Publishing Partner: Cambridge University Press CUP Extra Publisher Login
amazon logo
More Info


New from Oxford University Press!

ad

Speaking American: A History of English in the United States

By Richard W. Bailey

"Takes a novel approach to the history of American English by focusing on hotbeds of linguistic activity throughout American history."


New from Cambridge University Press!

ad

Language, Literacy, and Technology

By Richard Kern

"In this book, Richard Kern explores how technology matters to language and the ways in which we use it. Kern reveals how material, social and individual resources interact in the design of textual meaning, and how that interaction plays out across contexts of communication, different situations of technological mediation, and different moments in time."


Publisher Information

 
"Dunarea de Jos" University of Galati, Romania
 
Browse books by this publisher.
 
Main URL http://www.ugal.ro/
 
Publisher
Description
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi funcţionează cu începere din anul 1948, asumându-şi de la acel moment misiunea de a pregăti specialişti în diverse domenii economico-sociale, participând activ la susţinerea şi transmiterea ştiinţei şi culturii, contribuind la îmbogăţirea patrimoniului local şi naţional de cunoaştere prin cercetare ştiinţifică. Universitatea îşi asumă rolul de centru cultural şi civic de formare şi difuzare a valorilor culturale, ştiinţifice şi sociale atât în zona în care activează cât şi în întreaga ţară.