Publishing Partner: Cambridge University Press CUP Extra Wiley-Blackwell Publisher Login
amazon logo
More Info


New from Oxford University Press!

ad

The Vulgar Tongue: Green's History of Slang

By Jonathon Green

A comprehensive history of slang in the English speaking world by its leading lexicographer.


New from Cambridge University Press!

ad

The Universal Structure of Categories: Towards a Formal Typology

By Martina Wiltschko

This book presents a new theory of grammatical categories - the Universal Spine Hypothesis - and reinforces generative notions of Universal Grammar while accommodating insights from linguistic typology.


New from Brill!

ad

Brill's MyBook Program

Do you have access to Dynamics of Morphological Productivity through your library? Then you can by the paperback for only €25 or $25! Find out more about Brill's MyBook program!


Publisher Information

 
Societat Catalana de Sociolingüística - Institut d'Estudis Catalans
 
Browse books by this publisher.
 
Main URL http://blocs.iec.cat/socs/
 
Publisher
Description
La SOCS ha organitzat, des de la seva creació, debats i seminaris sobre tot tipus d’aspectes sociolingüístics, tant per part d’especialistes del país com d’arreu. Membres destacats de la SOCS van col·laborar en l’àmbit de llengua del Congrés de Cultura Catalana (1977-1978) i en el II Congrés Internacional de la Llengua Catalana (1986). La revista de la SOCS és l’anuari Treballs de Sociolingüística Catalana, que es publica des del 1977. L’associació, des del 1991, compta amb un representant en el Consell Social de la Llengua Catalana, creat per la Generalitat de Catalunya.