Publishing Partner: Cambridge University Press CUP Extra Publisher Login
amazon logo
More Info


New from Oxford University Press!

ad

Words Onscreen

By Naomi S. Baron

Words Onscreen "explores how technology is reshaping our understanding of what it means to read."


New from Cambridge University Press!

ad

Communication Accommodation Theory

Edited by Howard Giles

Most people modify their ways of speaking, writing, texting, and e-mailing, and so on, according to the people with whom they are communicating. This fascinating book asks why we 'accommodate' to others in this way, and explores the various social consequences arising from it.


Publisher Information

 
Wydawnictwo UMCS
 
Browse books by this publisher.
 
Main URL http://www.wydawnictwo.umcs.lublin.pl/
 
Publisher
Description
Wydawnictwo UMCS powstało w roku 1946 i jest obecnie jednym z największych wydawnictw naukowych w Polsce. Stale zwiększa się liczba publikowanych u nas tytułów: w roku 2008 ukazało się 139 tytułów, w roku 2009 – 144, w roku 2010 – 173, w roku 2011 – 200, natomiast w roku ubiegłym 2012 – 172 tytułów. Tematyka naszych publikacji jest bardzo rozległa i różnorodna, odpowiada dziedzinom naukowym reprezentowanym przez pracowników naukowych jedenastu wydziałów oraz jednostek pozawydziałowych Uniwersytetu. Przede wszystkim są to monografie, czasopisma naukowe, prace zbiorowe i podręczniki akademickie. Doceniany jest wysoki poziom merytoryczny i edytorski naszych publikacji, czego świadectwem są liczne nagrody i wyróżnienia.