LINGUIST List 24.4651

Thu Nov 21 2013

Calls: Historical Ling, Socioling, Language Documentation, General Ling/Netherlands

Editor for this issue: Bryn Hauk <brynlinguistlist.org>Date: 21-Nov-2013
From: Anne Rose Haverkamp <a.r.haverkamphum.leidenuniv.nl>
Subject: Colloquium on the Historicity of the Franconization
E-mail this message to a friend

Full Title: Colloquium on the Historicity of the Franconization
Date: 12-Apr-2014 - 12-Apr-2014 Location: Leiden, Netherlands Contact Person: Michiel de Vaan
Meeting Email: < click here to access email >
Web Site: http://www.hum.leiden.edu/lucl/research/conferences/upcoming-conferences/historicity-of-the-franconization.html
Linguistic Field(s): General Linguistics; Historical Linguistics; Language Documentation; Sociolinguistics

Call Deadline: 15-Mar-2014

Meeting Description:

Based on historical sources, toponyms, and linguistic variation in the dialect of the Dutch coastal provinces, Flanders, Zealand and Holland, we know that these coastal areas of the Low Countries used to be Frisian speaking in the Early Middle Ages, or rather, these dialects used to have an Ingveonic character. This colloquium aims to bring together several sub-disciplines, such as archeology, geography, history and linguistics, in order to discuss, how the Frankish, non-Inveaonic, language from the inland took over as the dominant language in the coastal provinces.

Please note that the colloquium will be mostly in Dutch.

Call for Posters:

We nodigen iedereen die onderzoek doet naar het verleden van taal, cultuur en landschap van de Lage Landen in de Vroege en Hoge Middeleeuwen, en waarvan de resultaten relevant zijn voor de bezoekers van het colloquium De Historiciteit van de Frankisering, uit om hun werk te presenteren op een poster van formaat A0 (841 x 1189 mm.) of A1 (594 x 841 mm.). Met name moedigen wij studenten aan om hun eigen resultaten met een poster te komen voorstellen.

De posters zullen gedurende de dag in de foyer tentoongesteld worden. Daarnaast zijn er twee postersessies waarin de makers hun presentatie kunnen toelichten.

Geinteresseerden kunnen zich tot 15 maart 2014 opgeven door een uitgewerkt ontwerp te mailen naar de organisator, dr. Michiel de Vaan. Zij dienen zelf hun poster uit te printen en op de dag van het colloquium op te hangen.Page Updated: 21-Nov-2013