Publishing Partner: Cambridge University Press CUP Extra Publisher Login
amazon logo
More Info


New from Oxford University Press!

ad

It's Been Said Before

By Orin Hargraves

It's Been Said Before "examines why certain phrases become clichés and why they should be avoided -- or why they still have life left in them."


New from Cambridge University Press!

ad

Sounds Fascinating

By J. C. Wells

How do you pronounce biopic, synod, and Breughel? - and why? Do our cake and archaic sound the same? Where does the stress go in stalagmite? What's odd about the word epergne? As a finale, the author writes a letter to his 16-year-old self.


Publisher Information

 
Societat Catalana de Sociolingüística - Institut d'Estudis Catalans
 
Browse books by this publisher.
 
Main URL http://blocs.iec.cat/socs/
 
Publisher
Description
La SOCS ha organitzat, des de la seva creació, debats i seminaris sobre tot tipus d’aspectes sociolingüístics, tant per part d’especialistes del país com d’arreu. Membres destacats de la SOCS van col·laborar en l’àmbit de llengua del Congrés de Cultura Catalana (1977-1978) i en el II Congrés Internacional de la Llengua Catalana (1986). La revista de la SOCS és l’anuari Treballs de Sociolingüística Catalana, que es publica des del 1977. L’associació, des del 1991, compta amb un representant en el Consell Social de la Llengua Catalana, creat per la Generalitat de Catalunya.