Publishing Partner: Cambridge University Press CUP Extra Wiley-Blackwell Publisher Login
amazon logo
More Info


New from Oxford University Press!

ad

The Vulgar Tongue: Green's History of Slang

By Jonathon Green

A comprehensive history of slang in the English speaking world by its leading lexicographer.


New from Cambridge University Press!

ad

The Universal Structure of Categories: Towards a Formal Typology

By Martina Wiltschko

This book presents a new theory of grammatical categories - the Universal Spine Hypothesis - and reinforces generative notions of Universal Grammar while accommodating insights from linguistic typology.


New from Brill!

ad

Brill's MyBook Program

Do you have access to Dynamics of Morphological Productivity through your library? Then you can by the paperback for only €25 or $25! Find out more about Brill's MyBook program!


Publisher Information

 
Universitat Jaume I
      LL Supporting Publisher
 
Browse books by this publisher.
 
Main URL http://www.uji.es
 
Publisher
Description
La Universitat Jaume I manté des de la seua creació, l'any 1991, una intensa activitat editorial que s'ha traduït en el significatiu fons bibliogràfic que recullen aquestes pàgines, ampli, tant en el nombre de títols com en la diversitat temàtica que tracten. Per a la nostra institució, compromesa amb el desenvolupament social i econòmic del seu entorn, l'edició universitària constitueix una activitat essencial del nostre objectiu últim com a universitat: la generació i transmissió de coneixements. La ciència, en sentit ampli, requereix basar-se cada vegada més en instruments que permeten la difusió i, per tant, l'activitat editorial, en qualsevol de les seues manifestacions, continua sent la via més eficaç per afavorir que el coneixement s'expandisca i compartisca. http://www.uji.es/CA/publ/