Publishing Partner: Cambridge University Press CUP Extra Publisher Login
amazon logo
More Info


New from Oxford University Press!

ad

Raciolinguistics

Edited by H. Samy Alim, John R. Rickford, and Arnetha F. Ball

Raciolinguistics "Brings together a critical mass of scholars to form a new field dedicated to theorizing and analyzing language and race together."


New from Cambridge University Press!

ad

Sociolinguistics from the Periphery

By Sari Pietikäinen, FinlandAlexandra Jaffe, Long BeachHelen Kelly-Holmes, and Nikolas Coupland

Sociolinguistics from the Periphery "presents a fascinating book about change: shifting political, economic and cultural conditions; ephemeral, sometimes even seasonal, multilingualism; and altered imaginaries for minority and indigenous languages and their users."


Publisher Information

 
Wydawnictwo UMCS
 
Browse books by this publisher.
 
Main URL http://www.wydawnictwo.umcs.lublin.pl/
 
Publisher
Description
Wydawnictwo UMCS powstało w roku 1946 i jest obecnie jednym z największych wydawnictw naukowych w Polsce. Stale zwiększa się liczba publikowanych u nas tytułów: w roku 2008 ukazało się 139 tytułów, w roku 2009 – 144, w roku 2010 – 173, w roku 2011 – 200, natomiast w roku ubiegłym 2012 – 172 tytułów. Tematyka naszych publikacji jest bardzo rozległa i różnorodna, odpowiada dziedzinom naukowym reprezentowanym przez pracowników naukowych jedenastu wydziałów oraz jednostek pozawydziałowych Uniwersytetu. Przede wszystkim są to monografie, czasopisma naukowe, prace zbiorowe i podręczniki akademickie. Doceniany jest wysoki poziom merytoryczny i edytorski naszych publikacji, czego świadectwem są liczne nagrody i wyróżnienia.