Publishing Partner: Cambridge University Press CUP Extra Publisher Login
amazon logo
More Info


New from Oxford University Press!

ad

Sorry About That

By Edwin L. Battistella

Sorry About That "explores why we apologize or don't and how our apologies succeed or fail."


New from Cambridge University Press!

ad

Sociolinguistics from the Periphery

By Sari Pietikäinen, Alexandra Jaffe, Helen Kelly-Holmes, Nik Coupland

Sociolinguistics from the Periphery "presents a fascinating book about change: shifting political, economic and cultural conditions; ephemeral, sometimes even seasonal, multilingualism; and altered imaginaries for minority and indigenous languages and their users"


Publisher Information

 
Societat Catalana de Sociolingüística - Institut d'Estudis Catalans
 
Browse books by this publisher.
 
Main URL http://blocs.iec.cat/socs/
 
Publisher
Description
La SOCS ha organitzat, des de la seva creació, debats i seminaris sobre tot tipus d’aspectes sociolingüístics, tant per part d’especialistes del país com d’arreu. Membres destacats de la SOCS van col·laborar en l’àmbit de llengua del Congrés de Cultura Catalana (1977-1978) i en el II Congrés Internacional de la Llengua Catalana (1986). La revista de la SOCS és l’anuari Treballs de Sociolingüística Catalana, que es publica des del 1977. L’associació, des del 1991, compta amb un representant en el Consell Social de la Llengua Catalana, creat per la Generalitat de Catalunya.