LINGUIST List 24.1479

Tue Apr 02 2013

Confs: Applied Linguistics/Spain

Editor for this issue: Xiyan Wang <xiyanlinguistlist.org>Date: 02-Apr-2013
From: Elisenda Bernal <elisenda.bernalupf.edu>
Subject: I Jornada d’Estudi d’Implantació de la Normativa
E-mail this message to a friend

I Jornada d’Estudi d’Implantació de la Normativa

Date: 06-Jun-2013 - 06-Jun-2013 Location: Barcelona, Spain Contact: Avalnorm Avalnorm Contact Email: < click here to access email >

Linguistic Field(s): Applied Linguistics

Meeting Description:

L’objectiu de celebrar una jornada d’estudi d’implantació de la normativa neix de la constatació recollida per diversos autors (Payrató 1988; Boix, Payrató i Vila 1997; Marí 2000; Marí i Mestres, 2002; Bassols i Paloma (2002), Brunat et al. 2006 i 2009, entre d’altres) sobre la necessitat de fer un seguiment de l’aplicació de les propostes normatives, i recollir, així, el testimoni de les Jornades per a la Cooperació en l’Estandardització Lingüística, organitzades per l’Institut d’Estudis Catalans els anys 1999 i 2000. En aquest sentit, la jornada que plantegem vol servir com a punt de trobada entre els àmbits acadèmic i professional per tal de plantejar els punts més conflictius en què la normativa i l’ús s’allunyen, fer un estat de la qüestió de com s’ha fet el seguiment de la implantació de la normativa i valorar la possibilitat de crear un observatori de la normativa catalana.

Universitat Pompeu Fabra, 6 de juny de 2013
Campus Poblenou (Roc Boronat, 138). Aula 52.023

Preinscripcions: del 2 d’abril al 3 de maig

La jornada és d’accés restringit i cal inscripció prèvia amb aquest formulari:

https://docs.google.com/forms/d/1snWZf9-_KYKP1RIJApMFgwtsukX8nlSk8xfUZsqsHlE/viewform

Data de confirmació de la inscripció: 17 de maig

9.00 Benvinguda

9.15 Joan Costa (Universitat Pompeu Fabra): El projecte Avalnorm

9.30 Josefina Carrera (Universitat de Barcelona) i Imma Creus (Universitat de Lleida): Normativa i fonètica: una mirada actual

10.15 Maria Pilar Perea (Universitat de Barcelona): Morfologia i norma: algunes qüestions

11.00 Pausa cafè

11.30 Judit Freixa (Universitat Pompeu Fabra): La implantació del lèxic normatiu

12.15 Amor Montané (Universitat Pompeu Fabra): L’avaluació de la implantació terminològica en català: podem anar més lluny?

13.00 Jordi Ginebra (Universitat Rovira i Virgili): Sabem si la normativa sintàctica s’assimila?

13.45 Dinar

15.30 Albert Jané (Secció Filològica): La recerca en avaluació de la implantació de la normativa ortogràfica

16.15 Conferència de F. Xavier Vila (Universitat de Barcelona): L’avaluació de la implantació de la normativa: perspectives metodològica i social

17.15 Cloenda a càrrec d’Isidor Marí (Secció Filològica): Entre la norma en ús i les propostes normatives: recerca, vehiculació, implantacióPage Updated: 02-Apr-2013