Publishing Partner: Cambridge University Press CUP Extra Publisher Login
amazon logo
More Info


New from Oxford University Press!

ad

Oxford Handbook of Corpus Phonology

Edited by Jacques Durand, Ulrike Gut, and Gjert Kristoffersen

Offers the first detailed examination of corpus phonology and serves as a practical guide for researchers interested in compiling or using phonological corpora


New from Cambridge University Press!

ad

The Languages of the Jews: A Sociolinguistic History

By Bernard Spolsky

A vivid commentary on Jewish survival and Jewish speech communities that will be enjoyed by the general reader, and is essential reading for students and researchers interested in the study of Middle Eastern languages, Jewish studies, and sociolinguistics.


New from Brill!

ad

Indo-European Linguistics

New Open Access journal on Indo-European Linguistics is now available!


Publisher Information

 
"Dunarea de Jos" University of Galati, Romania
 
Browse books by this publisher.
 
Main URL http://www.ugal.ro/
 
Publisher
Description
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi funcţionează cu începere din anul 1948, asumându-şi de la acel moment misiunea de a pregăti specialişti în diverse domenii economico-sociale, participând activ la susţinerea şi transmiterea ştiinţei şi culturii, contribuind la îmbogăţirea patrimoniului local şi naţional de cunoaştere prin cercetare ştiinţifică. Universitatea îşi asumă rolul de centru cultural şi civic de formare şi difuzare a valorilor culturale, ştiinţifice şi sociale atât în zona în care activează cât şi în întreaga ţară.