Publishing Partner: Cambridge University Press CUP Extra Wiley-Blackwell Publisher Login
amazon logo
More Info


New from Oxford University Press!

ad

Latin: A Linguistic Introduction

By Renato Oniga and Norma Shifano

Applies the principles of contemporary linguistics to the study of Latin and provides clear explanations of grammatical rules alongside diagrams to illustrate complex structures.


New from Cambridge University Press!

ad

The Ancient Language, and the Dialect of Cornwall, with an Enlarged Glossary of Cornish Provincial Words

By Frederick W.P. Jago

Containing around 3,700 dialect words from both Cornish and English,, this glossary was published in 1882 by Frederick W. P. Jago (1817–92) in an effort to describe and preserve the dialect as it too declined and it is an invaluable record of a disappearing dialect and way of life.


New from Brill!

ad

Linguistic Bibliography for the Year 2013

The Linguistic Bibliography is by far the most comprehensive bibliographic reference work in the field. This volume contains up-to-date and extensive indexes of names, languages, and subjects.


Book Information

   
Sun Image

Title: Word Retrieval in Acquired and Developmental Language Disorders: A Bit more on Processing
Written By: Lizet van Ewijk
URL: http://www.lotpublications.nl/index3.html
Series Title: LOT Dissertation Series
Description:

Dit proefschrift biedt een perspectief op woordvindingsproblemen bij mensen met taalstoornissen. Een gemiddelde woordenschat omvat zo’n 50000 woorden. Normaal gesproken raadplegen we dit zogeheten lexicon met ongelofelijke snelheid en accuraatheid tijdens het spreken. Af en toe gebeurt het ook bij gezonde volwassenen dat een verkeerd woord geselecteerd wordt. Bij volwassenen met een verworven taalstoornis (afasie) en kinderen aangeboren taalstoornis gebeurt dit echter zo vaak dat het de communicatie ernstig belemmert. Een vraag die binnen de wetenschap nog onbeantwoord is, is of bij personen met taalstoornissen deze woorden niet (meer) aanwezig zijn in het lexicon; of dat het zoekmechanisme dat het correcte woord moet selecteren en ophalen niet goed (meer) werkt. Dit proefschrift levert bewijs voor de laatste visie en biedt een nieuwe theoretische benadering omtrent de rol van verwerkingscapaciteit binnen woordvindingsproblemen. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van een aantal begrippen en formules uit de informatietheorie. Kernwoorden (voor de woordzoeker op de voorzijde): aphasia, articles, chaos, entropy, inflection, information, search, sli, verb, wordfinding, Shannon.

Publication Year: 2013
Publisher: Netherlands Graduate School of Linguistics / Landelijke (LOT)
Review: Not available for review. If you would like to review a book on The LINGUIST List, please login to view the AFR list.
BibTex: View BibTex record
Linguistic Field(s): Psycholinguistics
Language Acquisition
Issue: All announcements sent out by The LINGUIST List are emailed to our subscribers and archived with the Library of Congress.
Click here to see the original emailed issue.

Versions:
Format: Paperback
ISBN-13: 9789460931178