Publishing Partner: Cambridge University Press CUP Extra Publisher Login
amazon logo
More Info


New from Oxford University Press!

ad

Raciolinguistics

Edited by H. Samy Alim, John R. Rickford, and Arnetha F. Ball

Raciolinguistics "Brings together a critical mass of scholars to form a new field dedicated to theorizing and analyzing language and race together."


New from Cambridge University Press!

ad

Sociolinguistics from the Periphery

By Sari Pietikäinen, FinlandAlexandra Jaffe, Long BeachHelen Kelly-Holmes, and Nikolas Coupland

Sociolinguistics from the Periphery "presents a fascinating book about change: shifting political, economic and cultural conditions; ephemeral, sometimes even seasonal, multilingualism; and altered imaginaries for minority and indigenous languages and their users."


Publisher Information

 
Universitat Jaume I
 
Browse books by this publisher.
 
Main URL http://www.uji.es
 
Publisher
Description
La Universitat Jaume I manté des de la seua creació, l'any 1991, una intensa activitat editorial que s'ha traduït en el significatiu fons bibliogràfic que recullen aquestes pàgines, ampli, tant en el nombre de títols com en la diversitat temàtica que tracten. Per a la nostra institució, compromesa amb el desenvolupament social i econòmic del seu entorn, l'edició universitària constitueix una activitat essencial del nostre objectiu últim com a universitat: la generació i transmissió de coneixements. La ciència, en sentit ampli, requereix basar-se cada vegada més en instruments que permeten la difusió i, per tant, l'activitat editorial, en qualsevol de les seues manifestacions, continua sent la via més eficaç per afavorir que el coneixement s'expandisca i compartisca. http://www.uji.es/CA/publ/