We Have a New Site!

With the help of your donations we have been making good progress on designing and launching our new website! Check it out at https://new.linguistlist.org/!
***We are still in our beta stages for the new site--if you have any feedback, be sure to let us know at webdevlinguistlist.org***

Škrabčevi dnevi 7Conference URL: http://sabotin.ung.si/~jezik/skrabec_7/index.html

ZA ODDAJO POVZETKA KLIKNITE 'ABSTRACT SUBMISSION' V DESNEM ZGORNJEM KOTU TE STRANI -------------------------------- ------------------------------------------------------ S Škrabčevimi dnevi 7 Fakulteta za humanistiko Univerze v Novi Gorici in Raziskovalna postaja ZRC SAZU v Novi Gorici obujata nekoč redno jezikoslovno srečanje Škrabčevi dnevi, vendar z novo tematsko zasnovo. V prenovljeni zasnovi bodo Škrabčevi dnevi zapolnili vrzel, ki se v Sloveniji kaže kljub več rednim znanstvenim srečanjem, katerih tema je tudi ali celo samo jezikoslovje. Med vsemi temi namreč ni srečanja, ki bi krovno združeval vse pri nas delujoče jezikoslovce. Čeprav seveda še posebej spodbujamo prispevke, posvečene zahodnemu slovenskemu prostoru, je tematika prenovljenih Škrabčevih dnevov torej jezikoslovje v najširšem pomenu besede, brez omejitev glede na podpodročje, temo, preučevani jezik, pristop itd. Konferenca bo potekala v slovenščini. Povzetke za simpozij bomo zbirali do 20. februarja 2011. Podrobnosti glede obsega in oddaje povzetkov bodo objavljene v drugi najavi jeseni 2010. V primeru večjega števila prijav bodo referati izbrani na podlagi recenzentskega postopka. Po simpoziju bo referentom ponujena možnost objave prispevka v zborniku. V okviru simpozija bo organizirana tudi študentska delavnica, ki si za cilj postavlja spodbujanje študentov k raziskovalnemu delu in njihovo uvajanje v enega od pomembnih delov raziskovalnega udejstvovanja, a v bolj sproščenem vzdušju kot ga prinaša redno sodelovanje na znanstvenih srečanjih. Tematika študentske delavnice je zastavljena širše: k oddaji povzetkov na temo jezika ali književnosti vabimo študente jezikoslovja, literarnih ved, slovenistike, tujih jezikov ipd. Delavnica bo potekala v petek, 15. aprila.

  
Abstracts
Abstract Submission has been closed
Abstract Review is closed
Meeting Location:
Nova Gorica

Contact Information:
Organizacijski odbor
[email protected]

Meeting Dates:
Apr 15, 2011 to Apr 16, 2011

Abstract Submission Information:
Abstracts can be submitted from 08-Dec-2010 until 24-Feb-2011.
Škrabčevi dnevi 7, [email protected]

LINGUIST Logo EasyAbs