Publishing Partner: Cambridge University Press CUP Extra Wiley-Blackwell Publisher Login
amazon logo
More Info


New from Oxford University Press!

ad

Latin: A Linguistic Introduction

By Renato Oniga and Norma Shifano

Applies the principles of contemporary linguistics to the study of Latin and provides clear explanations of grammatical rules alongside diagrams to illustrate complex structures.


New from Cambridge University Press!

ad

The Ancient Language, and the Dialect of Cornwall, with an Enlarged Glossary of Cornish Provincial Words

By Frederick W.P. Jago

Containing around 3,700 dialect words from both Cornish and English,, this glossary was published in 1882 by Frederick W. P. Jago (1817–92) in an effort to describe and preserve the dialect as it too declined and it is an invaluable record of a disappearing dialect and way of life.


New from Brill!

ad

Linguistic Bibliography for the Year 2013

The Linguistic Bibliography is by far the most comprehensive bibliographic reference work in the field. This volume contains up-to-date and extensive indexes of names, languages, and subjects.


Publisher Information

 
Wydawnictwo UMCS
 
Browse books by this publisher.
 
Main URL http://www.wydawnictwo.umcs.lublin.pl/
 
Publisher
Description
Wydawnictwo UMCS powstało w roku 1946 i jest obecnie jednym z największych wydawnictw naukowych w Polsce. Stale zwiększa się liczba publikowanych u nas tytułów: w roku 2008 ukazało się 139 tytułów, w roku 2009 – 144, w roku 2010 – 173, w roku 2011 – 200, natomiast w roku ubiegłym 2012 – 172 tytułów. Tematyka naszych publikacji jest bardzo rozległa i różnorodna, odpowiada dziedzinom naukowym reprezentowanym przez pracowników naukowych jedenastu wydziałów oraz jednostek pozawydziałowych Uniwersytetu. Przede wszystkim są to monografie, czasopisma naukowe, prace zbiorowe i podręczniki akademickie. Doceniany jest wysoki poziom merytoryczny i edytorski naszych publikacji, czego świadectwem są liczne nagrody i wyróżnienia.