Publishing Partner: Cambridge University Press CUP Extra Publisher Login
amazon logo
More Info

The LINGUIST List is dedicated to providing information on language and language analysis, and to providing the discipline of linguistics with the infrastructure necessary to function in the digital world. LINGUIST is a free resource, run by linguistics students and faculty, and supported primarily by your donations. Please support LINGUIST List during the 2016 Fund Drive.


E-mail this page

Conference InformationFull Title: I Jornada d’Estudi d’Implantació de la Normativa
      
Location: Barcelona, Spain
Start Date: 06-Jun-2013 - 06-Jun-2013
Contact: Avalnorm Avalnorm
Meeting Email: click here to access email
Meeting Description: L’objectiu de celebrar una jornada d’estudi d’implantació de la normativa neix de la constatació recollida per diversos autors (Payrató 1988; Boix, Payrató i Vila 1997; Marí 2000; Marí i Mestres, 2002; Bassols i Paloma (2002), Brunat et al. 2006 i 2009, entre d’altres) sobre la necessitat de fer un seguiment de l’aplicació de les propostes normatives, i recollir, així, el testimoni de les Jornades per a la Cooperació en l’Estandardització Lingüística, organitzades per l’Institut d’Estudis Catalans els anys 1999 i 2000. En aquest sentit, la jornada que plantegem vol servir com a punt de trobada entre els àmbits acadèmic i professional per tal de plantejar els punts més conflictius en què la normativa i l’ús s’allunyen, fer un estat de la qüestió de com s’ha fet el seguiment de la implantació de la normativa i valorar la possibilitat de crear un observatori de la normativa catalana.

Universitat Pompeu Fabra, 6 de juny de 2013
Campus Poblenou (Roc Boronat, 138). Aula 52.023

Preinscripcions: del 2 d’abril al 3 de maig

La jornada és d’accés restringit i cal inscripció prèvia amb aquest formulari:

https://docs.google.com/forms/d/1snWZf9-_KYKP1RIJApMFgwtsukX8nlSk8xfUZsqsHlE/viewform

Data de confirmació de la inscripció: 17 de maig
Linguistic Subfield: Applied Linguistics
LL Issue: 24.1479


Back
Calls and Conferences main page