LINGUIST List 26.3296

Tue Jul 14 2015

Books: Stijl en politiek: van Leeuwen

Editor for this issue: Sara Couture <saralinguistlist.org>


Date: 07-Jul-2015
From: Martine Paulissen <lotuu.nl>
Subject: Stijl en politiek: van Leeuwen
E-mail this message to a friend

Title: Stijl en politiek
Subtitle: Een taalkundig-stilistische benadering van Nederlandse parlementaire toespraken
Series Title: LOT dissertation series
Published: 2015
Publisher: Netherlands Graduate School of Linguistics / Landelijke (LOT)
                http://www.lotpublications.nl/

Book URL: http://bit.ly/1K66WlB

Author: Maarten van Leeuwen
Paperback: ISBN: 9789460931680 Pages: Price: ----
Abstract:

In dit proefschrift wordt een methode voor taalkundig-stilistisch onderzoek uitgewerkt waarmee op systematische wijze globale indrukken van een tekst kunnen worden verklaard door formuleringskeuzes op woord- en zinsniveau. De methode wordt geïllustreerd aan de hand van verschillende gevalsstudies, waarin parlementaire toespraken van Geert Wilders (PVV), Ella Vogelaar (PvdA) en Alexander Pechtold (D66) centraal staan. Hoe draagt het taalgebruik van Wilders bijvoorbeeld bij aan de indruk dat hij zich positioneert als een ‘politieke buitenstaander’, en een ‘man van het volk’? Bij het beantwoorden van deze en andere vragen worden tal van stilistische verschijnselen behandeld waarvoor in de analyse van politiek taalgebruik tot op heden nauwelijks aandacht is geweest.

Het algemene doel van deze dissertatie is te laten zien dat een taalkundig-stilistische benadering vruchtbaar is voor de analyse van Nederlandstalige teksten. De taalkundige stilistiek is een vorm van tekstanalyse waarbij causale verbanden worden gelegd tussen formuleringskeuzes in een tekst en globale indrukken van zo’n tekst als geheel. Deze vorm van stijlonderzoek wordt in het Nederlandse onderzoek naar taalgebruik tot op heden nauwelijks toegepast.

Dit boek is van belang voor taalbeheersers en taalkundigen die geïnteresseerd zijn in effecten van formuleringskeuzes en het doen van taalkundig-stilistisch onderzoek, en voor iedereen die belangstelling heeft voor de vraag hoe keuzes in het taalgebruik bijdragen aan beeldvorming van politici.

Linguistic Field(s): Discourse Analysis
                            Linguistic Theories
                            Sociolinguistics

Written In: Dutch (nld)

See this book announcement on our website:
http://linguistlist.org/pubs/books/get-book.cfm?BookID=87613


---------------------------------- Publishing Partner ----------------------------------
Cambridge University Press http://us.cambridge.org

----------------------------- Major Supporting Publishers -----------------------------
Akademie Verlag GmbH http://www.oldenbourg-verlag.de/akademie-verlag
Bloomsbury Linguistics (formerly Continuum Linguistics) http://www.bloomsbury.com
Brill http://www.brill.nl
Cambridge Scholars Publishing http://www.c-s-p.org
Cascadilla Press http://www.cascadilla.com/
Classiques Garnier http://www.classiques-garnier.com/
De Gruyter Mouton http://www.degruyter.com/
Edinburgh University Press http://www.euppublishing.com
Elsevier Ltd http://www.elsevier.com/
Equinox Publishing Ltd http://www.equinoxpub.com/
European Language Resources Association (ELRA) http://www.elra.info/
Georgetown University Press http://www.press.georgetown.edu/
John Benjamins http://www.benjamins.com/
Lincom GmbH http://www.lincom-shop.eu/
MIT Press http://mitpress.mit.edu/
Multilingual Matters http://www.multilingual-matters.com/
Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KG http://www.narr.de/
Oxford University Press http://www.oup.com/us
Palgrave Macmillan http://www.palgrave.com/
Peter Lang AG http://www.peterlang.com/
Rodopi http://www.rodopi.nl/
Routledge (Taylor and Francis) http://www.routledge.com/
Springer http://www.springer.com/
University of Toronto Press http://www.utpjournals.com/
Wiley-Blackwell http://www.wiley.com/

--------------------------- Other Supporting Publishers ---------------------------
Association of Editors of the Journal of Portuguese Linguistics http://www.fl.ul.pt/revistas/JPL/JPLweb.htm
International Pragmatics Assoc. http://ipra.ua.ac.be/
Linguistic Association of Finland http://www.ling.helsinki.fi/sky/
Morgan & Claypool Publishers http://www.morganclaypool.com/
Netherlands Graduate School of Linguistics / Landelijke (LOT) http://www.lotpublications.nl/
Seoul National University http://j-cs.org/index/index.php
SIL International Publications http://www.sil.org/resources/publications
Universitat Jaume I http://www.uji.es/CA/publ/
University of Nebraska Press http://www.nebraskapress.unl.edu/
Utrecht institute of Linguistics http://www-uilots.let.uu.nl/

Page Updated: 14-Jul-2015