Publishing Partner: Cambridge University Press CUP Extra Publisher Login
amazon logo
More Info


New from Oxford University Press!

ad

Holy Sh*t: A Brief History of Swearing

By Melissa Mohr

Holy Sh*t: A Brief History of Swearing "contains original research into the history of swearing, and is scrupulous in analyzing the claims of other scholars."


New from Cambridge University Press!

ad

A New Manual of French Composition

By R. L. Graeme Ritchie

A New Manual of French Composition "provides a guide to French composition aimed at university students and the higher classes in schools. "


The LINGUIST List is dedicated to providing information on language and language analysis, and to providing the discipline of linguistics with the infrastructure necessary to function in the digital world. LINGUIST is a free resource, run by linguistics students and faculty, and supported primarily by your donations. Please support LINGUIST List during the 2016 Fund Drive.

Publisher Information

 
Wydawnictwo UMCS
 
Browse books by this publisher.
 
Main URL http://www.wydawnictwo.umcs.lublin.pl/
 
Publisher
Description
Wydawnictwo UMCS powstało w roku 1946 i jest obecnie jednym z największych wydawnictw naukowych w Polsce. Stale zwiększa się liczba publikowanych u nas tytułów: w roku 2008 ukazało się 139 tytułów, w roku 2009 – 144, w roku 2010 – 173, w roku 2011 – 200, natomiast w roku ubiegłym 2012 – 172 tytułów. Tematyka naszych publikacji jest bardzo rozległa i różnorodna, odpowiada dziedzinom naukowym reprezentowanym przez pracowników naukowych jedenastu wydziałów oraz jednostek pozawydziałowych Uniwersytetu. Przede wszystkim są to monografie, czasopisma naukowe, prace zbiorowe i podręczniki akademickie. Doceniany jest wysoki poziom merytoryczny i edytorski naszych publikacji, czego świadectwem są liczne nagrody i wyróżnienia.