Publishing Partner: Cambridge University Press CUP Extra Publisher Login
amazon logo
More Info


New from Oxford University Press!

ad

Words in Time and Place: Exploring Language Through the Historical Thesaurus of the Oxford English Dictionary

By David Crystal

Offers a unique view of the English language and its development, and includes witty commentary and anecdotes along the way.


New from Cambridge University Press!

ad

Thesaurus of English Words and Phrases

By Peter Mark Roget

This book "supplies a vocabulary of English words and idiomatic phrases 'arranged … according to the ideas which they express'. The thesaurus, continually expanded and updated, has always remained in print, but this reissued first edition shows the impressive breadth of Roget's own knowledge and interests."


New from Brill!

ad

The Brill Dictionary of Ancient Greek

By Franco Montanari

Coming soon: The Brill Dictionary of Ancient Greek by Franco Montanari is the most comprehensive dictionary for Ancient Greek to English for the 21st Century. Order your copy now!


New from Elsevier!

ad

Ampersand: An International Journal of General and Applied Linguistics

Edited By R. Cann, H. Pichler, K. Van De Poel, D. van Olmen, and K. Watson


Publisher Information

 
Wydawnictwo UMCS
 
Browse books by this publisher.
 
Main URL http://www.wydawnictwo.umcs.lublin.pl/
 
Publisher
Description
Wydawnictwo UMCS powstało w roku 1946 i jest obecnie jednym z największych wydawnictw naukowych w Polsce. Stale zwiększa się liczba publikowanych u nas tytułów: w roku 2008 ukazało się 139 tytułów, w roku 2009 – 144, w roku 2010 – 173, w roku 2011 – 200, natomiast w roku ubiegłym 2012 – 172 tytułów. Tematyka naszych publikacji jest bardzo rozległa i różnorodna, odpowiada dziedzinom naukowym reprezentowanym przez pracowników naukowych jedenastu wydziałów oraz jednostek pozawydziałowych Uniwersytetu. Przede wszystkim są to monografie, czasopisma naukowe, prace zbiorowe i podręczniki akademickie. Doceniany jest wysoki poziom merytoryczny i edytorski naszych publikacji, czego świadectwem są liczne nagrody i wyróżnienia.