Publishing Partner: Cambridge University Press CUP Extra Publisher Login
amazon logo
More Info


New from Oxford University Press!

ad

Cognitive Literary Science

Edited by Michael Burke and Emily T. Troscianko

Cognitive Literary Science "Brings together researchers in cognitive-scientific fields and with literary backgrounds for a comprehensive look at cognition and literature."


New from Cambridge University Press!

ad

Intonation and Prosodic Structure

By Caroline Féry

Intonation and Prosodic Structure "provides a state-of-the-art survey of intonation and prosodic structure."


Publisher Information

 
Universitat Jaume I
 
Browse books by this publisher.
 
Main URL http://www.uji.es
 
Publisher
Description
La Universitat Jaume I manté des de la seua creació, l'any 1991, una intensa activitat editorial que s'ha traduït en el significatiu fons bibliogràfic que recullen aquestes pàgines, ampli, tant en el nombre de títols com en la diversitat temàtica que tracten. Per a la nostra institució, compromesa amb el desenvolupament social i econòmic del seu entorn, l'edició universitària constitueix una activitat essencial del nostre objectiu últim com a universitat: la generació i transmissió de coneixements. La ciència, en sentit ampli, requereix basar-se cada vegada més en instruments que permeten la difusió i, per tant, l'activitat editorial, en qualsevol de les seues manifestacions, continua sent la via més eficaç per afavorir que el coneixement s'expandisca i compartisca. http://www.uji.es/CA/publ/