Publishing Partner: Cambridge University Press CUP Extra Publisher Login
amazon logo
More Info


New from Oxford University Press!

ad

May I Quote You on That?

By Stephen Spector

A guide to English grammar and usage for the twenty-first century, pairing grammar rules with interesting and humorous quotations from American popular culture.


New from Cambridge University Press!

ad

The Cambridge Handbook of Endangered Languages

Edited By Peter K. Austin and Julia Sallabank

This book "examines the reasons behind the dramatic loss of linguistic diversity, why it matters, and what can be done to document and support endangered languages."


Publisher Information

 
"Dunarea de Jos" University of Galati, Romania
 
Browse books by this publisher.
 
Main URL http://www.ugal.ro/
 
Publisher
Description
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi funcţionează cu începere din anul 1948, asumându-şi de la acel moment misiunea de a pregăti specialişti în diverse domenii economico-sociale, participând activ la susţinerea şi transmiterea ştiinţei şi culturii, contribuind la îmbogăţirea patrimoniului local şi naţional de cunoaştere prin cercetare ştiinţifică. Universitatea îşi asumă rolul de centru cultural şi civic de formare şi difuzare a valorilor culturale, ştiinţifice şi sociale atât în zona în care activează cât şi în întreaga ţară.