Publishing Partner: Cambridge University Press CUP Extra Wiley-Blackwell Publisher Login
amazon logo
More Info


New from Oxford University Press!

ad

Latin: A Linguistic Introduction

By Renato Oniga and Norma Shifano

Applies the principles of contemporary linguistics to the study of Latin and provides clear explanations of grammatical rules alongside diagrams to illustrate complex structures.


New from Cambridge University Press!

ad

The Ancient Language, and the Dialect of Cornwall, with an Enlarged Glossary of Cornish Provincial Words

By Frederick W.P. Jago

Containing around 3,700 dialect words from both Cornish and English,, this glossary was published in 1882 by Frederick W. P. Jago (1817–92) in an effort to describe and preserve the dialect as it too declined and it is an invaluable record of a disappearing dialect and way of life.


New from Brill!

ad

Linguistic Bibliography for the Year 2013

The Linguistic Bibliography is by far the most comprehensive bibliographic reference work in the field. This volume contains up-to-date and extensive indexes of names, languages, and subjects.


Publisher Information

 
Universitat Jaume I
      LL Supporting Publisher
 
Browse books by this publisher.
 
Main URL http://www.uji.es
 
Publisher
Description
La Universitat Jaume I manté des de la seua creació, l'any 1991, una intensa activitat editorial que s'ha traduït en el significatiu fons bibliogràfic que recullen aquestes pàgines, ampli, tant en el nombre de títols com en la diversitat temàtica que tracten. Per a la nostra institució, compromesa amb el desenvolupament social i econòmic del seu entorn, l'edició universitària constitueix una activitat essencial del nostre objectiu últim com a universitat: la generació i transmissió de coneixements. La ciència, en sentit ampli, requereix basar-se cada vegada més en instruments que permeten la difusió i, per tant, l'activitat editorial, en qualsevol de les seues manifestacions, continua sent la via més eficaç per afavorir que el coneixement s'expandisca i compartisca. http://www.uji.es/CA/publ/