Publishing Partner: Cambridge University Press CUP Extra Wiley-Blackwell Publisher Login
amazon logo
More Info


New from Oxford University Press!

ad

Latin: A Linguistic Introduction

By Renato Oniga and Norma Shifano

Applies the principles of contemporary linguistics to the study of Latin and provides clear explanations of grammatical rules alongside diagrams to illustrate complex structures.


New from Cambridge University Press!

ad

The Ancient Language, and the Dialect of Cornwall, with an Enlarged Glossary of Cornish Provincial Words

By Frederick W.P. Jago

Containing around 3,700 dialect words from both Cornish and English,, this glossary was published in 1882 by Frederick W. P. Jago (1817–92) in an effort to describe and preserve the dialect as it too declined and it is an invaluable record of a disappearing dialect and way of life.


New from Brill!

ad

Linguistic Bibliography for the Year 2013

The Linguistic Bibliography is by far the most comprehensive bibliographic reference work in the field. This volume contains up-to-date and extensive indexes of names, languages, and subjects.


Publisher Information

 
"Dunarea de Jos" University of Galati, Romania
 
Browse books by this publisher.
 
Main URL http://www.ugal.ro/
 
Publisher
Description
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi funcţionează cu începere din anul 1948, asumându-şi de la acel moment misiunea de a pregăti specialişti în diverse domenii economico-sociale, participând activ la susţinerea şi transmiterea ştiinţei şi culturii, contribuind la îmbogăţirea patrimoniului local şi naţional de cunoaştere prin cercetare ştiinţifică. Universitatea îşi asumă rolul de centru cultural şi civic de formare şi difuzare a valorilor culturale, ştiinţifice şi sociale atât în zona în care activează cât şi în întreaga ţară.