LINGUIST List 26.4880

Tue Nov 03 2015

Jobs: Swedish; Anthropological Linguistics; Applied Linguistics; Language Acquisition; Sociolinguistics: Senior Lecturer, Högskolan Dalarna

Editor for this issue: Andrew Lamont <alamontlinguistlist.org>


Date: 03-Nov-2015
From: Robert Andersson <randu.se>
Subject: Swedish; Anthropological Linguistics; Applied Linguistics; Language Acquisition; Sociolinguistics: Senior Lecturer, Högskolan Dalarna, Falun, Sweden
E-mail this message to a friend

University or Organization: Högskolan Dalarna
Department: Akademin Humaniora och medier
Job Location: Falun, Sweden
Web Address: http://www.du.se/
Job Title: Universitetslektor svenska som andraspråk

Job Rank: Senior Lecturer

Specialty Areas: Anthropological Linguistics; Applied Linguistics; Language Acquisition; Sociolinguistics

Required Language(s): Swedish (swe)

Description:

Anställningen är en tillsvidareanställning, 100%, med tillträde 2016-01-01 eller enligt överenskommelse. Vi tillämpar provanställning. Placeringsort för anställningen är Falun.

Kunskapsområdet allmänt

Svenska som andraspråk är ett av de större ämnena vid Akademin Humaniora och medier vid Högskolan Dalarna. Att arbeta här innebär möjligheter att samarbeta med engagerade kollegor, i nära samarbete med skolor och verksamheter i regionen och även att delta i de nationella och internationella samarbeten vi ingår i. Nu satsar vi på att ytterligare stärka vår kompetens inom ämnesområdet bl.a. i samband med vårt nya magisterprogram.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består i huvudsak av planering, undervisning och handledning inom ämnet svenska som andraspråk på fristående kurser, magisterprogrammet samt inom lärarutbildningen, lärarlyftet och uppdragsutbildning. I arbetsuppgifterna ingår även att genom egen forskning och seminariedeltagande bidra till forskningsmiljön runt ämnet. Dessutom ingår viss administration av kurser, kursutveckling, medverkan i ämnesutveckling och utveckling av verksamheten. En stor del av undervisningen sker inom lärarutbildningen och mycket av arbetet sker i arbetslag och i kontakt med omgivande samhälle. Undervisning sker dels på campus, dels som nätbaserad.

Kvalifikationer

Enligt Högskoleförordning och Anställningsordning är den behörig att anställas som lektor inom annat än konstnärlig verksamhet som dels visat pedagogisk skicklighet, dels avlagd doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För denna anställning krävs att den sökande

- avlagt doktorsexamen inom svenska som andraspråk eller annat närliggande vetenskapligt område med relevans för tjänsten
- genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt har förvärvat motsvarande kunskaper, samt
- visat pedagogisk skicklighet

Särskilt meriterande

- erfarenhet från förskola och grundskolans tidigare år
- kompetens inom andraspråksområdet av språkstrukturell art

Meriterande

- lärarexamen
- erfarenhet av undervisning i mångkulturella och flerspråkiga miljöer

Som person är du

- Samarbetsinriktad
- Initiativtagande
- Ansvarstagande

Mycket av arbetet sker i arbetslag och i kontakt med omgivande samhälle. Eftersom en stor del av undervisningen sker inom lärarutbildningen är lärarexamen och erfarenhet av undervisning i mång­kulturella och flerspråkiga miljöer meriterande.

Bedömningsgrunder

Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet samt andra för anställningen relevanta kvalifikationer bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen.

Ansökningshandlingarna kommer att sakkunniggranskas.

Sista ansökningsdag

Du ansöker via vår webbplats där du även hittar fullständig annons inklusive bedömningsgrunder samt förteckning för vad din ansökan ska innehålla. Din ansökan ska vara inkommen senast 2015-12-13.

Application Deadline: 13-Dec-2015

Web Address for Applications: http://www.du.se/jobb
Contact Information:
Head of department Robert Andersson
Email: randu.se
Phone: 004623778137

Page Updated: 03-Nov-2015