Publishing Partner: Cambridge University Press CUP Extra Publisher Login
amazon logo
More Info


New from Oxford University Press!

ad

Words in Time and Place: Exploring Language Through the Historical Thesaurus of the Oxford English Dictionary

By David Crystal

Offers a unique view of the English language and its development, and includes witty commentary and anecdotes along the way.


New from Cambridge University Press!

ad

Thesaurus of English Words and Phrases

By Peter Mark Roget

This book "supplies a vocabulary of English words and idiomatic phrases 'arranged … according to the ideas which they express'. The thesaurus, continually expanded and updated, has always remained in print, but this reissued first edition shows the impressive breadth of Roget's own knowledge and interests."


New from Brill!

ad

The Brill Dictionary of Ancient Greek

By Franco Montanari

Coming soon: The Brill Dictionary of Ancient Greek by Franco Montanari is the most comprehensive dictionary for Ancient Greek to English for the 21st Century. Order your copy now!


New from Elsevier!

ad

Ampersand: An International Journal of General and Applied Linguistics

Edited By R. Cann, H. Pichler, K. Van De Poel, D. van Olmen, and K. Watson


Publisher Information

 
"Dunarea de Jos" University of Galati, Romania
 
Browse books by this publisher.
 
Main URL http://www.ugal.ro/
 
Publisher
Description
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi funcţionează cu începere din anul 1948, asumându-şi de la acel moment misiunea de a pregăti specialişti în diverse domenii economico-sociale, participând activ la susţinerea şi transmiterea ştiinţei şi culturii, contribuind la îmbogăţirea patrimoniului local şi naţional de cunoaştere prin cercetare ştiinţifică. Universitatea îşi asumă rolul de centru cultural şi civic de formare şi difuzare a valorilor culturale, ştiinţifice şi sociale atât în zona în care activează cât şi în întreaga ţară.