Publishing Partner: Cambridge University Press CUP Extra Publisher Login
amazon logo
More Info


New from Oxford University Press!

ad

It's Been Said Before

By Orin Hargraves

It's Been Said Before "examines why certain phrases become clichés and why they should be avoided -- or why they still have life left in them."


New from Cambridge University Press!

ad

Sounds Fascinating

By J. C. Wells

How do you pronounce biopic, synod, and Breughel? - and why? Do our cake and archaic sound the same? Where does the stress go in stalagmite? What's odd about the word epergne? As a finale, the author writes a letter to his 16-year-old self.


Publisher Information

 
"Dunarea de Jos" University of Galati, Romania
 
Browse books by this publisher.
 
Main URL http://www.ugal.ro/
 
Publisher
Description
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi funcţionează cu începere din anul 1948, asumându-şi de la acel moment misiunea de a pregăti specialişti în diverse domenii economico-sociale, participând activ la susţinerea şi transmiterea ştiinţei şi culturii, contribuind la îmbogăţirea patrimoniului local şi naţional de cunoaştere prin cercetare ştiinţifică. Universitatea îşi asumă rolul de centru cultural şi civic de formare şi difuzare a valorilor culturale, ştiinţifice şi sociale atât în zona în care activează cât şi în întreaga ţară.