Publishing Partner: Cambridge University Press CUP Extra Publisher Login
amazon logo
More Info


New from Oxford University Press!

ad

Words Onscreen

By Naomi S. Baron

Words Onscreen "explores how technology is reshaping our understanding of what it means to read."


New from Cambridge University Press!

ad

Communication Accommodation Theory

Edited by Howard Giles

Most people modify their ways of speaking, writing, texting, and e-mailing, and so on, according to the people with whom they are communicating. This fascinating book asks why we 'accommodate' to others in this way, and explores the various social consequences arising from it.


Publisher Information

 
"Dunarea de Jos" University of Galati, Romania
 
Browse books by this publisher.
 
Main URL http://www.ugal.ro/
 
Publisher
Description
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi funcţionează cu începere din anul 1948, asumându-şi de la acel moment misiunea de a pregăti specialişti în diverse domenii economico-sociale, participând activ la susţinerea şi transmiterea ştiinţei şi culturii, contribuind la îmbogăţirea patrimoniului local şi naţional de cunoaştere prin cercetare ştiinţifică. Universitatea îşi asumă rolul de centru cultural şi civic de formare şi difuzare a valorilor culturale, ştiinţifice şi sociale atât în zona în care activează cât şi în întreaga ţară.