Publishing Partner: Cambridge University Press CUP Extra Publisher Login

New from Oxford University Press!

ad

Style, Mediation, and Change

Edited by Janus Mortensen, Nikolas Coupland, and Jacob Thogersen

Style, Mediation, and Change "Offers a coherent view of style as a unifying concept for the sociolinguistics of talking media."


New from Cambridge University Press!

ad

Intonation and Prosodic Structure

By Caroline Féry

Intonation and Prosodic Structure "provides a state-of-the-art survey of intonation and prosodic structure."


The LINGUIST List is dedicated to providing information on language and language analysis, and to providing the discipline of linguistics with the infrastructure necessary to function in the digital world. LINGUIST is a free resource, run by linguistics students and faculty, and supported by your donations. Please support LINGUIST List during the 2017 Fund Drive.

Publisher Information

 
"Dunarea de Jos" University of Galati, Romania
 
Browse books by this publisher.
 
Main URL http://www.ugal.ro/
 
Publisher
Description
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi funcţionează cu începere din anul 1948, asumându-şi de la acel moment misiunea de a pregăti specialişti în diverse domenii economico-sociale, participând activ la susţinerea şi transmiterea ştiinţei şi culturii, contribuind la îmbogăţirea patrimoniului local şi naţional de cunoaştere prin cercetare ştiinţifică. Universitatea îşi asumă rolul de centru cultural şi civic de formare şi difuzare a valorilor culturale, ştiinţifice şi sociale atât în zona în care activează cât şi în întreaga ţară.