Publishing Partner: Cambridge University Press CUP Extra Publisher Login
amazon logo
More Info


New from Oxford University Press!

ad

Speaking American: A History of English in the United States

By Richard W. Bailey

"Takes a novel approach to the history of American English by focusing on hotbeds of linguistic activity throughout American history."


New from Cambridge University Press!

ad

Language, Literacy, and Technology

By Richard Kern

"In this book, Richard Kern explores how technology matters to language and the ways in which we use it. Kern reveals how material, social and individual resources interact in the design of textual meaning, and how that interaction plays out across contexts of communication, different situations of technological mediation, and different moments in time."


Publisher Information

 
Societat Catalana de Sociolingüística - Institut d'Estudis Catalans
 
Browse books by this publisher.
 
Main URL http://blocs.iec.cat/socs/
 
Publisher
Description
La SOCS ha organitzat, des de la seva creació, debats i seminaris sobre tot tipus d’aspectes sociolingüístics, tant per part d’especialistes del país com d’arreu. Membres destacats de la SOCS van col·laborar en l’àmbit de llengua del Congrés de Cultura Catalana (1977-1978) i en el II Congrés Internacional de la Llengua Catalana (1986). La revista de la SOCS és l’anuari Treballs de Sociolingüística Catalana, que es publica des del 1977. L’associació, des del 1991, compta amb un representant en el Consell Social de la Llengua Catalana, creat per la Generalitat de Catalunya.