Publishing Partner: Cambridge University Press CUP Extra Publisher Login
amazon logo
More Info


New from Oxford University Press!

ad

Style, Mediation, and Change

Edited by Janus Mortensen, Nikolas Coupland, and Jacob Thogersen

Style, Mediation, and Change "Offers a coherent view of style as a unifying concept for the sociolinguistics of talking media."


New from Cambridge University Press!

ad

Intonation and Prosodic Structure

By Caroline Féry

Intonation and Prosodic Structure "provides a state-of-the-art survey of intonation and prosodic structure."


Publisher Information

 
Societat Catalana de Sociolingüística - Institut d'Estudis Catalans
 
Browse books by this publisher.
 
Main URL http://blocs.iec.cat/socs/
 
Publisher
Description
La SOCS ha organitzat, des de la seva creació, debats i seminaris sobre tot tipus d’aspectes sociolingüístics, tant per part d’especialistes del país com d’arreu. Membres destacats de la SOCS van col·laborar en l’àmbit de llengua del Congrés de Cultura Catalana (1977-1978) i en el II Congrés Internacional de la Llengua Catalana (1986). La revista de la SOCS és l’anuari Treballs de Sociolingüística Catalana, que es publica des del 1977. L’associació, des del 1991, compta amb un representant en el Consell Social de la Llengua Catalana, creat per la Generalitat de Catalunya.