Publishing Partner: Cambridge University Press CUP Extra Publisher Login
amazon logo
More Info


New from Oxford University Press!

ad

Holy Sh*t: A Brief History of Swearing

By Melissa Mohr

Holy Sh*t: A Brief History of Swearing "contains original research into the history of swearing, and is scrupulous in analyzing the claims of other scholars."


New from Cambridge University Press!

ad

A New Manual of French Composition

By R. L. Graeme Ritchie

A New Manual of French Composition "provides a guide to French composition aimed at university students and the higher classes in schools. "


The LINGUIST List is dedicated to providing information on language and language analysis, and to providing the discipline of linguistics with the infrastructure necessary to function in the digital world. LINGUIST is a free resource, run by linguistics students and faculty, and supported primarily by your donations. Please support LINGUIST List during the 2016 Fund Drive.

Publisher Information

 
"Dunarea de Jos" University of Galati, Romania
 
Browse books by this publisher.
 
Main URL http://www.ugal.ro/
 
Publisher
Description
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi funcţionează cu începere din anul 1948, asumându-şi de la acel moment misiunea de a pregăti specialişti în diverse domenii economico-sociale, participând activ la susţinerea şi transmiterea ştiinţei şi culturii, contribuind la îmbogăţirea patrimoniului local şi naţional de cunoaştere prin cercetare ştiinţifică. Universitatea îşi asumă rolul de centru cultural şi civic de formare şi difuzare a valorilor culturale, ştiinţifice şi sociale atât în zona în care activează cât şi în întreaga ţară.