Publishing Partner: Cambridge University Press CUP Extra Publisher Login
amazon logo
More Info


New from Oxford University Press!

ad

How Traditions Live and Die

By Olivier Morin

This book brings together cognitive science and quantitative cultural history to look into the causes of cultural survival.


New from Cambridge University Press!

ad

The Acquisition of Heritage Languages

By Silvina Montrul

"This work centres on the grammatical development of the heritage language and the language learning trajectory of heritage speakers, synthesizing recent experimental research."


Publisher Information

 
"Dunarea de Jos" University of Galati, Romania
 
Browse books by this publisher.
 
Main URL http://www.ugal.ro/
 
Publisher
Description
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi funcţionează cu începere din anul 1948, asumându-şi de la acel moment misiunea de a pregăti specialişti în diverse domenii economico-sociale, participând activ la susţinerea şi transmiterea ştiinţei şi culturii, contribuind la îmbogăţirea patrimoniului local şi naţional de cunoaştere prin cercetare ştiinţifică. Universitatea îşi asumă rolul de centru cultural şi civic de formare şi difuzare a valorilor culturale, ştiinţifice şi sociale atât în zona în care activează cât şi în întreaga ţară.