Publishing Partner: Cambridge University Press CUP Extra Wiley-Blackwell Publisher Login
amazon logo
More Info


New from Oxford University Press!

ad

The Vulgar Tongue: Green's History of Slang

By Jonathon Green

A comprehensive history of slang in the English speaking world by its leading lexicographer.


New from Cambridge University Press!

ad

The Universal Structure of Categories: Towards a Formal Typology

By Martina Wiltschko

This book presents a new theory of grammatical categories - the Universal Spine Hypothesis - and reinforces generative notions of Universal Grammar while accommodating insights from linguistic typology.


New from Brill!

ad

Brill's MyBook Program

Do you have access to Dynamics of Morphological Productivity through your library? Then you can by the paperback for only €25 or $25! Find out more about Brill's MyBook program!


Publisher Information

 
"Dunarea de Jos" University of Galati, Romania
 
Browse books by this publisher.
 
Main URL http://www.ugal.ro/
 
Publisher
Description
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi funcţionează cu începere din anul 1948, asumându-şi de la acel moment misiunea de a pregăti specialişti în diverse domenii economico-sociale, participând activ la susţinerea şi transmiterea ştiinţei şi culturii, contribuind la îmbogăţirea patrimoniului local şi naţional de cunoaştere prin cercetare ştiinţifică. Universitatea îşi asumă rolul de centru cultural şi civic de formare şi difuzare a valorilor culturale, ştiinţifice şi sociale atât în zona în care activează cât şi în întreaga ţară.