Publishing Partner: Cambridge University Press CUP Extra Publisher Login
amazon logo
More Info


New from Oxford University Press!

ad

Sorry About That

By Edwin L. Battistella

Sorry About That "explores why we apologize or don't and how our apologies succeed or fail."


New from Cambridge University Press!

ad

Sociolinguistics from the Periphery

By Sari Pietikäinen, Alexandra Jaffe, Helen Kelly-Holmes, Nik Coupland

Sociolinguistics from the Periphery "presents a fascinating book about change: shifting political, economic and cultural conditions; ephemeral, sometimes even seasonal, multilingualism; and altered imaginaries for minority and indigenous languages and their users"


Publisher Information

 
"Dunarea de Jos" University of Galati, Romania
 
Browse books by this publisher.
 
Main URL http://www.ugal.ro/
 
Publisher
Description
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi funcţionează cu începere din anul 1948, asumându-şi de la acel moment misiunea de a pregăti specialişti în diverse domenii economico-sociale, participând activ la susţinerea şi transmiterea ştiinţei şi culturii, contribuind la îmbogăţirea patrimoniului local şi naţional de cunoaştere prin cercetare ştiinţifică. Universitatea îşi asumă rolul de centru cultural şi civic de formare şi difuzare a valorilor culturale, ştiinţifice şi sociale atât în zona în care activează cât şi în întreaga ţară.