Publishing Partner: Cambridge University Press CUP Extra Publisher Login
amazon logo
More Info


New from Oxford University Press!

ad

How Traditions Live and Die

By Olivier Morin

This book brings together cognitive science and quantitative cultural history to look into the causes of cultural survival.


New from Cambridge University Press!

ad

The Acquisition of Heritage Languages

By Silvina Montrul

"This work centres on the grammatical development of the heritage language and the language learning trajectory of heritage speakers, synthesizing recent experimental research."


Publisher Information

 
Societat Catalana de Sociolingüística - Institut d'Estudis Catalans
 
Browse books by this publisher.
 
Main URL http://blocs.iec.cat/socs/
 
Publisher
Description
La SOCS ha organitzat, des de la seva creació, debats i seminaris sobre tot tipus d’aspectes sociolingüístics, tant per part d’especialistes del país com d’arreu. Membres destacats de la SOCS van col·laborar en l’àmbit de llengua del Congrés de Cultura Catalana (1977-1978) i en el II Congrés Internacional de la Llengua Catalana (1986). La revista de la SOCS és l’anuari Treballs de Sociolingüística Catalana, que es publica des del 1977. L’associació, des del 1991, compta amb un representant en el Consell Social de la Llengua Catalana, creat per la Generalitat de Catalunya.