Publishing Partner: Cambridge University Press CUP Extra Publisher Login
amazon logo
More Info


New from Oxford University Press!

ad

A History of the Irish Language: From the Norman Invasion to Independence

By Aidan Doyle

This book "sets the history of the Irish language in its political and cultural context" and "makes available for the first time material that has previously been inaccessible to non-Irish speakers."


New from Cambridge University Press!

ad

The Cambridge Handbook of Pragmatics

Edited By Keith Allan and Kasia M. Jaszczolt

This book "fills the unquestionable need for a comprehensive and up-to-date handbook on the fast-developing field of pragmatics" and "includes contributions from many of the principal figures in a wide variety of fields of pragmatic research as well as some up-and-coming pragmatists."


Publisher Information

 
Wydawnictwo UMCS
 
Browse books by this publisher.
 
Main URL http://www.wydawnictwo.umcs.lublin.pl/
 
Publisher
Description
Wydawnictwo UMCS powstało w roku 1946 i jest obecnie jednym z największych wydawnictw naukowych w Polsce. Stale zwiększa się liczba publikowanych u nas tytułów: w roku 2008 ukazało się 139 tytułów, w roku 2009 – 144, w roku 2010 – 173, w roku 2011 – 200, natomiast w roku ubiegłym 2012 – 172 tytułów. Tematyka naszych publikacji jest bardzo rozległa i różnorodna, odpowiada dziedzinom naukowym reprezentowanym przez pracowników naukowych jedenastu wydziałów oraz jednostek pozawydziałowych Uniwersytetu. Przede wszystkim są to monografie, czasopisma naukowe, prace zbiorowe i podręczniki akademickie. Doceniany jest wysoki poziom merytoryczny i edytorski naszych publikacji, czego świadectwem są liczne nagrody i wyróżnienia.