenhof het ontwerp van een taal die bedoeld was als
eerste vreemde taal voor de communicatie tussen alle mensen met
verschillende moedertalen: Esperanto. Zijn grammaticaregels, in 1905
definitief vastgelegd, besloegen niet meer dan een paar pagina’s. Regels voor
de woordvolgorde ontbraken daarin totaal. Zamenhofs aanpak was
praktischer. Niet voorschriften, maar voorbeelden moesten de taalgebruiker
leiden: brieven, tijdschriftartikelen, originele en vertaalde literatuur. Zijn
kennis van een tiental, vooral Indo-Europese talen heeft op de zich
ontwikkelende zinsbouw van het Esperanto uiteraard een stempel gedrukt.
Schrijvers en sprekers vanuit tientallen verschillende talige achtergronden
hebben de afgelopen eeuw verder vorm gegeven aan de taal, een proces dat
tot op de dag van vandaag voortduurt. Zij konden en kunnen hierbij
profiteren van de lage acceptatiedrempel in de grammatica, waarin iets pas
echt ‘fout’ is wanneer er sprake is van een vergrijp tegen het beperkte setje
regels uit 1905.

Deze studie laat zien dat het huidige Esperanto gekenmerkt wordt door een
autonome zinsbouw, die weliswaar van een aantal syntactisch gedefinieerde
basispatronen uitgaat, maar die de taalgebruikers veel speelruimte biedt om
daarvan af te wijken. Zulke afwijkende patronen blijken zeer systematisch
aangestuurd te worden door factoren van pragmatische aard (de beoogde
boodschap van de uiting) en door onderlinge verschillen in complexiteit van
de zinsdelen, dit alles conform een aantal universalia van natuurlijke taal
waaraan deze processen getoetst zijn.

Publication Year: 2007
Publisher: Netherlands Graduate School of Linguistics / Landelijke (LOT)
Review: Not available for review. If you would like to review a book on The LINGUIST List, please login to view the AFR list.
BibTex: View BibTex record
Linguistic Field(s): General Linguistics
Pragmatics
Syntax
Language Description
Subject Language(s): Esperanto
Issue: All announcements sent out by The LINGUIST List are emailed to our subscribers and archived with the Library of Congress.
Click here to see the original emailed issue.

Versions:
Format: Paperback
ISBN-13: 9789078328360
Pages: 283
Prices: Europe EURO 25.20