LINGUIST List 27.1544

Mon Apr 04 2016

Calls: Discourse Analysis, Gen Ling, Socioling, Text/Corpus Ling, Semiotics/Poland

Editor for this issue: Amanda Foster <amandalinguistlist.org>


Date: 02-Apr-2016
From: Anna Kapuścińska < a.kapuscinskaukw.edu.pl>
Subject: Język - obraz - dyskurs (Language - picture - discourse)
E-mail this message to a friend

Full Title: Język - obraz - dyskurs (Language - picture - discourse)

Date: 17-Nov-2016 - 18-Nov-2016
Location: Bydgoszcz, Poland
Contact Person: Anna Kapuścińska
Meeting Email: < click here to access email >
Web Site: http://www.germanistyka.ukw.edu.pl/jednostka/katedra_germanistyki/aktualnosci/27164

Linguistic Field(s): Discourse Analysis; General Linguistics; Sociolinguistics; Text/Corpus Linguistics

Subject Language(s): Polish

Other Specialty: Semiotics

Call Deadline: 15-Sep-2016

Meeting Description:

We invite especially the researchers from the field of Polish Studies focusing their research on various aspects of relations between language, picture and discourse. The conference language will be Polish.

Zaproszenie skierowane jest zarówno do lingwistów reprezentujących różne filologie, jak i - ze względu na interdyscyplinarny charakter konferencji - do literaturoznawców, kulturoznawców, medioznawców oraz przedstawicieli innych dyscyplin naukowych.

Zagadnienia związane z zakresem konferencji mogą dotyczyć następujących obszarów tematycznych:

- Język jako system semiotyczny
- Użycie języka w sytuacjach komunikacyjnych oraz jego rola w komunikacji multimodalnej
- Wpływ multimodalności na ''normy językowe''
- Interakcyjne relacje między tekstem a obrazem w ramach różnych dyskursów
- Dyskurs a intertekstualność
- Multimodalne praktyki dyskursywne
- Intertekstualność obrazowa
- Intertekstualność i intermedialność w dyskursie medialnym
- Transdyscyplinarna analiza dyskursu

Zgłoszenia wraz z abstraktem należy przesłać na załączonym formularzu na adres a.kapuscinskaukw.edu.pl do 15 września 2016 roku. Czas wygłaszania referatu nie powinien przekroczyć 30 minut (w tym 10 minut przeznaczone na dyskusję).

Opłata konferencyjna w wysokości 350,00 PLN (80,00 EUR) obejmuje koszty wyżywienia oraz publikacji tomu pokonferencyjnego.

Zaproszenie oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie internetowej: www.germanistyka.ukw.edu.pl/jednostka/katedra_germanistyki/aktualnosci/27164


Page Updated: 04-Apr-2016