Publishing Partner: Cambridge University Press CUP Extra Wiley-Blackwell Publisher Login
amazon logo
More Info


New from Oxford University Press!

ad

The Social Origins of Language

By Daniel Dor

Presents a new theoretical framework for the origins of human language and sets key issues in language evolution in their wider context within biological and cultural evolution


New from Cambridge University Press!

ad

Preposition Placement in English: A Usage-Based Approach

By Thomas Hoffmann

This is the first study that empirically investigates preposition placement across all clause types. The study compares first-language (British English) and second-language (Kenyan English) data and will therefore appeal to readers interested in world Englishes. Over 100 authentic corpus examples are discussed in the text, which will appeal to those who want to see 'real data'


New from Brill!

ad

Free Access 4 You

Free access to several Brill linguistics journals, such as Journal of Jewish Languages, Language Dynamics and Change, and Brill’s Annual of Afroasiatic Languages and Linguistics.


Publisher Information

 
Universitat Jaume I
      LL Supporting Publisher
 
Browse books by this publisher.
 
Main URL http://www.uji.es
 
Publisher
Description
La Universitat Jaume I manté des de la seua creació, l'any 1991, una intensa activitat editorial que s'ha traduït en el significatiu fons bibliogràfic que recullen aquestes pàgines, ampli, tant en el nombre de títols com en la diversitat temàtica que tracten. Per a la nostra institució, compromesa amb el desenvolupament social i econòmic del seu entorn, l'edició universitària constitueix una activitat essencial del nostre objectiu últim com a universitat: la generació i transmissió de coneixements. La ciència, en sentit ampli, requereix basar-se cada vegada més en instruments que permeten la difusió i, per tant, l'activitat editorial, en qualsevol de les seues manifestacions, continua sent la via més eficaç per afavorir que el coneixement s'expandisca i compartisca. http://www.uji.es/CA/publ/