LINGUIST List 24.1362

Wed Mar 20 2013

Jobs: Dutch; General Linguistics: Assistant Professor, University of Amsterdam

Editor for this issue: Sarah Fox <sarahlinguistlist.org>Date: 13-Mar-2013
From: Fred Weerman <weermanuva.nl>
Subject: Dutch; General Linguistics: Assistant Professor, University of Amsterdam, Amsterdam, Netherlands
E-mail this message to a friend

University or Organization: University of Amsterdam Job Location: Amsterdam, Netherlands Job Rank: Assistant Professor

Specialty Areas: General Linguistics

Required Language(s): Dutch (nld)

Description:

De Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam biedt u samenwerking met vooraanstaande onderzoekers binnen onderzoekinstituten die - mede door een multidisciplinaire benadering - internationaal hoog staan aangeschreven. Bovendien geeft u onderwijs in een dynamische omgeving waarin nieuwe onderwijsmethodieken worden ontwikkeld.
Met de nieuwe universitair docenten volgt u een uitgebreid introductieprogramma en krijgt u intensieve begeleiding gedurende het eerste jaar van de aanstelling. Aanvullende didactische scholing maakt deel uit van de aanstelling. Hierbij wordt rekening gehouden met eerder verworven competenties blijkend uit het onderwijsportfolio van de kandidaat. Het behalen van de ‘basiskwalificatie onderwijs’ behoort tot het verplichte introductieprogramma.
Werkzaamheden
U bent deskundig op het brede terrein van de Nederlandse taalkunde en meer in het bijzonder de dynamiek van taal zoals zichtbaar in taalvariatie en taalontwikkeling. U bent inzetbaar in alle taalkundeonderdelen van de bachelor Nederlandse taal en cultuur en bent in staat deze verder te ontwikkelen. U kunt ook taalkundeonderwijs verzorgen in de bachelor taal en communicatie, de eenjarige master Nederlandse taal en cultuur, de research master Linguistics en enkele interdisciplinaire programma’s. Uw onderzoek past goed in het ACLC en sluit aan bij dat van andere leden van de capaciteitsgroep Nederlandse taalkunde. U bent in staat diverse bestuurlijke taken met succes te vervullen.
Profiel
-Afgeronde promotie;
-kennis van het brede terrein van de Nederlandse taalkunde
-specialisatie rond het thema van de dynamiek in taal
-bereidheid tot interdisciplinair onderwijs en onderzoek
-uitgebreide onderwijservaring in een grote verscheidenheid van onderwerpen en onderwijsvormen
-ervaring met bestuurs- en coördinatietaken
-bereidheid en geschiktheid om college te geven binnen andere opleidingen
-betrouwbare teamspeler.
Inlichtingen
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Prof.dr. Fred Weerman (Weermanuva.nl)
Aanstelling:
Voor de vaste positie (1,0 fte): Aanstelling geschiedt in tijdelijke dienst voor de duur van twee jaar, met uitzicht op een vaste aanstelling bij een positieve beoordeling. Het salaris bedraagt afhankelijk van ervaring minimaal €3.227 (schaal 11) en maximaal €5.020 (schaal 12) bruto per maand bij volledige werktijd (38 uur per week).
Voor de tijdelijke positie (0,5fte): Aanstelling geschiedt in tijdelijke dienst voor de duur van twee jaar. Bij gebleken goed functioneren en afhankelijk van de personele situatie behoort een verlenging tot de mogelijkheden.
Als gevolg van facultair beleid met betrekking tot de flexibilisering van het personeelsbestand, is deze functie aangemerkt als ‘doorstroomplaats’. Een doorstroomplaats is alleen bedoeld voor tijdelijke bezetting. Dit betekent dat een medewerker die is aangesteld op een doorstroomplaats op deze plaats niet in vaste dienst kan komen.
Het salaris bedraagt afhankelijk van ervaring minimaal €3.227 (schaal 11) en maximaal €5.020 (schaal 12) bruto per maand bij volledige werktijd (38 uur per week).
Sollicitatie
Een sollicitatiebrief inclusief gedetailleerd CV en lijst van publicaties kunt u voor 6 april 2013 richten aan de decaan van de Faculteit der Geesteswetenschappen, prof. dr. F.P.I.M. van Vree. Een proefcollege kan deel uitmaken van de procedure. Solliciteren kan uitsluitend elektronisch, via 'Solliciteer nu' onderaan deze pagina. Vermeldt u a.u.b. het vacaturenummer in de onderwerpsregel.
Zie verder, voor de vaste positie:
http://www.uva.nl/over-de-uva/werken-bij-de-uva/vacatures/nav/type/research-education/item/13-073.html
En voor de tijdelijke positie:
http://www.uva.nl/over-de-uva/werken-bij-de-uva/vacatures/nav/type/research-education/item/13-072.html

Application Deadline: 06-Apr-2013 Email Address for Applications: solliciteren2013-FGWuva.nl Contact Information:
Fred Weerman Email: weermanuva.nl

Page Updated: 20-Mar-2013