Publishing Partner: Cambridge University Press CUP Extra Publisher Login
amazon logo
More Info


New from Oxford University Press!

ad

Vowel Length From Latin to Romance

By Michele Loporcaro

This book "draws on extensive empirical data, including from lesser known varieties" and "puts forward a new account of a well-known diachronic phenomenon."


New from Cambridge University Press!

ad

Letter Writing and Language Change

Edited By Anita Auer, Daniel Schreier, and Richard J. Watts

This book "challenges the assumption that there is only one 'legitimate' and homogenous form of English or of any other language" and "supports the view of different/alternative histories of the English language and will appeal to readers who are skeptical of 'standard' language ideology."


Publisher Information

 
Societat Catalana de Sociolingüística - Institut d'Estudis Catalans
 
Browse books by this publisher.
 
Main URL http://blocs.iec.cat/socs/
 
Publisher
Description
La SOCS ha organitzat, des de la seva creació, debats i seminaris sobre tot tipus d’aspectes sociolingüístics, tant per part d’especialistes del país com d’arreu. Membres destacats de la SOCS van col·laborar en l’àmbit de llengua del Congrés de Cultura Catalana (1977-1978) i en el II Congrés Internacional de la Llengua Catalana (1986). La revista de la SOCS és l’anuari Treballs de Sociolingüística Catalana, que es publica des del 1977. L’associació, des del 1991, compta amb un representant en el Consell Social de la Llengua Catalana, creat per la Generalitat de Catalunya.