Publishing Partner: Cambridge University Press CUP Extra Publisher Login
amazon logo
More Info


New from Oxford University Press!

ad

May I Quote You on That?

By Stephen Spector

A guide to English grammar and usage for the twenty-first century, pairing grammar rules with interesting and humorous quotations from American popular culture.


New from Cambridge University Press!

ad

The Cambridge Handbook of Endangered Languages

Edited By Peter K. Austin and Julia Sallabank

This book "examines the reasons behind the dramatic loss of linguistic diversity, why it matters, and what can be done to document and support endangered languages."


Publisher Information

 
Wydawnictwo UMCS
 
Browse books by this publisher.
 
Main URL http://www.wydawnictwo.umcs.lublin.pl/
 
Publisher
Description
Wydawnictwo UMCS powstało w roku 1946 i jest obecnie jednym z największych wydawnictw naukowych w Polsce. Stale zwiększa się liczba publikowanych u nas tytułów: w roku 2008 ukazało się 139 tytułów, w roku 2009 – 144, w roku 2010 – 173, w roku 2011 – 200, natomiast w roku ubiegłym 2012 – 172 tytułów. Tematyka naszych publikacji jest bardzo rozległa i różnorodna, odpowiada dziedzinom naukowym reprezentowanym przez pracowników naukowych jedenastu wydziałów oraz jednostek pozawydziałowych Uniwersytetu. Przede wszystkim są to monografie, czasopisma naukowe, prace zbiorowe i podręczniki akademickie. Doceniany jest wysoki poziom merytoryczny i edytorski naszych publikacji, czego świadectwem są liczne nagrody i wyróżnienia.