Publishing Partner: Cambridge University Press CUP Extra Wiley-Blackwell Publisher Login
amazon logo
More Info


New from Oxford University Press!

ad

Language Planning as a Sociolinguistic Experiment

By: Ernst Jahr

Provides richly detailed insight into the uniqueness of the Norwegian language development. Marks the 200th anniversary of the birth of the Norwegian nation following centuries of Danish rule


New from Cambridge University Press!

ad

Acquiring Phonology: A Cross-Generational Case-Study

By Neil Smith

The study also highlights the constructs of current linguistic theory, arguing for distinctive features and the notion 'onset' and against some of the claims of Optimality Theory and Usage-based accounts.


New from Brill!

ad

Language Production and Interpretation: Linguistics meets Cognition

By Henk Zeevat

The importance of Henk Zeevat's new monograph cannot be overstated. [...] I recommend it to anyone who combines interests in language, logic, and computation [...]. David Beaver, University of Texas at Austin


Publisher Information

 
"Dunarea de Jos" University of Galati, Romania
 
Browse books by this publisher.
 
Main URL http://www.ugal.ro/
 
Publisher
Description
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi funcţionează cu începere din anul 1948, asumându-şi de la acel moment misiunea de a pregăti specialişti în diverse domenii economico-sociale, participând activ la susţinerea şi transmiterea ştiinţei şi culturii, contribuind la îmbogăţirea patrimoniului local şi naţional de cunoaştere prin cercetare ştiinţifică. Universitatea îşi asumă rolul de centru cultural şi civic de formare şi difuzare a valorilor culturale, ştiinţifice şi sociale atât în zona în care activează cât şi în întreaga ţară.