LINGUIST List 25.5187

Thu Dec 18 2014

Jobs: General Linguistics: Associate Senior Lecturer, Uppsala University

Editor for this issue: Andrew Lamont <alamontlinguistlist.org>


Date: 18-Dec-2014
From: Michael Dunn <michael.dunnlingfil.uu.se>
Subject: General Linguistics: Associate Senior Lecturer, Uppsala University, Uppsala, Sweden
E-mail this message to a friend

University or Organization: Uppsala University
Department: Department of Linguistics and Philology
Job Location: Uppsala, Sweden
Web Address: http://www.uu.se/en/about-uu/join-us/details/?positionId=49756
Job Title: Biträdande universitetslektor i lingvistik

Job Rank: Associate Senior Lecturer; Senior Lecturer; Teacher

Specialty Areas: General Linguistics


Description:

The Department of Linguistics and Philology of Uppsala University is seeking an Associate Senior Lecturer in General Linguistics. This is a four year position after which it is possible to apply for promotion to a permanent position as Senior Lecturer. Two important considerations: applicants must be within 7 years of receiving their PhD, and applicants must be able to teach in English and Swedish. An excerpt from the announcement is below; the complete announcement is at http://www.uu.se/en/about-uu/join-us/details/?positionId=49756

Biträdande universitetslektor i lingvistik

Uppsala University is an international research university focused on the development of science and education. Our most important assets are all the individuals who with their curiosity and their dedication makes Uppsala University one of Sweden’s most exciting work places. Uppsala University has 41.000 students, 6,500 employees and a turnover of SEK 5,900 million.

Tillträde 2015.

Institutionen för lingvistik och filologi bedriver undervisning och forskning inom ett brett urval av ämnen. Den är hemvist för afrikanska och asiatiska språk och kulturer (assyriologi, hindi, indologi, iranska språk, kinesiska, sanskrit, semitiska språk, swahili, turkiska språk), för de europeiska klassiska språken (grekiska och latin) samt för lingvistik och datorlingvistik/språkteknologi. Inom dessa områden fokuserar institutionens forskning på bl.a. textutgivning, litteraturvetenskapliga studier, språkvetenskapligt fältarbete, språkdokumentation, språkinlärning, språkkontakt, och flerspråkighet, språktypologi, samt korpusorienterade och beräkningsintensiva metoder inom grammatikanalys och maskinöversättning.

Gruppen i lingvistik vi Uppsala universitet har en bred forskningsprofil. Vi studerar flerspråkighet, fonetik och fonologi, fylogenetik och typologi, morfologi, semantik, samtal och social interaktion, språkinlärning, och syntax i relation till många olika språk. Forskarna samarbetar med ett flertal ämnen på institutionen och på språkvetenskapliga fakulteten samt nationellt och internationellt. En annan tvärdisciplinär aktivitet är samarbetet med logopedi vid fakulteten för medicin. Utbildning i lingvistik ges på grund- och avancerad nivå samt på forskarnivå. Vi medverkar i Språkvetarprogrammet, Logopedprogrammet och Masterprogrammet i språk.

Arbetsuppgifter: Forskning och undervisning i ämnet allmän lingvistik samt administrativa uppgifter. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och handledning. I arbetsuppgifterna ingår samordning av grundutbildningen inom ämnet lingvistik vari ingår även samordning av Språkvetarprogrammet.

Anställningsperiod: Anställning som biträdande universitetslektor kan innehas i längst fyra år med möjlighet till befordran till universitetslektor.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är enligt Uppsala universitets anställningsordning den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens samt uppfyller kraven för pedagogisk skicklighet. Främst kommer sökande ifråga som avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst sju år före ansökningstidens utgång.

Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Med hänvisning till anställningens innehåll krävs mycket god förmåga att uttrycka sig på svenska och engelska i tal och skrift.

Förmåga att kunna undervisa på svenska och engelska är ett krav.

Application Deadline: 08-Feb-2015
Mailing Address for Applications:
Till Registrator
UFV-PA 2014/3314
Box 256
Uppsala universitet
Uppsala 75105
Sweden
Email Address for Applications: registratoruu.se
Contact Information:
Prof Michael Dunn
Email: michael.dunnlingfil.uu.se
Phone: +46184711341

Page Updated: 18-Dec-2014