LINGUIST List 26.5624

Fri Dec 18 2015

Media: Slavic Studies at the University of Potsdam. An Interview with a Seattle Internet Radio

Editor for this issue: Ashley Parker <ashleylinguistlist.org>


Date: 18-Dec-2015
From: Peter Kosta <peter.kostauni-potsdam.de>
Subject: Slavic Studies at the University of Potsdam. An Interview with a Seattle Internet Radio
E-mail this message to a friend

W grudniu 2015 r. radio Wisła gościło w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu Poczdamskiego w Niemczech, gdzie w dniach 2-4 grudnia miała miejsce XI Europejska Konferencja Językoznawcza z cyklu: Formal Description of Slavic Languages. O tradycji konferencji i o studiach polonistycznych w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu Poczdamskiego rozmawiała red. Beata Gallaher z profesorem Peterem Kostą – kierownikiem Katedry Językoznawstwa Słowiańskiego oraz współzałożycielem konferencji. Słuchacze radia mogą dowiedzieć się o tradycji polonistyki w Berlinie i w Poczdamie oraz o profilu i kierunkach studiów polonistycznych w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu Poczdamskiego. Zapraszamy do wysłuchania audycji.

(Powyższy program został nagrany dnia 12/9/2015 w ramach działu: Publicystyka)

Linguistic Field(s): General Linguistics

Page Updated: 18-Dec-2015