Publishing Partner: Cambridge University Press CUP Extra Publisher Login
amazon logo
More Info


New from Oxford University Press!

ad

Speaking American: A History of English in the United States

By Richard W. Bailey

"Takes a novel approach to the history of American English by focusing on hotbeds of linguistic activity throughout American history."


New from Cambridge University Press!

ad

Language, Literacy, and Technology

By Richard Kern

"In this book, Richard Kern explores how technology matters to language and the ways in which we use it. Kern reveals how material, social and individual resources interact in the design of textual meaning, and how that interaction plays out across contexts of communication, different situations of technological mediation, and different moments in time."


Publisher Information

 
Universitat Jaume I
 
Browse books by this publisher.
 
Main URL http://www.uji.es
 
Publisher
Description
La Universitat Jaume I manté des de la seua creació, l'any 1991, una intensa activitat editorial que s'ha traduït en el significatiu fons bibliogràfic que recullen aquestes pàgines, ampli, tant en el nombre de títols com en la diversitat temàtica que tracten. Per a la nostra institució, compromesa amb el desenvolupament social i econòmic del seu entorn, l'edició universitària constitueix una activitat essencial del nostre objectiu últim com a universitat: la generació i transmissió de coneixements. La ciència, en sentit ampli, requereix basar-se cada vegada més en instruments que permeten la difusió i, per tant, l'activitat editorial, en qualsevol de les seues manifestacions, continua sent la via més eficaç per afavorir que el coneixement s'expandisca i compartisca. http://www.uji.es/CA/publ/