Publishing Partner: Cambridge University Press CUP Extra Publisher Login
amazon logo
More Info


New from Oxford University Press!

ad

Vowel Length From Latin to Romance

By Michele Loporcaro

This book "draws on extensive empirical data, including from lesser known varieties" and "puts forward a new account of a well-known diachronic phenomenon."


New from Cambridge University Press!

ad

Letter Writing and Language Change

Edited By Anita Auer, Daniel Schreier, and Richard J. Watts

This book "challenges the assumption that there is only one 'legitimate' and homogenous form of English or of any other language" and "supports the view of different/alternative histories of the English language and will appeal to readers who are skeptical of 'standard' language ideology."


Publisher Information

 
"Dunarea de Jos" University of Galati, Romania
 
Browse books by this publisher.
 
Main URL http://www.ugal.ro/
 
Publisher
Description
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi funcţionează cu începere din anul 1948, asumându-şi de la acel moment misiunea de a pregăti specialişti în diverse domenii economico-sociale, participând activ la susţinerea şi transmiterea ştiinţei şi culturii, contribuind la îmbogăţirea patrimoniului local şi naţional de cunoaştere prin cercetare ştiinţifică. Universitatea îşi asumă rolul de centru cultural şi civic de formare şi difuzare a valorilor culturale, ştiinţifice şi sociale atât în zona în care activează cât şi în întreaga ţară.