Publishing Partner: Cambridge University Press CUP Extra Publisher Login
amazon logo
More Info


New from Oxford University Press!

ad

May I Quote You on That?

By Stephen Spector

A guide to English grammar and usage for the twenty-first century, pairing grammar rules with interesting and humorous quotations from American popular culture.


New from Cambridge University Press!

ad

The Cambridge Handbook of Endangered Languages

Edited By Peter K. Austin and Julia Sallabank

This book "examines the reasons behind the dramatic loss of linguistic diversity, why it matters, and what can be done to document and support endangered languages."


Publisher Information

 
Societat Catalana de Sociolingüística - Institut d'Estudis Catalans
 
Browse books by this publisher.
 
Main URL http://blocs.iec.cat/socs/
 
Publisher
Description
La SOCS ha organitzat, des de la seva creació, debats i seminaris sobre tot tipus d’aspectes sociolingüístics, tant per part d’especialistes del país com d’arreu. Membres destacats de la SOCS van col·laborar en l’àmbit de llengua del Congrés de Cultura Catalana (1977-1978) i en el II Congrés Internacional de la Llengua Catalana (1986). La revista de la SOCS és l’anuari Treballs de Sociolingüística Catalana, que es publica des del 1977. L’associació, des del 1991, compta amb un representant en el Consell Social de la Llengua Catalana, creat per la Generalitat de Catalunya.