LINGUIST List 21.2352

Wed May 26 2010

Jobs: French; Discourse Analysis: Asst Prof, VU University Amsterdam

Editor for this issue: Christy Bird <christylinguistlist.org>


        1.    Wilbert Spooren, French; Discourse Analysis: Assistant Professor, VU University Amsterdam, Netherlands

Message 1: French; Discourse Analysis: Assistant Professor, VU University Amsterdam, Netherlands
Date: 25-May-2010
From: Wilbert Spooren <w.spoorenlet.vu.nl>
Subject: French; Discourse Analysis: Assistant Professor, VU University Amsterdam, Netherlands
E-mail this message to a friend

University or Organization: VU University Amsterdam Department: Language & Communication Job Location: Amsterdam, Netherlands Web Address: http://www.let.vu.nl
Job Rank: Assistant Professor

Specialty Areas: Discourse Analysis

Required Language(s): French (fra)

Description:

Universitair docent Taal & Communicatie (specialisatie Franse Taalkunde) v/mVoor 0,7 fte (70 % van de werktijd)

Vac. nr. 1.2010.00118

[Herhaalde oproep]

De afdeling Taal & Communicatie van de Faculteit der Letteren zoekt opkorte termijn/per 1 augustus 2010 een universitair docent met als taak hetverzorgen van onderwijs, het verrichten van onderzoek en het uitvoeren vanbestuur- en beheerstaken op het terrein van taal en communicatie in hetalgemeen en Franse taalkunde en taalvaardigheid in het bijzonder.

De gezochte functionaris is een specialist op het terrein van tekst endiscourse en voelt zich thuis in één of meer gebieden als de volgende:- Interactie en discourse analyse (media en politiek discourse)- Argumentatie in discourse- Interculturele communicatie

Functie-inhoud- Bij het onderwijs ligt de nadruk op het verzorgen van colleges op hetterrein van Franse taalkunde en Franse taalvaardigheid. De betrokkenopleidingen zijn op bachelorniveau Franse Taal- & Cultuurstudies enCommunicatie & Informatiewetenschappen (CIW), en op masterniveau FranseTaal- & Cultuurstudies. Vast onderdeel in het onderwijs is de begeleidingvan scripties.- Uw onderzoek dient aan te sluiten bij dat van de onderzoeksgroepLanguage, Cognition and Communication, die een onderdeel vormt van hetinteruniversitaire onderzoeksinstituut Camera (http://www.camera.vu.nl)- Verder wordt van u verwacht dat u in staat bent managementtaken binnende afdeling uit te voeren.

Functie-eisen- U hebt een (near)native beheersing van de Franse taal.- U hebt een goede beheersing van het Nederlands en van het Engels.- U bent gepromoveerd op het terrein van de Franse taalkunde.- U hebt expertise op het terrein van de pragmatiek en de discourseanalyse, in het bijzonder op het terrein van media en politiek discourse,en van inter/crossculturele communicatie.- U hebt expertise op het terrein van de Franstalige linguïstische literatuur.- U hebt gepubliceerd in nationale en internationale tijdschriften.- U bent een enthousiasmerende, flexibele en ervaren docent(e).- U bent in staat gebleken managementtaken efficiënt en zorgvuldig uit tevoeren.- U beschikt over de basiskwalificatie Onderwijs (BKO) of bent bereid diete behalen.

BijzonderhedenDe arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van twee jaar.Daarna bestaat de mogelijkheid van een arbeidsovereenkomst voor onbepaaldetijd. Op http://www.werkenbijdevu.nl kunt u onze arbeidsvoorwaarden uitgebreidterugvinden.

SalarisAfhankelijk van opleiding en ervaring minimaal 3.195 Euro,- bruto per maanden maximaal 4.374 Euro,- bruto per maand (salarisschaal 11) bij volledigewerktijd. Bij een aanstelling van 0,70 fte bedraagt het bruto salaris 70 %van deze bedragen.

InformatieVoor meer informatie kunt u contact opnemen met dr. D.M.F. Torck, UHDFranse Taalkunde, tel. 020-5986450 (werk) en e-mail: dmf.torcklet.vu.nl (graag vacaturenummer vermelden in onderwerpregel).

Application Deadline: 07-Jun-2010 Email Address for Applications: vacaturelet.vu.nl Web Address for Applications: http://www.vu.nl/nl/werken-bij-de-vu/vacatures/2010/1-2010-00118.asp
Contact Information:
Dr. Danièle Torck Email: dmf.torcklet.vu.nl Phone: 0031205986450 Fax: 0031205986500

Page Updated: 26-May-2010