Publishing Partner: Cambridge University Press CUP Extra Wiley-Blackwell Publisher Login
amazon logo
More Info


New from Oxford University Press!

ad

The Social Origins of Language

By Daniel Dor

Presents a new theoretical framework for the origins of human language and sets key issues in language evolution in their wider context within biological and cultural evolution


New from Cambridge University Press!

ad

Preposition Placement in English: A Usage-Based Approach

By Thomas Hoffmann

This is the first study that empirically investigates preposition placement across all clause types. The study compares first-language (British English) and second-language (Kenyan English) data and will therefore appeal to readers interested in world Englishes. Over 100 authentic corpus examples are discussed in the text, which will appeal to those who want to see 'real data'


New from Brill!

ad

Free Access 4 You

Free access to several Brill linguistics journals, such as Journal of Jewish Languages, Language Dynamics and Change, and Brill’s Annual of Afroasiatic Languages and Linguistics.


Publisher Information

 
"Dunarea de Jos" University of Galati, Romania
 
Browse books by this publisher.
 
Main URL http://www.ugal.ro/
 
Publisher
Description
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi funcţionează cu începere din anul 1948, asumându-şi de la acel moment misiunea de a pregăti specialişti în diverse domenii economico-sociale, participând activ la susţinerea şi transmiterea ştiinţei şi culturii, contribuind la îmbogăţirea patrimoniului local şi naţional de cunoaştere prin cercetare ştiinţifică. Universitatea îşi asumă rolul de centru cultural şi civic de formare şi difuzare a valorilor culturale, ştiinţifice şi sociale atât în zona în care activează cât şi în întreaga ţară.