Publishing Partner: Cambridge University Press CUP Extra Publisher Login
amazon logo
More Info


New from Oxford University Press!

ad

Oxford Handbook of Corpus Phonology

Edited by Jacques Durand, Ulrike Gut, and Gjert Kristoffersen

Offers the first detailed examination of corpus phonology and serves as a practical guide for researchers interested in compiling or using phonological corpora


New from Cambridge University Press!

ad

The Languages of the Jews: A Sociolinguistic History

By Bernard Spolsky

A vivid commentary on Jewish survival and Jewish speech communities that will be enjoyed by the general reader, and is essential reading for students and researchers interested in the study of Middle Eastern languages, Jewish studies, and sociolinguistics.


New from Brill!

ad

Indo-European Linguistics

New Open Access journal on Indo-European Linguistics is now available!


Publisher Information

 
Societat Catalana de Sociolingüística - Institut d'Estudis Catalans
 
Browse books by this publisher.
 
Main URL http://blocs.iec.cat/socs/
 
Publisher
Description
La SOCS ha organitzat, des de la seva creació, debats i seminaris sobre tot tipus d’aspectes sociolingüístics, tant per part d’especialistes del país com d’arreu. Membres destacats de la SOCS van col·laborar en l’àmbit de llengua del Congrés de Cultura Catalana (1977-1978) i en el II Congrés Internacional de la Llengua Catalana (1986). La revista de la SOCS és l’anuari Treballs de Sociolingüística Catalana, que es publica des del 1977. L’associació, des del 1991, compta amb un representant en el Consell Social de la Llengua Catalana, creat per la Generalitat de Catalunya.