Publishing Partner: Cambridge University Press CUP Extra Publisher Login
amazon logo
More Info


New from Oxford University Press!

ad

Words Onscreen

By Naomi S. Baron

Words Onscreen "explores how technology is reshaping our understanding of what it means to read."


New from Cambridge University Press!

ad

Communication Accommodation Theory

Edited by Howard Giles

Most people modify their ways of speaking, writing, texting, and e-mailing, and so on, according to the people with whom they are communicating. This fascinating book asks why we 'accommodate' to others in this way, and explores the various social consequences arising from it.


Publisher Information

 
Societat Catalana de Sociolingüística - Institut d'Estudis Catalans
 
Browse books by this publisher.
 
Main URL http://blocs.iec.cat/socs/
 
Publisher
Description
La SOCS ha organitzat, des de la seva creació, debats i seminaris sobre tot tipus d’aspectes sociolingüístics, tant per part d’especialistes del país com d’arreu. Membres destacats de la SOCS van col·laborar en l’àmbit de llengua del Congrés de Cultura Catalana (1977-1978) i en el II Congrés Internacional de la Llengua Catalana (1986). La revista de la SOCS és l’anuari Treballs de Sociolingüística Catalana, que es publica des del 1977. L’associació, des del 1991, compta amb un representant en el Consell Social de la Llengua Catalana, creat per la Generalitat de Catalunya.