Publishing Partner: Cambridge University Press CUP Extra Wiley-Blackwell Publisher Login
amazon logo
More Info


New from Oxford University Press!

ad

The Vulgar Tongue: Green's History of Slang

By Jonathon Green

A comprehensive history of slang in the English speaking world by its leading lexicographer.


New from Cambridge University Press!

ad

The Universal Structure of Categories: Towards a Formal Typology

By Martina Wiltschko

This book presents a new theory of grammatical categories - the Universal Spine Hypothesis - and reinforces generative notions of Universal Grammar while accommodating insights from linguistic typology.


New from Brill!

ad

Brill's MyBook Program

Do you have access to Dynamics of Morphological Productivity through your library? Then you can by the paperback for only €25 or $25! Find out more about Brill's MyBook program!


Publisher Information

 
Wydawnictwo UMCS
 
Browse books by this publisher.
 
Main URL http://www.wydawnictwo.umcs.lublin.pl/
 
Publisher
Description
Wydawnictwo UMCS powstało w roku 1946 i jest obecnie jednym z największych wydawnictw naukowych w Polsce. Stale zwiększa się liczba publikowanych u nas tytułów: w roku 2008 ukazało się 139 tytułów, w roku 2009 – 144, w roku 2010 – 173, w roku 2011 – 200, natomiast w roku ubiegłym 2012 – 172 tytułów. Tematyka naszych publikacji jest bardzo rozległa i różnorodna, odpowiada dziedzinom naukowym reprezentowanym przez pracowników naukowych jedenastu wydziałów oraz jednostek pozawydziałowych Uniwersytetu. Przede wszystkim są to monografie, czasopisma naukowe, prace zbiorowe i podręczniki akademickie. Doceniany jest wysoki poziom merytoryczny i edytorski naszych publikacji, czego świadectwem są liczne nagrody i wyróżnienia.