Publishing Partner: Cambridge University Press CUP Extra Publisher Login
amazon logo
More Info


New from Oxford University Press!

ad

Words in Time and Place: Exploring Language Through the Historical Thesaurus of the Oxford English Dictionary

By David Crystal

Offers a unique view of the English language and its development, and includes witty commentary and anecdotes along the way.


New from Cambridge University Press!

ad

The Indo-European Controversy: Facts and Fallacies in Historical Linguistics

By Asya Pereltsvaig and Martin W. Lewis

This book "asserts that the origin and spread of languages must be examined primarily through the time-tested techniques of linguistic analysis, rather than those of evolutionary biology" and "defends traditional practices in historical linguistics while remaining open to new techniques, including computational methods" and "will appeal to readers interested in world history and world geography."


Publisher Information

 
"Dunarea de Jos" University of Galati, Romania
 
Browse books by this publisher.
 
Main URL http://www.ugal.ro/
 
Publisher
Description
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi funcţionează cu începere din anul 1948, asumându-şi de la acel moment misiunea de a pregăti specialişti în diverse domenii economico-sociale, participând activ la susţinerea şi transmiterea ştiinţei şi culturii, contribuind la îmbogăţirea patrimoniului local şi naţional de cunoaştere prin cercetare ştiinţifică. Universitatea îşi asumă rolul de centru cultural şi civic de formare şi difuzare a valorilor culturale, ştiinţifice şi sociale atât în zona în care activează cât şi în întreaga ţară.